Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde Praha, 2012
94 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-86131-91-7 (brož.) ISBN !978-80-8613191-7 (chyb.)
Obálkový podnázev: vymezení základních pojmů, vývoj náhradní rodinné péče v ČR, zprostředkování náhradní rodinné péče, omyly a mýty, multidisciplinární pohled
Obsahuje bibliografii na s. 81-86 a bibliografické odkazy
Určeno odborníkům z řad sociálních pracovníků a dalších příbuzných oborů, ale i laikům, kterých se náhradní rodinná péče dotýká
000252315
Obsah // Použité zkratky... 7 // Úvod ... 9 // 1 Uvedení do praxe náhradní rodinné péče // - stručné vymezení základních pojmů... 11 // 1.1 Pojem: náhradní rodinná péče ... 11 // 1.2 Pojem: osvojení... 12 // 1.3 Pojem: hostitelství... 14 // 1.4 Pojem: pěstounská péče... 15 // 1.4a Pěstounská péče na přechodnou dobu... 19 // 1.5 Pojem: asistovaná reprodukce... 23 // 1.6 Pojem: neplodnost ... // 1.7 Pojem: žadatel ... // 1.8 Pojem: poradní sbor... // 2 Vývoj náhradní rodinné péče v České republice... 27 // 2.1 První fáze: Počátky NRP a situace ve Starém Římě... 27 // 2.2 Druhá fáze: Období mezi osvícenstvím // a první světovou válkou... 28 // 2.3 Třetí fáze: Období světových válek ... 30 // 2.4 Čtvrtá fáze: Období po 2. světové válce... 31 // 2.5 Pátá fáze: Současnost... 32 // 3 Proces zprostředkování náhradní rodinné péče ... 38 // 3.1 Úvahy o NRP ... 38 // 3.2 Podání žádosti... 42 // 3.2.1 Náležitosti žádosti ... 43 // 3.3 Řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče // v rámci krajského úřadu... 49 // 3.3.1 Psychologické posouzení ... 50 // 3.3.2 Kurz přípravy osob vhodných stát se osvojiteli // či pěstouny... 55 // 3.3.3 Posouzení zdravotního stavu žadatelů posudkovým // lékařem krajského úřadu... 59 // 5 // s s L // NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉCE // 3.3.4 Zařazení do evidence ... 60 // 3.3.4.1 Přerušení řízení... 60 // 3.3.4.2 Zastavení řízení...
62 // 3.4 Fáze zprostředkování... 62 // 3.5 Vytipování vhodných žadatelů... 63 // 4 Omyly a mýty... 69 // 5 Multidisciplinární pohled na etické otázky v oblasti osvojení ... 72 // Závěr... 79 // Seznam literatury... 81 // Webové stránky ... 84 // Ostatní zdroje... 84 // legislativa... 85 // Příloha 1 - Desatero o tom, jak rodinnou péči zajistit ... 87 // Příloha 2 - Dotazník pro žadatele o svěření do své péče... 88 // Příloha 3 - Svěření dítěte do Vaší péče ... 93 // / // / // 6
(OCoLC)837501438
cnb002392103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC