Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Praha : Leges, 2014
256 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-015-4 (brož.)
Teoretik
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na s. 233-254 a bibliografické odkazy
Německé resumé
000252310
OBSAH // Seznam zkratek ... 7 // Úvod... 9 // 1. Charakteristika současné české rodiny... 13 // 1.1 Právní aspekty rodiny... 13 // 1.2 Sociologické aspekty rodiny... 17 // 1.3 Psychologické aspekty rodiny... 23 // 1.4 Funkce současné rodiny... 28 // 1.5 Role v rodině... 29 // 1.6 Vztahy v rodině... 33 // 1.7 Hodnoty v rodině... 37 // 2. Konflikty v rodině... 42 // 2.1 Konflikty v rodině z pohledu psychosociálního ... 42 // 2.1.1 Ohrožení rodiny - dysfunkce rodiny... 45 // 2.1.2 Krize rodiny... 47 // 2.1.3 Rozpad rodiny - rozchod, rozvod... 48 // 2.1.4 Důsledky rozpadu rodiny na děti a rodiče... 54 // 2.2 Konflikty v rodině z pohledu právního... 56 // 2.2.1 Konflikty mezi manžely... 71 // 2.2.2 Konflikty mezi rodiči... 88 // 2.2.3 Konflikty mezi rodiči a dětmi ... 103 // 3. Rodinná mediace... 105 // 3.1 Rodinná mediace - terminologické vyjasnění... 106 // 3.2 Charakteristika rodinné mediace... 112 // 3.3 Předmět rodinné mediace... 116 // 3.4 Přístupy ? rodinné mediaci... 121 // 3.5 Rodinná mediace ve specifických případech... 130 // 3.5.1 Rodinná mediace v případech násilí mezi rodiči... 131 // 3.5.2 Rodinná mediace v případech konfliktů mezi rodiči // a dětmi... 138 // 3.5.3 Rodinná mediace v případech emancipace nezletilého... 142 // 5 // Obsah // 4. Účastníci rodinné mediace ... 146 // 4.1 Účastníci rodinné mediace - základní charakteristika... 146 // 4.2 Děti jako účastníci rodinné mediace... 149
4.3 Zohlednění zájmu nezletilého dítěte v rodinné mediaci... 156 // 4.3.1 Právní rámec práva dítěte být slyšeno... 159 // 4.3.2 Navrhovaný přístup mediátora ? zjištění názoru dítěte // a možná úskalí... 172 // 5. Vývoj rodinného práva v kontextu postavení členů rodiny // a způsobů řešení konfliktů... 184 // 5.1 Právní úprava ve všeobecném zákoníku občanském ... 184 // 5.2 Právní úprava v zákoně o právu rodinném... 187 // 5.3 Právní úprava v zákoně o rodině... 191 // 6. Právní zakotvení rodinné mediace... 198 // 6.1 Rodinná mediace v české právní úpravě... 199 // 6.1.1 Právní úprava v zákoně o mediaci... 203 // 6.1.2 Právní úprava v občanském soudním řádu... 204 // 6.1.3 Právní úprava v zákoně o zvláštních řízeních soudních.206 // 6.1.4 Právní úprava v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. 209 // 7. Profesní kompetence rodinných mediátorů...210 // 7.1 Požadavky na kompetence mediátorů v rodinných konfliktech ... 210 // 7.2 Osobnostní předpoklady... 215 // 7.3 Odborné znalosti...218 // 7.4 Vzdělání a vzdělávání rodinných mediátorů... 221 // 7.5 Celoživotní učení mediátorů - současný stav a perspektivy.. 227 // Závěr...231 // Zusammenfassung...233 // Autoři ...235 // Zdroje...237 // 6
(OCoLC)883371661
cnb002576403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC