Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Wyd. 1.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, c2005
252 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-0114398-5 (dotisk ; brož.)
Popsáno dle 5. dotisku vydaného v roce 2013
Obsahuje bibliografii na s. 226-229, bibliografické odkazy a rejstříky
000252281
Wstęp 9 // Wykaz skrótów, oznaczeń i symbol і stosowanych w podręczniku 14 // I. Fleksja // 1. Deklinacja 15 // 1.1. Rzeczowniki 15 // 1.1.1. Odmiana nazw pospolitych 18 // 1.1.1.1. Fleksja rzeczowników męskich 18 // 1.1.1.2. Fleksja rzeczowników żeńskich 26 // 1.1.1.3. Fleksja rzeczowników nijakich 30 // 1.1.1.4. Osobliwości w odmianie rzeczowników 32 // 1.1.2. Odmiana nazw osobowych 36 // 1.1.2.1. Tendencje ogólne 36 // 1.1.2.2. Nazwiska polskie 39 // 1.1.2.2.1. Nazwiska męzczyzn 39 // 1.1.2.2.2. Nazwiska kobiet 46 // 1.1.2.3. Nazwiska niepolskie 48 // 1.1.2.3.1. Nazwiska slowiariskie 48 // 1.1.2.2.2. Nazwiska nieslowiariskie 48 // 1.1.2.4. Wymiany samogłoskowe w deklinacji nazw własnych 56 // 1.1.2.5. Imiona polskie i obce 60 // 1.1.2.5.1. Imiona męskie - liczba pojedyncza 60 // 1.1.2.5.2. Imiona żeńskie - liczba pojedyncza 62 // 1.1.2.5.3. Liczba mnoga imion 64 // 1.1.2.5.4. Nieodmienność imion męskich i żeńskich 65 // 1.1.3. Odmiana rodzimych і obcych nazw miejscowych 67 // 1.2. Przymiotniki 76 // 1.3. Liczebniki 80 // 1.3.1. Liczebniki głowne 81 // 1.3.2. Liczebniki zbiorowe 83 // 1.3.3. Liczebniki ulamkowe 83 // 1.3.4. Liczebniki nieokreślone 84 // 1.4. Zaimki 84 // 2. Koniugacja 86 // 2.1. Kategorie fleksyjne czasownika w perspektywie normatywnej 88 // 2.2. Typowe nieregularności koniugacyjne 93 // II. Słowotwórstwo // 1. Kryteria oceny neologizmów słowotwórczych 98 // 2. Odbicie współczesnych tendencji słowotwórczych w najnowszej warstwie słownictwa 108 // 2.1. Derywaty proste 109 // 2.1.1. Formacje sufiksalne 109 // 2.1.2. Formacje niesufiksalne 116 // 2.1.2.1. Struktury prefiksalne 116 // 2.1.2.2. Struktury paradygmatyczne 117 // 2.1.2.3. Struktury ujemne 118 // 2.1.2.4. Struktury z formantem nieciągłym 119 // 2.1.2.5. Struktury powstale w wyniku wymiany afiksu 119 // 2.2. Złożenia 120 // 2.2.1. Zrosty (złożenia bezafiksalne) 121 // 2.2.2. Zloženia wlaściwe 122 //
2.3. Derywaty od wyražeň przyimkowych 124 // 2.4. Formacje potencjalne 124 // 3. Żeńskie formy tytułów, stanowisk oraz nazwisk 126 // 4. Tworzenie przymiotników od nazw miejscowych 132 // III. Skladnia // 1. Poprawność w zakresie związków zgody 138 // 1.1. Informacje ogólne 138 // 1.2. Orzeczenie przy podmiocie szeregowym 139 // 1.3. Forma orzeczenia przy innych nietypowych podmiotach 143 // 1.4. Liczba i rodzaj skrótowców 144 // 1.5. Nieuprawnione skróty 146 // 1.6. Blędy w związkach pobocznych 147 // 1.7. Czego się nie da uzgodnić 148 // 2. Poprawność w związkach rządii 149 // 2.1. Uwagi wstępne 149 // 2.2. Wybór formy dopełnienia bliższego 150 // 2.3. Formy dopelnienia dalszego 154 // 2.4. Dopelnienie czasowników modalnych i fazowych 157 // 2.5. Rekcja a znaczenie wyrazu 160 // 2.6. Kontaminacje składniowe 162 // 2.7. Czy na rządzie można oszczędzać (granice ekonomiczności) 163 // 3. Forma gramatyczna orzecznika rzeczownikowego i przymiotnikowego 164 // 4. Szyk wyrazów w zdaniu 167 // 5. Struktura zdania ztożonego 175 // 6. Użycie imiestowowych równoważników zdań 184 // 7. Składnia liczebników 197 // 7.1. Liczebniki glówne 197 // 7.2. Liczebniki zbiorowe 200 // 7.3. Liczebniki ulamkowe 203 // 7.4. Liczebniki nieokreślone 204 // 7.5. Liczebniki porządkowe 205 // 8. Dobór pomocniczych wyrazów gramatycznych (przyimków, spójników, zaimków) 206 // 8.1. Uwagi ogólne 206 // 8.2. Zaimki 207 // 8.3. Przyimki 213 // 8.4. Spójniki 220 // 8.5. Typowe zwroty 223 // Literatura przedmiotu (poradniki ogólne, zagadnienia poprawności fleksyjnej, słowotwórczej i skladniowej) 226 // Indeks objaśnionych wyrazów, form i konstrukcji 230 // Indeks terminów 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC