Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014
248 s. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-650-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [213]-226, bibliografické odkazy a rejstříky
Německé resumé
000252289
Obsah // 7 Industrializace jako regionální fenomén? Místo úvodu // 19 K počátkům akciového podnikání v sektoru průmyslu, obchodu a dopravy Rakouského Slezska před první světovou válkou // 23 Počátky akciového podnikání v habsburské monarchi 25 Akciové podnikání v Rakouském Slezsku 29 Průmysl textilní 35 Průmysl potravinářský // 45 Průmysl báňský a hutní // 46 Kovoprůmysl a strojírenství 55 Plynárenství // 57 Ostatní odvětví průmyslu a stavebnictví // 58 Lázeňství // 59 Akciové podnikání v dopravě 61 Akcionáři // 71 Závěr // 77 Zánik domáckého průmyslu v Rakouském Slezsku 80 Pojem „domácký průmysl" // 85 Prostorová a oborová struktura domáckého průmyslu ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století 98 Organizace domáckého průmyslu 106 Krize domáckého průmyslu 113 Pokusy o řešení krize // 119 Reflexe krize domáckého průmyslu očima poslanců Slezského zemského sněmu 134 Shrnutí // 137 Industrializace na rozhraní dvou typů hospodářských systémů 137 Hospodářská pozice Těšínská v dlouhém 19. století 139 Podmínky industrializace Těšínského Slezska 143 Industrializace Těšínská 155 Vývoj hlavních odvětví těšínského průmyslu 199 exkurz: Soumrak domáckého průmyslu 207 Těšínští podnikatelé v průmyslovém sektoru 210 Těšínské Slezsko: Země továren? // 213 Prameny a literatura // 213 Archivní prameny // 214 Tištěné prameny (včetně statistických) 216
Literatura // 227 Rejstřík jmenný // 236 Rejstřík místní // 245 Region und Industrialisierung. Studien zur Geschichte des // Industrialisierungsprozesses in Schlesien 1800-1918 (Zusammenfassung)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC