Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
177 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-570-9 (brož.)
Terminologický slovník
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 175-177
000252331
OBSAH // v 1 Obecné obranné systémy 8 // ? Struktura imunitního systému 10 // 2.1 Buňky imunitního systému ...10 // 2.1.1 Polymorfunukleámí leukocyty 12 // 2.1.2 Monocyty a makrofágy 13 // 2.1.3 Dendritické buňky 14 // 2.1.4 Lymfocyty 14 // 2.2 Lymfatické orgány 16 // 2.2.1 Primární lymfatické orgány 16 // 2.2.2 Sekundární lymfatické orgány 17 // 2.3 Slizniční imunitní systém a imunitní systém kůže 19 // 3 Antigény 21 // 4 Hlavní histokompatibilní systém 24 // 4.1.1 Oblast HLA I. třídy...25 // 4.1.2 Oblast HLA II. třídy...25 // 4.1.3 Oblast HLA HI. třídy...26 // 4.2 HLA a dědičnost...26 // 4.3 Asociace HLA a nemocí...27 // 4.4 HLA a prezentace antigenů...27 // 5 Mechanismy imunitní odpovědi...29 // 5.1 Přirozené imunitní mechanismy...29 // 5.1.1 Komplementový systém...29 // 5.1.2 Plazmatické a sérové proteiny nespecifických obranných // mechanismů...32 // 5.1.3 Fagocytóza...33 // 5.1.4 NK buňky...37 // 5.2 Adaptivní imunitní mechanismy...38 // 5.2.1 Protilátky...39 // 5.2.2 Tlymfocyty...45 // 6 Mezibuněčná spolupráce a signalizace...47 // 6.1 Adhezní molekuly...48 // 6.1.1 Integriny...49 // 6.1.2 Selektiny...50 // 6.1.3 Imunoglobulinové adhezní molekuly...51 // 6.1.4 Kadheriny... ...51 // 6.2 Cytokiny...Vy 52 // 6.2.1 Interferony (1FN) 53 // 6.2.2 Růstové faktory 54 // 6.2.3 Cytokiny regulující krvetvorbu 54 // 6.2.4 Tumor nekrotizující faktory (TNF) 54 // 6.2.5 Interleukiny (1L-1 až IL-n) 54 // 6.2.6
Chemokiny 55 // 6.2.7 Úloha cytokinů v regulaci imunitního systému 55 // 6.2.8 Využití cytokinů v terapii 56 // 7 Ontogeneze imunitního systému...57 // 7.1 Perinatální období...57 // 7.2 Vztah matky a plodu...58 // 7.3 Období novorozenecké...59 // 7.4 Vliv stárnutí na imunitní systém...60 // 8 Zánět...62 // 9 Imunodeficience...64 // 9.1 Primární imunodeficience...64 // 9.1.2 Protilátkové imunodeficience...65 // 9.1.3 Buněčné a kombinované imunodeficience...67 // 9.1.4 Poruchy fagocytózy...69 // 9.1.5 Poruchy komplementového systému...70 // 9.2 Sekundární (získané) imunodeficience...70 // 9.3 Laboratorní průkaz imunodeficiencí...71 // 10 Imunopatologické reakce...72 // 10.1 Reakce I. typu: časný či anafylaktický typ zprostředkovaný IgE // protilátkami...72 // 10.2’ Reakce II. typu: protilátkami zprostředkovaná cytotoxicita 73 // 10.3 Reakce III. typu: imunokomplexová...74 // 10.4 Reakce KѴ. typu: oddálený typ přecitlivělosti...75 // 10.5 Reakce V. typu: receptorová...76 // 11 Alergie...77 // 11.1 Mechanismus vzniku alergické reakce...77 // 11.2 Alergeny...79 // 11.3 Terapeutické možnosti alergických stavů...80 // 12 Autoimunita...81 // 12.1 Faktory podílející se na vzniku autoimunity...82 // 13 Anti-infekční imunita...86 // 13.1 Přirozené složky imunity v obraně proti infekci...87 // 13.2 Specifické složky imunity v obraně proti infekci...89 // 13.3 Imunopatologické důsledky bakteriální infekce...90
13.4 Laboratorní diagnostika infekčních onemocnění...91 // 13.5 Sepse...91 // 13.6 HIV/AIDS...92 // 14 Transplantační imunologie...94 // 14.1 Mechanismus odhojení štěpu...95 // 14.2 Transplantace kmenových buněk...98 // 14.2.1 Transplantace hematopoetických kmenových buněk...99 // 14.2.2 Buněčná terapie mesenchymálními kmenovými buňkami... 100 // 14.2.3 Transfuze krve...101 // 15 Nádorová imunologie...103 // 15.1 Interakce nádoru a imunitního systému...104 // 15.2 Imunoterapie nádorů...107 // 15.2.1 Nespecifická stimulace imunitního systému...107 // 15.2.2 Antigenně specifické mechanismy...108 // 15.2.3 Monoklonální protilátky v terapii nádorových onemocnění. 108 // 16 Imunomodulace...111 // 16.1 Imunostimulace...111 // 16.1.1 Typy očkovacích látek...113 // 16.2 Imunosuprese...114 // 17 Vliv zevního prostředí na imunitní systém...117 // 17.1 Nutrice a imunitní systém...118 // 18 Metody laboratorní imunologie...121 // 18.1 Imunochemické metody...123 // 18.1.1 Sérologické metody...123 // 18.1.1.2 Aglutinační reakce...124 // 18.1.1.3 Coombsůvtest...126 // 18.1.1.4 Komplement fixační reakce...127 // 18.1.1.5 Inhibičně hemolytické testy...128 // 18.1.2 Precipitační metody...128 // 18.1.2.1 Imunoprecipitační metody v roztoku...130 // 18.1.2.2 Imunoprecipitační metody v gelu (imunodifúzní metody) ...131 // 18.1.3 Enzymová imunoanalýza...137 // 18.1.4 Imunochemické metody v rychlé diagnostice (POCT -Point of Care
Testing)...139 // 18.2 Vyšetření komplementového systému...140 // 18.3 Imunohi stochemické fluorescenční techniky...141 // 18.3.1 Přímá imunofluorescenční metoda...142 // 18.3.2 Nepřímá imunofluorescenční metoda...142 // 18.4 Metody analýzy buňkami zprostředkované imunity...143 // 18.4.1 Imunofenotypizace buněk na základě průkazu buněčných antigenů...143 // 18.4.1.1 Průtoková cytometrie...145 // 18.4.2 Funkční testy...148 // 18.4.2.1 Testy aktivace lymfocytů...149 // 18.4.2.2 Funkce fagocytů...151 // 18.4.3 Stanovení cytokinů...153 // 18.5 Testování okamžité přecitlivělosti...156 // 18.6 Principy molekulárně genetické diagnostiky...158 // 18.6.1 Vyšetření HLA-antigenů...162 // 18.6.1.1 Sérologická typizace HLA...162 // 18.6.1.3 Průtoková cytometrie...163 // 19 SLOVNÍK...165 // 20 LITERATURA...175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC