Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
136 s. : il. ; 26 cm

ISBN 978-80-7464-392-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 132-135 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000252292
Úvodem ...7 // 0 výchově - několik otázek a pohádka úvodem...8 // 1 Trocha nezbytné teorie (Základní pedagogické pojmy z obecného hlediska).11 // 1.1 Co je pedagogika?...11 // 1.1.K Vzdělání a vzdělávání - edukace...14 // \\ // 1.1.2 Základní pojmy, týkající se výchovy...15 // 1.1.3 Metody výchovy...16 // 1.1.4 Výchovné zásady, o kterých bychom mohli vědět, že jsou...17 // 1.1.5 Dobro v nás a hledání všeho dobrého jako základní výchovná metoda // i výchovná zásada...18 // 1.1.6 Cíle výchovy a životní zdatnost...19 // 1.1.7 Cíle výuky a výchovy...19 // 1.1.8 Kvalita života...22 // 1.1.9 Složky výchovy...23 // 2 Dítě a jeho potřeby z hlediska výchovy...26 // 2.1 Zvláštnosti dětského prožívání...26 // 2.2 Potřeby dítěte z pedagogicko-psychologického hlediska...27 // 2.2.1 Potřeby dítěte podle E. Fromma...30 // 2.2.2 Potřeby dítěte podle Z. Matějěka...30 // 2.2.3 Potřeby dítěte podle J. Prekopové...31 // 2.2.4 Osm věků člověka podle E. Eriksona...34 // 2.2.5 Vývoj „Já“ podle G. Allporta...36 // 2.3 Protiklady výchovy...39 // 2.4 Resilience a někteří další znepokojiví „narušitelé“ tendenčních názorů na výchovu..40 // 2.4.1 Dítě a resilience...41 // 2.4.2 Výchova a frustrační tolerance... 43 // 2.4.3 Vulnerabilita...44 // 2.4.4 Šťastné dětství?...45 // 2.4.5 Vyrovnaně harmonická rodina?...45 // 3 Výchova pod pokličkou rodiny...45 // 3.1 Ostrov rodiny...47
// 3.1.1 Nestabilita rodiny...48 // 3.1.2 Základní výchovné styly v rodině...49 // 3.1.3 Domov a rodina...50 // 3.1.4 Negativně laděné výchovné postoje podle Z. Matějčka...51 // 3.1.5 Příliš pozitivně laděné výchovné postoje podle Z. Matějčka...51 // 3.2 Výchovné styly matek...52 // 3.2.1 Co maminky potřebují?<...54 // 3.2.2 Co lze vyčíst ze vzpomínek studentů na matku...58 // 3.3 Výchovné styly otců...60 // 3.3.1 Pozitivní typy otců...61 // 3.3.2 Co lze vyčíst ze vzpomínek studentů na otce...62 // 3.4 Odlišnosti výchovy dívek a chlapců...63 // 3.4.1 Výchova dívek...64 // 3.4.2 Výchova chlapců...65 // 3.4.2. Vztah matky a syna...66 // 3.5 Na co nejvíce při výchově (především synů) zapomínáme...70 // 4 Nejčastější mýty ve výchově...72 // 4.1 Některá rčení jako výchovná „témata“...75 // 4.2 Jak si můžete vychovat domácího násilníka, násilnici?...78 // 4.3 Výchova a nevlastní děti...78 // 4.3.1 Vlastnosti mužů a žen nevhodných pro manželství...79 // 4.4. Co lze vyčíst ze vzpomínek studentů na dětství...80 // 5 Role prarodičů ve výchově...83 // 5.1 Typologie prarodičů...83 // 5.1.1 Typologie babiček...85 // 5.1.2 Typologie dědečků...86 // 5.2 Co můžeme vyčíst ze vzpomínek studentů na prarodiče?...87 // 5.3 Babička Boženy Němcové jako archetyp všech babiček...89 // 6 Emoce a jiné strasti...90 // 6.1 Druhy emocí...90 // 6.1.1 Nižší emoce...90 // 6.1.2 Vyšší
emoce (sociální)...92 // 6.2 O smutku a srdci zkroušeném...93 // 7 Vývojové teorie morálky a výchova...94 // 7.1.1 Kohlbergova teorie vývoje morálky...94 // 7.1.2 Bowlbyho teorie vazby - attachment theory...96 // 7.1.3 Vazba mezi rodiči a dětmi podle M. Ainsworthové...96 // 7.1.4 Vývojová teorie J. Piageta...97 // 7.1.5 Koncepce morálního vývoje C. Gilliganové...98 // 8 Charakter a temperament...99 // 8.1 Vývojové etapy charakteru R. F. Pecka a R. J. Havighursta...100 // 8.2 Temperament...K0 // 8.3 Postoje a hodnoty...102 // 8.3.1 Výchova tedy skutečně není nic jednoduchého...102 // 8.4 Vývojové etapy v životě člověka z hlediska filosofie výchovy // (filosofické antropologie)...103 // 9 Výchova a láska...104 // 9.1 Bytostně radostná láska...105 // 9.1.1 Filosofie radosti...107 // 9.2 Pět eS lásky...107 // 9.2.1 Ještě jednou logika dětského srdce...108 // 9.2.2 Co je v životě - a tedy i ve výchově - ještě důležité?...109 // 9.3 Současné dětství podle D. Baackeho a W. Ferchhoffa...110 // 9.4 Některé „znaky“ postmoderního světa a výchova...112 // 9.4.1 Osm smrtelných hříchů podle K. Lorenze...112 // 9.4.2 Prométheovský spád...113 // 9.4.3 Počítačové děti...114 // 9.4.5 Novodobý bůh Moloch a jeho oběti...115 // 9.5 Co dnešní společnost (v našich podmínkách) dětem nabízí?...116 // 10 Pojetí člověka jako křehké bytosti...117 // 10.1 Komenský a člověk jako křehká bytost...118 // 10.2
Vychováváme dobře?...119 // 10.3 Dvojí naivita...121 // 10.3.1 Úcta k životu...121 // 10.4 Možné příčiny zlého...122 // 11 Závěrem trocha Filosofie výchovy...124 // 11.1 Vzpomínky a Patočkův fyzikální a přirozený svět...124 // 11.2 Je podmínkou šťastného života šťastné dětství?...124 // 11.3 Well-being?...125 // 11.4 Láska jako iluze?...126 // 11.5 Co člověka utváří - vzpomínky a smutek...127 // 11.6 Několik otázek na rozloučenou...128 // Závěr ...130 // Abstrakt / Abstract...131 // Literatura ...132 // Mravoučná říkadla tak, jak nám je zachoval Jan Vlastimír Svoboda ve své Školce...136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC