Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
573 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-748-3 (brož.)
Lidská práva
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000252313
Obsah // Předmluva... // 1 Úvod ...13 // 2 Historický vývoj práva na spravedlivý proces...18 // 3 Úrovně ochrany práva na spravedlivý proces...27 // 3.1 ČR - ústavní a zákonná úroveň...27 // 3.2 Listina základních práv EU...32 // 3.3 Úmluva o ochranč lidských práv a základních svobod // (Evropská úmluva)...34 // 3.3.1 První „ale“ - obecné problémy rozsahu aplikace // čl. 6 Evropské úmluvy a pojem rozhodování...35 // 3.3.2 Stále první „ale“ - „občanská práva nebo závazky“...41 // 3.3.3 Stále první „ale“ - „trestní obvinění“...50 // 3.3.4 Druhé „ale“ - trestněprávní bonusy...64 // 3.3.5 Třetí „ale“ - skrytá práva...67 // 3.3.6 Další instrumenty na úrovni Rady Evropy...68 // 3.4 Ochrana spravedlivého procesu na univerzální úrovni...69 // 3.5 Další úrovně ochrany...71 // 4 Právo na přístup ? soudu...73 // 4.1 Omezení přístupu ? soudům neuznáním za subjekt práva...79 // 4.2 Omezení z důvodu imunity osobní a státní...83 // 4.3 Omezení výlukami ze soudního přezkumu...92 // 4.4 Omezení podmínek opravných prostředků...106 // 4.5 Omezení nepřiměřeně krátkými lhůtami...113 // 4.6 Omezení formou soudních poplatků...119 // 4.7 Neoprávněné či formalistické zastavení řízení...124 // 4.8 Odepření právní pomoci...128 // 4.9 Další způsoby omezení práva na přístup ? soudu...137 // 4.10 Kadi - právo na přístup ? soudu z pohledu ESD...139 // 5 Požadavky
na soud a soudce...145 // 5.1 Nezávislost...148 // 7 // Právo na spravedlivý proces // 5.2 Nestrannost... // 5.2.1 Subjektivní test... // 5.2.2 Objektivní test... // 5.3 Soud zřízený zákonem... // 5.4 Zákonný soudce... // 5.5 Syfait - nezávislý soud z pohledu ESD // 169 // 172 // 173 191 195 204 // 6 Požadavky na řízení... // 6.1 Veřejné jednání a veřejné vyhlášení rozsudku... // 6.2 Právo na konání ústního jednání a účast při něm... // 6.3 Rovnost zbraní... // 6.4 Řádné provádění dokazování... // 6.4.1 Zákaz opomenutých důkazů... // 6.4.2 2 ákaz nepřípustných důkazů... // 6.4.3 Zákaz svévolného hodnocení důkazů aneb další procesní // fauly v dokazování... // 6.5 Řádné odůvodnění rozhodnutí... // 6.6 „Zásadní porušení hmotného práva“ v judikatuře ÚS... // 6.7 Provádění závazného soudního rozhodnutí ve skutečnosti. // 207 // 210 // 220 // 236 // 254 // 255 260 // 269 // 274 // 281 // 285 // 7 Přiměřená délka řízení // 295 // 8 Zvláštnosti trestního řízení...321 // 8.1 Presumpce neviny...324 // 8.2 Právo nepřispívat ? vlastnímu obvinění...338 // 8.3 Právo na informaci o obvinění...356 // 8.4 Právo na přiměřený čas a možnost ? přípravě své obhajoby...362 // 8.4.1 Čas ? přípravě obhajoby...363 // 8.4.2 Možnosti ? přípravě obhajoby...367 // 8.5 Právo na obhajobu a styk s obhájcem...371 // 8.5.1 Právo obhajovat se sám...375 // 8.5.2 Právo obhajovat
se za pomoci zvoleného obhájce...378 // 8.5.3 Právo dostat obhájce...386 // 8.6 Právo obviněného vyslýchat svědky ...389 // 8.7 Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka...405 // 8.8 Ne bis in idem...4,1 // 8.9 Právo na odvolání v trestních věcech...425 // 9 Žádný zločin a žádný trest bez zákona...436 // 9.1 Úvod a úprava zásady „žádný zločin a žádný trest bez zákona“... 437 // 9.2 Žádný zločin a trest bez zákona (leda v románu)...441 // 9.3 Zákaz retroaktivity trestního práva...452 // 9.4 Změna ve prospěch pachatele...469 // 8 // Obsah // 9.5 Strhání zločinu podie obecných právních zásad // uznávaných civilizovanými národy...479 // 9.6 Postkomunistická „retroaktivita“: promlčet, či nepromlčet?_488 // 10 Právo na náhradu škody za nesprávný postup státu // a odškodnění za nezákonné odsouzení...508 // 10.1 Vnitrostátní úprava...50g // 10.2 Mezinárodní úprava... // 11 Závěr... // Seznam zkratek... // O autorovi... // Seznam literatury ... // Příloha - vybrané články relevantních dokumentů ochrany lidských práv... // Přehled citované judikatury...543 // Rejstřík ... // 9
(OCoLC)798993309
cnb002341884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC