Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:27x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
200 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-630-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Část. slovenský text, anglické resumé
000252302
OBSAH // ÚVOD...9 // 1 DETI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ...10 // 1.1 INKLUZE V PODMÍNKÁCH ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY...10 // 1.2 Legislativní dokumenty ČR k inkluzivnímu vzdělávání dětí předškolního věku...12 // 1.3 RVP PV K INKLUZIVNÍMU vzdělávání dětí v předškolním věku...13 // 1.4 Učitelka - nejvýznamnější činitel inkluzivního vzdělávání v české MŠ...14 // 1.5 VÝZKUMNÝ PROJEKT - UČITELKY MŠ VERSUS INKLUZE...14 // Literatura...33 // 2 KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE DĚTÍ V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ...35 // 2.1 Komunikační kompetence v systému vzdělávání...35 // 2.2 Aktuální stav primární logopedické prevence...37 // 2.3 Vybrané aspekty primární logopedické prevence...39 // 2.4 VÝZKUMNÝ PROJEKT - RIZIKOVÉ PROJEVY V OSVOJOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE...42 // 2.5 VÝZKUMNÝ PROJEKT - LOGOPEDICKÁ PREVENCE V KURIKULU MŠ...49 // Literatura...54 // 3 DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM...57 // 3.1 Charakteristika dieťaťa s poruchou sluchu...57 // 3.2 Sociálne dôsledky komunikačnej bariéry...61 // 3.3 Edukácia dieťaťa v rodinnom prostredí...66 // 3.4 Edukácia dieťaťa v prostredí materskej školy...68 // Literatúra...73 // 4 DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, CHOROBOU A // ZDRAVOTNÝM OSLABENÍM...75 // 4.1 Kategorizácia a charakteristika najčastejšie sa vyskytujúcich telesných // postihnutí...75 // 4.2 Charakteristika dieťaťa s telesným postihnutím,
chorobou a zdravotným // OSLABENÍM...90 // 4.3 Edukácia dieťaťa v rodinnom prostredí...93 // 4.4 Edukácia dieťaťa v prostredí materskej školy...96 // Literatúra...100 // 5 DETI PŘEDŠKOLSKÉHO VEKU SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM...104 // 5.1 Charakteristika dieťaťa so zrakovým postihnutím...104 // 5.2 Edukácia dieťaťa v rodinnom prostredí...112 // 5.3 Edukácia dieťaťa v prostredí materskej školy...116 // 5.4 VÝSKUMNÝ PROJEKT - ÚČINNOSŤ INOVAČNÉHO PROGRAMU NA ROZVOJ ZRAKOVÝCH FUNKCIÍ. 122 // Literatúra...130 // 6 DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S CHARAKTERISTIKOU SOCIÁLNÍHO // VYLOUČENÍ...133 // 6.1 Charakteristika konceptu sociálního vyloučení...133 // 6.2 Edukace dítěte v rodinném prostředí...135 // 6.3 Edukace v prostředí mateřské školy...141 // 6.4 VÝZKUMNÝ PROJEKT - KOMPETENCE A DOVEDNOSTI DĚTÍ PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD ZŠ...144 // Literatura...157 // 7 DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM...160 // 7.1 Kategorizácia a charakteristika mentálneho postihnutia...160 // 7.2 Charakteristika dieťaťa s mentálnym postihnutím...168 // 7.3 Edukácia dieťaťa v rodinnom prostredí...170 // 7.4 Edukácia dieťaťa v prostredí materskej školy...172 // 7.5 VÝSKUMNÝ PROJEKT - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH DETÍ 177 // Literatúra...184 // ZÁVĚR...186 // SUMMARY...187 // SEZNAMY...188 // REJSTŘÍKY...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC