Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
133 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-568-6 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 124-133
000252336
SEZNAM ZKRATEK...5 // 1 ÚVOD... 6 // 2 HISTORIE...8 // 3 DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBA-EPIDEMIOLOGIE...10 // 3.1 Věková závislost...11 // 3.2 Distribuce dle pohlaví...11 // 3.3 RASOVÉ ROZDÍLY VÝSKYTU DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBY... 12 // 3.4 Geografická závislost, socioekonomické vlivy a vliv potravy...12 // 3.5 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM a DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBA... 13 // 3.6 DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBA A IBD... 13 // 4 DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBA - ANATOMIE A PATOGENEZE...14 // 4.1 Anatomie...14 // 4.2 PATOGENEZE DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBY... 19 // 5 DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBA...25 // 5.1 Klinická Symptomatologie...26 // 5.2 PARAKLINICKÉ DIAGNOSTICKÉ METODY...31 // 6 KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBY...40 // 7. 1 LÉČBA DIVERTIKULÓZY - STÁDIUM 0...46 // 7. 2 AKUTNÍ NEKOMPLIKOVANÁ D1VERTIKULITIDA-STÁDIUM 1...47 // 7.3 Akutní komplikovaná divertikulitida- stádium II...49 // 7.4 Chronická Recidivujíci divertikulitida-stádium III...51 // 7.5 Krvácení při divertikulární chorobě...52 // 7.6 Rizikové faktory morbidity a letality...53 // 7.7 Chirurgické principy...53 // 8 STUDIE...57 // 8.1 Definice cíle, hypotéza, cílová kritéria, kritéria, etické aspekty...57 // 8.2 Metodika...58 // 9 VÝSLEDKY...68 // 9.1 Parametry vztahující se k pacientům...68 // 9. 2 PŘEDOPERAČNÍ PARAMETRY ONEMOCNĚNÍ... ...76 // 9.3 Operační parametry... 77 // 9.4 Pooperační průběh...’...83 // 9. 5 VÝPOČET MORTALITY A MORBIDITY DLE COPELANDA...90
9.6 Srovnání vypočtené morbidity a mortality s dosaženou morbiditou a mortalitou...97 // 10 DISKUZE...98 // 10.1 Operační indikace...98 // 10.2 Divertikulitida u mladších pacientů...101 // 10.3 IMUNOKOMPROMITOVANÍ PACIENTI... 102 // 10.4 Optimální časování operace...102 // 10.5 Perkutánní drenáž abscesu a laváž...103 // 10.6 Anastomóza nebo stomie...103 // 10.7 Laparoskopie vs. otevřený přístup...105 // 10.8 Zkušenost chirurga a centra...111 // 10.9 Rozsah resekce...111 // 10.10 Recidivy po operaci...111 // 10.11 Zhodnocení vlastních výsledků vzhledem k literatuře...112 // 11 ZÁVĚR...117 // SEZNAM GRAFŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK...121 // LITERATURA...124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC