Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:10x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
[197] s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-631-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii
Anglické resumé
000252291
ÚVOD // Obsah // 8 // 1 TEORETICKÉ ZÁKLADY PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH // A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH...9 // 1.1 Definičný rámec ponímanie pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne // oslabených...9 // 1.2 Aktuálne ponímanie pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne // oslabených...14 // 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVCOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM...22 // 2.1 Kategorizácia a charakteristika najčastejších telesných postihnutí...22 // Vrodené telesné postihnutie...23 // 2.2 Vrodené anomálie lebky a chrbtice...23 // 2.3 Vrodené anomálie končatín...25 // 2.4 Detská mozgová obrna (DMO)...25 // 2.5 Etiológia detskej mozgovej obrny...27 // 2.6 Formy detskej mozgovej obrny a ich charakteristika...28 // 2.7 Detská mozgová obrna ako viacnásobné postihnutie...29 // 2.8 Detská mozgová obrna vo vzťahu k vývinu dieťaťa...31 // 2.9 Problematika detskej mozgovej obrny v dospelom veku...36 // 2.10 Získané telesné postihnutie...37 // 2.11 Niektoré psychické zmeny v kontexte narušenia pohybu u jednotlivcov // s organickým poškodením centrálneho nervového systému (CNS)...44 // 2.12 Ohrozenie psychosociálneho vývinu jednotlivcov s mutilujúcim postihnutím 46 // 3 CHARAKTERISTIKA CHORÝCH, CHRONICKY CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH JEDNOTLIVCOV...48 // 3.1 Všeobecné prejavy a klasifikácia chorôb u chorých a chronicky chorých // jednotlivcov...50 // 3.2 Charakteristika jednotlivca so zdravotným oslabením...52
// 3.3 Choroba a jej vplyv na rodinu...53 // 3.4 Vnímanie choroby vzhľadom na vek...59 // 3.5 Zmeny v osobnosti chorého dieťaťa...60 // 3.6 Vnímanie smrti z pohľadu zdravých detí...63 // 3.7 Fázy detského porozumenia smrti...64 // 3.8 Vývoj pojmu smrti u nevyliečiteľne chorých detí...66 // 3.9 Pedagogika chorých a zdravotne oslabených a jej možnosti v edukácii // nevyliečiteľne chorých detí...68 // 3.10 Psychosociálně situácie jednotlivca s progresívnou chorobou...72 // 4 MOŽNOSTI EDUKÁCIE DIEŤAŤA S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, CHOROBOU A ZDRAVOTNÝM OSLABENÍM V RANOM A PREDŠKOLSKOM OBDOBÍ...74 // 4.1 Edukácia dieťaťa s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením // v prostredí rodiny...75 // 4.2 Možnosti výchovy a vzdelávania dieťaťa s telesným postihnutím, chorobou // a zdravotným oslabením v prostredí materskej školy...78 // 4.3 Možnosti spolupráce s rodičmi a inými odborníkmi...86 // 4.4 Edukácia žiakov s telesným postihnutím na primárnom stupni vzdelávania na // jednotlivých typoch škôl...88 // 4.5 Edukácia v základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím...90 // 4.6 Prípravný ročník v základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím...91 // 4.7 Žiak s telesným postihnutím v integrovaných podmienkach základnej školy 94 // 4.8 Edukácia žiakov s chorobou a zdravotným oslabením v základnej škole pri // zdravotníckom zariadení...96 // 4.9 Chronicky chorý a zdravotne oslabený
žiak v integrovaných // podmienkach základnej školy...99 // 4.10 Špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným // oslabením...103 // 4.11 Cieľ a obsah vyučovania vzákladnej škole pre žiakov s telesným postihnutím a v základnej škole pri zdravotníckom zariadení...106 // 5 ŠKOLSKÉ SEBAHODNOTEN1E V PODMIENKACH INTEGROVANEJ EDUKÁCIE U ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, CHOROBOU A ZDRAVOTNÝM // OSLABENÍM...108 // 5.1 Sebahodnotenie...108 // 5.2 Vývoj sebahodnotenia...110 // 5.3 Druhy a poruchy sebahodnotenia...111 // 5.4 Sebahodnotenie jednotlivcov s telesným postihnutím...113 // 5.5 Sebahodnotenie chorých a zdravotne oslabených žiakov...114 // 5.6 Školské sebahodnotenie...115 // 5.7 Sebahodnotenie žiaka ako cieľ edukácie...117 // 5.8 Faktory ovplyvňujúce školské sebahodnotenie...118 // 5.9 Špecifiká školského sebahodnotenia žiakov s telesným postihnutím...119 // 5.10 Špecifiká školského sebahodnotenia chorých a zdravotne oslabených žiakov 119 // 5.11 Školské sebahodnotenie žiakov s telesným postihnutím v podmienkach // integrovanej edukácie...120 // 6 MOŽNOSTI INTEGROVANEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 159 // 6.1 Podmienky k integrácii žiaka s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným // oslabením...159 // 6.2 Pripravenosť škôl na integráciu/inklúziu žiaka s telesným postihnutím, chorobou // a zdravotným oslabením z pohľadu školy a učiteľov...163 // ZÁVER...175
// SUMMARY...176 // ZOZNAM GRAFOV...178 // ZOZNAM TABULIEK...183 // LITERATÚRA...185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC