Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
283 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-563-1 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie
000252304
OBSAH // ÚVOD...6 // 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY...8 // 1.1 Základní pojmy...8 // 1.2 Rozdělení rehabilitace...9 // 2 ÚVOD DO KINEZIOLOGIE...13 // 2.1 Pohyb obecně...13 // 2.2 Řízení pohybu...16 // 3 DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO SYSTÉMU...18 // 3.1 Vyšetření anamnézy...19 // 3.2 Kineziologický rozbor...20 // 3.2.1 Vyšetření držení těla...21 // 3.2.2 Lokální vyšetření...24 // 3.2.3 Vyšetření jednotlivých úrovní motoriky...31 // 3.2.4 Vyšetření běžných denních, pracovních a volnočasových aktivit...32 // 3.3 Vyšetření pomocí přístrojové techniky...32 // 3.3.1 Vyšetření postury...32 // 3.3.2 Elektromyografické vyšetření...35 // 3.3.3 Ergometrická vyšetření...35 // 3.4 Stanovení plánu terapie...36 // 4 POHYBOVÁ TERAPIE...38 // 4.1 Základní pojmy...38 // 4.1.1 Reedukace, edukace...38 // 4.2 Výběr pohybových činností...40 // 4.3 Kondiční terapie...41 // 4.4 Metodické zásady a principy při sestavení kondičního programu...43 // 4.5 Pohybové schopnosti...43 // 4.5.1 Silové schopnosti...44 // 4.5.2 Rychlostní schopnosti...45 // 4.5.3 Vytrvalostní schopnosti...45 // 4.5.4 Koordinační schopnosti...46 // 4.5.5 Pohyblivost...47 // 4.6 Pohybové dovednosti...48 // 5 RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE...50 // 5.1 Úvodní repetitorium...50 // 5.2 Principy respirační fyzioterapie...53 // 5.2.1 Metody respirační fyzioterapie...53 // 5.2.2 Metody a techniky hygieny dýchacích cest...53 // 5.2.3 Dechová cvičení (dechová gymnastika)...54
// 5.2.4 Kontrolní mechanismy respirační fyzioterapie...55 // 6 PASIVNÍ POSTUPY...57 // 6.1 Pasivní pohyby...57 // 6.2 Polohování...’60 // 6.2.1 Přístroje a pomůcky k pasivním pohybům a polohování...64 // 6.3 Měkké a mobilizační techniky...65 // 7 AKTIVNÍ POSTUPY...67 // 7.1 Neurofyziologické podklady aktivního pohybu...67 // 7.1.1 Klasifikace svalových kontrakcí...68 // 7.2 Cvičení analytická...71 // 7.3 Cvičení syntetická...71 // 8 RELAXACE...73 // 8.1 Principy relaxace...73 // 8.2 Lokální relaxace...75 // 8.2.1 Postfacilitační inhibice...76 // 8.3 Celková relaxace...77 // 8.3.1 Jógová relaxační cvičení...77 // 8.3.2 Schultzův autogenní trénink...78 // 8.3.3 Jacobsonova progresivní relaxace...79 // 8.3.4 Další relaxační metody...80 // 9 TERAPIE POSTURÁLNĚ-LOKOMOČNÍCH FUNKCÍ...83 // 9.1 Základní pojmy...83 // 9.2 Výcvik vertikalizace...84 // 9.2.1 První úroveň vertikalizace...86 // 9.2.2 Druhá úroveň vertikalizace...86 // 9.2.3 Třetí úroveň vertikalizace...87 // 9.3 Chůze...88 // 9.3.1 Lokomoční prostředky a pomůcky...92 // 9.3.2 Trenažéry balance a lokomoce...93 // 10 VESTIBULÁRNÍ REHABILITACE...98 // 11 NEUROREHABILITACE...102 // 11.1 Neurofyziologické podklady terapie...102 // 11.2 Prostředky neurorehabilitace...108 // 12 DERMONEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE...110 // 13 PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE...113 // 14 BOBATH KONCEPT...117 // 15 METODÁ ROS WITH Y BRUNKOW...121 // 15.1 Princip-metody...121
// 16 VOJTOVA REFLEXNÍ LOKOMOCE...123 // 16.1 Princip metody...123 // 16.2 Diagnostika...125 // 16.3 Terapie...131 // 16.3.1 Reflexní plazení...131 // 16.3.2 Reflexní otáčení...132 // 17 BRÚGGERŮV KONCEPT...135 // 17.1 Charakteristika konceptu...135 // 17.2 Charakteristika správného a nesprávného držení téla...137 // 17.3 Charakteristika diagnostických postupů konceptu...138 // 17.4 Principy terapie...140 // 18 VISCERÁLNÍ TERAPIE...143 // 18.1 Viscerální terapie...146 // 18.2 Metoda Ludmily Mojžíšové...147 // 19 ALTERNATIVNÍ POSTUPY V REHABILITACI...148 // 19.1 Hiporehabilitace...148 // 19.2 Animalterapie...150 // 19.3 Muzikoterapie...151 // 19.4 Jóga...153 // 19.5 Tai-chi...154 // 19.6 Arteterapie...155 // 20 ERGOTERAPIE...157 // 20.1 Ergoterapeutické vyšetření...157 // 20.2 Ergoterapeutické postupy...163 // 20.2.1 Rehabilitace ruky...163 // 20.2.2 Ergoterapie u amputací...165 // 20.2.3 Ergoterapie pacientů s poruchami vědomí...165 // 20.2.4 Ergoterapie u postižení CNS...166 // 20.2.5 Rehabilitační ergonomie...167 // 21 ÚVOD DO FYZIKÁLNÍ TERAPIE...170 // 22 TERMOTERAPIE A HYDROTERAPIE...174 // 22.1 Termoregulace...!...174 // 22.2 Teploléčba a její délení...178 // 22.2.1 Lokální teploléčba...179 // 22.2.2 Celková teploléčba a vodoléčba...181 // 22.2.3 Kryoterapie...185 // 23 MECHANOTERAPIE...189 // 23.1 Masáže...189 // 23.1.1 Klasická masáž...190 // 23.1.2 Reflexní masáže...191 // 23.1.3 Přístrojové masáže...197
// 23.1.4 Lymfodrenáže...199 // 23.2 Vakuově-kompresivní terapie...201 // 23.3 Přístrojové polohování a trakce...202 // 23.4 Ultrasonoterapie...202 // 23.5 Rázová vlna...204 // 24 ELEKTROLÉČBA... // 24.1 Úvod k elektroléčbě...207 // 24.2 Galvanoterapie...209 // 24.2.1 Klidová galvanizace... // 24.2.2 Hydrogalvanizace... // 24.2.3 Iontoforéza, elektroforéza... // 24.2.4 Přerušovaná galvanizace... // 24.3 Nízkofrekvenční proudy...216 // 24.3.1 Diadynamické proudy... // 24.3.2 Trábertův proud... // 24.3.3 Transkutánní elektroneurostimulace... // 24.3.4 Méně časté typy analgetických proudů... // 24.3.5 Modulované impulzní proudy (KKK)... // 24.3.6 Impulzní proudy s pozvolným nástupem... // 24.3.7 „Spřažené“ impulzní proudy... // 24.4 Středofrekvenční proudy...230 // 24.4.1 Interferenční proudy... // 24.4.2 Amplitudově modulované středofrekvenční proudy... // 24.4.3 Kotzovy proudy... // 24.4.4 Přerušovaná galvanizace... // lWUVAUrV. piuuuj 24.5 Vysokofrekvenční proudy 24.5.1 Krátkovlnná diatermie 24.5.2 Ultrakrátkovlnná diatermie 236 // 24.5.3 Mikrovlnná diatermie // 74 6 Distanční elektroléčba 778 // 25 MAGNETOTERAPIE // 25.1 Účinky magnetoterapie 241 // 25.2 Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie 243 // 25.3 Vysokofrekvenční magnetoterapie 244 // 26 SVĚTLOLEČBA // 26.1 Biofyzikálni účinky světloléčby 246 // 26.2 Léčba infračerveným zářením 247 // 26.3 Léčba ultrafialovým zářením
250 // 26.4 Léčba viditelným světlem 252 // 26.5 Laseroterapie 253 // 26.6 Bioptronová lampa 256 // 26.7 Kombinovaná terapie 256 // 26.8 Fotokoloroteranie 258 // 27 INHALAČNÍ LÉČBA // 27.1 Inhalace a jejich dělení // 27.2 Inhalace mlhovin 261’ // 27.3 Plynové inhalace 264 // 27.4 Elektroinhalace 265 // 28 BALNEOTERAPIE // 28.1 Balneoterapie a její účinky 267 // 28.2 Terapie pomocí léčivých vod 269 // 28.3 Peloidoterapie 270 // 28.4 Léčba přírodními plyny 272 // 28.5 Klimatoterapie 272 // 79 PŘEDPIS FYZIKÁLNÍ TERAPIE // LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC