Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
185 s. : barev. il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-566-2 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie
000252298
1. Základy vyšetření (MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.1) 1.1. Anamnéza... // 10 // 1.1.1. Osobní data // 1.1.2. Rodinná anamnéza // 1.1.3. Epidemiologická anamnéza // 1.1.4. Sociální anamnéza // 1.1.5. A lergologická anamnéza // 1.1.6. Farmakologická anamnéza // 1.1.7. Osobní anamnéza // 1.1.8. Gynekologická anamnéza // 1.1.9. Nynější onemocnění // \\ // 1.2. Fyzikální vyšetření...14 // 1.2.1. Pohled // 1.2.2. Pohmat // 1.2.3. Poslech // 1.2.4. Poklep // 1.3. Status presens...17 // 1.4. Radiační zátěž při vyšetření rentgenem u dětí...23 // 2. Růst (MUDr. Jana Černá1)...25 // 2.1. Měření dětí...25 // 2.1.1. Tělesná délka // 2.1.2. Tělesná výška // 2.1.3. Tělesná hmotnost // 2.2. Percentilové grafy...27 // 2.3. Kostní zrání (skeletální maturace)...29 // 2.3.1. Metoda podle Tannera a Whitehouse // 2.3.2. Metoda podle Greulicha a Pylea // 2.4. Periodizace dětského růstu...29 // 2.4.1. Infantilní růstové období // 2.4.2. Dětské růstové období // 2.4.3. Pubertální růstové období // 2.5. Malý vzrůst...33 // 2.6. Velký vzrůst...34 // 3. Výživa (MUDr. Lenka Kosňovská1)...40 // 3.1. Nutriční faktory...40 // 3.1.1. Voda // 3.1.2. Sacharidy // 3.1.3. Lipidy // 3.1.4. Minerály // 3.1.5. Vitamíny // 3.2. Kojení...50 // 3.2.1. Tvorba materského mléka // 3.2.2. Typy mateřského mléka // 3.2.3. Složení mateřského mléka // 3.2.4. Kontraindikace kojení // 3.2.5. Překážky v kojení
// 3.2.6. Technika kojení // 3.3. Umělá výživa...54 // 3.3.1. Druhy umělé výživy // 3.3.2. Schéma kojenecké výživy // 3.4. Výživa batolat...58 // 4. Vnitřní prostředí (Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.’)...59 // 4.1. Hydratace...59 // 4.2. Ionty...61 // 4.3. Acidobazická rovnováha...63 // 4.3.1. Fyziologické poznámky // 4.3.2. Poruchy acidobazické rovnováhy // 5. Nefrologie (Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.1)...68 // 5.1. Funkce ledvin a plodu...68 // 5.2. Vyšetření funkce ledvin a močového měchýře...69 // 5.2.1. Odběr moči // 5.2.2. Vyšetření moči vyšetřovacím proužkem (, urine dipstick “) // 5.2.3. Mikroskopické vyšetření moči // 5.2.4. Glomerulárnífiltrace // 5.2.5. Stanovení funkce tubulů ledvin // 5.2.6. Vyšetření zaměřená na anatomii a funkci močového měchýře // 5.3. Příznaky onemocnění močových cest...74 // 5.3.1. Hematurie // 5.3.2. Proteinurie // 5.4. Metody zobrazení močového ústrojí...76 // 5.4.1. Ultrazvukové vyšetření \\ // 5.4.2. Radiologické vyšetřovací metody v nefrologiP-- // 5.4.3. Radioizotopové zobrazovací metody používané v nefrologii // 5.5. Biopsie ledviny...82 // 6. Endokrinologie (MUDr. Jiří Strnadel1)...84 // 6.1. Typy hormonů...84 // 6.2. Produkce hormonů...84 // 6.3. Transport hormonů...85 // 6.4. Metabolismus a vylučování hormonů...86 // 6.5. Mechanismus působení hormonů...86 // 6.6. Poruchy funkce endokrinního systému...86 // 6.7. Etiologie endokrinních
poruch...87 // 6.7.1. Vrozená // 6.7.2. Získaná // 6.8. Vyšetření endokrinního systému v pediatrii...87 // 6.8.1. Fyzikální vyšetření // 6.8.2. Stanovení hladin hormonů // 6.8.3. Funkční hormonální diagnostika // 6.9. Zobrazovací metody v endokrinológii...90 // 6.9.1. Ultrazvukové vyšetření // 6.9.2. Nukleární magnetická rezonance // 6.9.3. Scintigrafie // 7. Kardiologie (MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.’)...93 // 7.1. Anamnéza a klinické vyšetření...93 // 7.1.1. Anamnéza // 7.1.2. Klinické vyšetření // 7.2. Vedoucí příznaky u kardiálních onemocnění...102 // 7.2.1. Cyanóza // 7.2.2. Dušnost // 7.2.3. Palpitace a bolest na hrudníku // 7.2.4. Synkopa // 7.2.5. Další příznaky kardiálních onemocnění // 7.3. Měření krevního tlaku a hypertenze...106 // 7.4. Vyšetřovací metody v dětské kardiológii...107 // 7.4.1. Elektrokardiografie // 7.4.2. Echokardiografie // 7.4.3. Rentgenové vyšetření // 7.4.4. Další vyšetřovací metody // 7.5. Prenatální kardiológie...111 // 8. Gastroenterologie (MUDr. Astrid Šuláková, Ph.D.1)...113 // 8.1. Bolest břicha...113 // 8.1.1. Hodnocení břišní bolesti // 8.1.2. Vyvolávající a úlevné faktory // 8.2. Regurgitace, zvracení...117 // 8.3. Gastroezofageální reflex...118 // 8.4. Škytavka...119 // 8.5. Poruchy evakuace...119 // 8.5.1. Zácpa // 8.5.2. Průjem // 8.6. Meteorismus...121 // 8.7. Ikterus...121 // 8.8. Vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí...122
// 8.8.1. Vyšetření břicha // 8.8.2. Speciální vyšetřovací metody v dětské gastroenterologii // 8.9. Vyšetření jater u dětí...127 // 8.9.1. Jaterní biopsie // 9. Hematologie (MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn1)...131 // 9.1. Prenatální a postnatální hematopoéza...132 // 9.2. Vyšetřovací metody v dětské hematologii a onkologii // 9.2.1. Anamnéza // 9.2.2. Obecná Symptomatologie // 9.2.3. Fyzikální vyšetření // 9.2.4. Laboratorní vyšetřovací metody // 9.3. Červené krvinky - erytrocyty...136 // 9.3.1. Choroby červené krevní řady // 9.4. Bílé krvinky - leukocyty...139 // 9.4.1. Příčiny leukopénie // 9.4.2. Příčiny leukocytózy // 9.4.3. Příklady onemocnění s poruchami funkce leukocytu // 9.5. Destičky - trombocyty...141 // 9.6. Koagulační faktory a jejich poruchy...141 // 9.6.1. Vrozené poruchy koagulačních faktorů // 9.6.2. Získané poruchy koagulačních faktorů // 9.7. Krevní přípravky a principy hemoterapie...142 // 9.7.1. Přehled transfuzních přípravků // 9.7.2. Ozařování transfuzních přípravků // 9.7.3. Deleukotizace transfuzních přípravků // 9.7.4. Aplikace transfuzních přípravků // 9.7.5. Potransfuzní reakce // 10. Neurologie (MUDr. Hana Medřická2)...146 // 10.1. Postup při neurologickém vyšetření...146 // 10.2. Struktura anamnézy a nejčastější okruhy dotazů...146 // 10.3. Neurologické vyšetření...,...147 // 10.3.1. Vyšetření hlavy \\ // 10.3.2. Vyšetření hlavových nervů
// 10.3.3. Vyšetření krku // 10.3.4. Vyšetření horních končetin // 10.3.5. Vyšetření stoje a chůze // 10.3.6. Meningeální příznaky // 10.3.7. Vyšetření mozečku // 10.3.8. Vyšetření f atických, praktických a gnostických poruch // 10.4. Neurologické vyšetření novorozence...154 // 10.4.1. Vyšetření celkového stavu // 10.4.2. Vývojové reflexy // 10.5. Nejdůležitější vývojové etapy raného věku...155 // 10.6. Psychomotorický vývoj kojence podle trimenonů...156 // 10.6.1. I. trimenon // 10.6.2. II. trimenon // 10.6.3. III. trimenon // 10.6.4. IV. trimenon // 10.7. Vybrané etapy dovedností od 12. měsíce věku výše...158 // 10.8. Neurologické vyšetření pacienta s poruchou vědomí...158 // 10.8.1. Taktika vyšetření // 10.8.2. Vlastní neurologické vyšetření // 10.8.3. Hodnocení funkce mozkového kmene //10.8.4. Hodnocení zornic u komatózních pacientů // 10.8.5. Vyšetření reflexů // 10.8.6. Hodnocení hybnosti a svalového tonusu // 11. Imunologie (MUDr. Olga Škopková)...160 // 11.1. Ontogenetický vývoj imunity...161 // 11.2. Imunologické vyšetření...162 // 11.2.1. Anamnéza // 11.2.2. Příznaky imunodeflcitů a jejich upřesnění // 11.3. Autoimunní onemocnění...164 // 11.4. Alergie...165 // 11.5. Laboratorní a funkční testy v imunologii a alergologii...168 // 11.5.1. Alergenové testy // 11.5.2. Funkční vyšetření plic // 11.5.3. Vyšetření nespecifických protilátek // 11.5.4. Vyšetření
specifických protilátek // 11.5.5. Vyšetření ECP // 11.5.6. Vyšetření buněčné imunity // 12. Očkování (MUDr Olga Škopková1)...173 // 12.1. Typy vakcín...173 // 12.1.1. Živé atenuované (oslabené) vakcíny // 12.1.2. Inaktivované (usmrcené) vakcíny // 12.1.3. Podjednotkové vakcíny // 12.1.4. Toxoidy // 12.1.5. Jednoduché vakcíny // 12.1.6. Konjugované vakcíny // 12.1.7. Kombinované vakcíny // 12.1.8. Nové typy vakcín // 12.2. Reakce po očkování... // 12.3. Kontraindikace očkování // 12.4. Povinné očkování... // 175 // 175 // 176 // 12.4.1. Hexavakcína // 12.4.2. Spalničky, příušnice, zarděnky // 12.5. Nepovinné očkování... // 12.5.1. Chřipková vakcína // 12.5.2. Vakcína proti klíšťové encefalitidě. // 12.5.3. Vakcína proti meningokokové meningitidě // 12.5.4. Vakcína proti pneumokokům // 12.5.5. Očkování proti planým neštovicím // 12.5.6. Vakcína proti rotavirům // 12.5.7. Očkování proti lidskému papilomaviru // 12.5.8. Vakcína proti viru hepatitídy A // 12.5.9. Vakcína proti vzteklině // 12.6. Očkování alergických pacientů... // 12.7. Očkování imunodefícitních pacientů...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC