Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
132 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-572-3 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 131-132
000252333
Obsah // Předmluva...1 // 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY...2 // 1.1 Speciální teorie relativity...2 // 1.2 Planckova kvantová hypotéza...4 // 1.3 Částicové vlastnosti vln...6 // 1.4 Vlnové vlastnosti částic...10 // 1.5 Elementární částice...12 // 1.6 Jaderné reakce...16 // 1.7 Ionizující záření...19 // 2 MODELY ATOMŮ...22 // 2.1 Thompsonův, Rutherfordův a Bohrův model atomu...22 // 2.2 Kvantová čísla...28 // 3 ATOMOVÉ JÁDRO...31 // 4 RADIOAKTIVITA...34 // 4.1 Přirozená a umělá radioaktivita...34 // 4.2 Typy radioaktivních přeměn...38 // 4.3 Zákon radioaktivní přeměny...45 // 4.4 Postupná radioaktivní přeměna. Radioaktivní rovnováha...47 // 4.5 Radionuklidy...51 // 5 VLASTNOSTI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ...57 // 5.1 Záření alfa...57 // 5.2 Záření beta...59 // 5.3 Záření gama...63 // 5.4 Neutronové záření...66 // 5.5 Absorpce záření...70 // 5.6 Rozptyl ionizujícího záření...4...72 // 6 VELIČINY A JEDNOTKY... 74 // 6.1 Úvod...74 // 6.2 Veličiny charakterizující zdroje záření...74 // 6.3 Veličiny charakterizující pole záření...79 // 6.4 Veličiny charakterizující působení záření na látku...81 // 6.5 Veličiny charakterizující působení záření na člověka...85 // 6.6 Veličiny charakterizující ozáření skupiny osob...88 // 6.7 Veličiny charakterizující vnitřní kontaminaci...88 // 7 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ...92 // 7.1 Rozdělení detektorů...92 // 7.2 Elektrické detektory...95
// 7.2.1 Princip elektrických detektorů...95 // 7.2.2 Ionizační komory...97 // 7.2.3 Geiger- Müllerovy počítače...99 // 7.2.4 Proporcionální počítače...102 // 7.2.5 Polovodičové detektory...102 // 7.3 Scintilační detektory...103 // 7.4 Filmové dozimetry...105 // 7.5 Termoluminiscenční dozimetry...107 // 7.6 OSL dozimetry...109 // 7.7 Jaderné emulze\\...110 // 7.8 Detektory využívající stop nabitých částic v pevných látkách...111 // 7.9 Detekce neutronů...112 // 7.10 Specifika dozimetrických měření...113 // 8 RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ...115 // 8.1 Vlastnosti rentgenového záření...115 // 8.2 Rentgenová lampa...116 // 8.3 Brzdné a charakteristické RTG záření...118 // 8.4 Interakce RTG záření s hmotným prostředím...122 // 8.5 Absorpce RTG záření...123 // 8.6 Detekce a zobrazování RTG záření...125 // 9 STANOVENÍ ZÁTĚŽE ZE ZEVNÍHO OZÁŘENÍ GAMA ZÁŘIČI...127 // Literatura...131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC