Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, c2013
146 s. : il., formuláře ; 21 cm

ISBN 978-80-8063-379-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 112-118
000252274
5 // OBSAH // Predhovor ... 7 // Úvod... 9 // 1. Paliativně ošetrovateľstvo (Slamková)... 11 // 1.1. Východiská paliatívneho ošetrovateľstva ... 11 // 1.2. Historický pohľad na paliatívnu starostlivosť ... 15 // 1.3. Formy poskytovania paliativnej starostlivosti ... 18 // 1.4. Modely poskytovania paliativnej starostlivosti ... 22 // 1.5. Fázy zomierania ... 25 // 1.6. Príprava sestry a jej osobnosť v kontexte paliativnej starostlivosti ... 31 // 1.7. Úlohy sestry v starostlivosti o príbuzných ... 35 // 2. Vybrané aspekty paliativnej starostlivosti // (Poledníková, Slamková) ... 39 // 2.1. Základy manažmentu paliativnej ošetrovateľskej starostlivosti ... 39 // 2.2. Únava a zmeny pohybovej aktivity ... 43 // 2.2.1. Definícia, charakteristika a medicínsky prístup ... 43 // 2.2.2. Ošetrovateľský proces ... 45 // 2.2.3. Sebaopatera ... 50 // 2.3. Bolesť ... 52 // 2.3.1. Definícia, charakteristika a medicínsky prístup ... 52 // 2.3.2. Ošetrovateľský proces ... 56 // 2.4. Dýchanie ... 59 // 2.4.1. Definícia, charakteristika problémov pri dýchaní // a medicínsky prístup ... 59 // 2.4.2. Ošetrovateľský proces ... 61 // 2.5. Výživa a tekutiny ... 64 // 6 // 2.5.1. Definícia, charakteristika problémov s výživou // a medicínsky prístup ... 65 // 2.5.2. Ošetrovateľský proces ... 67 // 2.6. Nauzea a vracanie ... 73 // 2.6.1. Definícia, charakteristika nauzey a vracania // a medicínsky prístup ... 73 // 2.6.2. Ošetrovateľský
proces ... 75 // 2.7. Vyprázdňovanie ... 78 // 2.7.1. Definícia, charakteristika problémov pri vyprázdňovaní // a medicínsky prístup ... 78 // 2.7.2. Ošetrovateľský proces ... 81 // 2.8. Spánok a odpočinok... 85 // 2.8.1. Definícia, charakteristika a medicínsky prístup ... 85 // 2.8.2. Ošetrovateľský proces ... 86 // 2.9. Zmätenosť a nepokoj ... 89 // 2.9.1. Definícia, charakteristika a medicínsky prístup ... 89 // 2.9.2. Ošetrovateľský proces ... 91 // 2.10. Psychosociálna dimenzia paliativnej ošetrovateľskej starostlivosti... 93 // 2.11. Duchovná starostlivosť ... 98 // 3. Interaktívne procesy v paliativnej starostlivosti (Slamková) ... 101 // 3.1. Komunikácia ... 101 // 3.2. Špecifiká neverbálnej komunikácie... 104 // 3.3. Interakcia s pozostalými v období smútenia ... 106 // 3.4. Význam dobrovoľníkov v multidisciplínárnom tíme // a ich úlohy... 109 // Literatúra ... 112 // Zoznam príloh ... 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC