Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
NEZOBRAZOVAT
Suchá Loz : [Obec Suchá Loz], 2011
268 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 23 cm

ISBN 978-80-260-0197-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 260-263 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000252369
Obsah // I. PROBLEMATIKA VODNÍCH MLÝNŮ 13 // 1.1. Předmluva 14 // 1.2. Úvod 15 // 1.3. Metody výzkumů 17 // II. PŘEHLED VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ // A HISTORIE ZPRACOVÁNÍ OBILNIN 19 // 11.1. Pravěk 20 // 11.1.1 Neolit -vznik zemědělství a nejstarších nástrojů // na zpracování obilnin (zrnotěrky) 20 // II. 1.2. Eneolit 23 // 11.1.3. Doba bronzová 25 // I 1.1.4. Doba halštatská . 27 // II. 1.5. Laténské období - počátek používání žernbvů (rotačních mlýnků) 27 // II.1.6. Doba římská a stěhování národů - doba vzniku prvních vodních mlýnů a jejich rozšíření po Evropě 31 // 11.2. Středověk a novověk 34 // 11.2.1 Raný středověk - příchod Slovanů na naše území 34 // 11.2.2. První vodní mlýny v Řecku a v Římě 40 // 11.2.3. České země od vrcholného středověku 42 // 11.2.4 Vodní mlýny v Českých zemích 4 7 // 11.2.5 Novověk 48 // II.3 Zařízení vodních mlýnů 49 // 11.3.1. Vodotechnickéstavby 49 // II. 3.2 Mlýnské složení 52 // II. 3.3. Vedlejší výrobní činnosti K mlýna 57 // 11.3.4. Vývoj mlýnského zařízení 59 // III. PRAMENY A STAV VÝZKUMŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ 63 // III.l. Archeologické výzkumy 65 // III.2. Písemná základna 71 // 111.2.1 Publikace a odborné články 71 // III.2.2. Historické prameny 71 // IV. VODNÍ MLÝNY V POVODÍ BYSTŘIČKY/NIVNIČKY 75 // IV. 1. Charakteristika zkoumané oblasti 76 // IV 1.1. Stručný popis 76 // KѴ.1.2. Podmínky ovlivňující mlynářství
na Uherskobrodsku 77 // IV.2. Lokality 80 // KѴ.2.1. Bystřice pod Lopeníkem 80 // IV.2.1.1. Mlýn č. 26 80 // KѴ.2.1.2. Mlýn č. 21 85 // KѴ.1.1.3. Mlýn č. 79 88 // KѴ.2.2. Bánov 90 // IV.2.2.1. Mlýn č. 135 91 // IV.2.2.2. Mlýn č. 136 94 // KѴ.2.3. Suchá Loz 97 // KѴ.2.3.1. Mlýn č. 83 98 // KѴ.2.3.2. Mlýn č. 33 100 // IV.2.3.3. Mlýn č. 34 103 // W.2.3.4. Mlýn č. 138 104 // KѴ.2.3.5. Mlýn č. 86 108 // IV.2.4. Korytná 112 // IV.2.5. Nivnice 114 // IV.2.5.1. Mlýn č. 85 114 // IV.2.5.2. Mlýn č. 99 117 // IV.2.5.3. Mlýn č. 3 120 // IV.2.5.4. Mlýn č. 190 123 // IV.2.6. Uherský Brod 124 // IV.2.6.1. Mlýně. 79 126 // N.2.6.2. Mlýně. 278 130 // 1V.2.6.3. Mlýně.448 132 // IV.3. Zpracování archeologických dat zkoumaných vodních mlýnů (syntéza a interpretace dat) 136 // KѴ.3.1. Prostorové vlastnosti 137 // IV.3.2. Technické parametry 139 // IV.3.3. Datace 140 // IV.3.4. Historické mapování 141 // V. MLYNÁŘSKÉ ŘEMESLO V PRŮBĚHU STALETÍ 143 // V.l. Mlynáři 144 // V.l.l. Jak se z učně stane mistr 144 // V.l.2. Kategorie mlynářů 147 // V. 1.3. Mlynářské povinnosti a sdružení 148 // V. 1.4. Názvy a znaky spojené s mlynářstvím 155 // V.l.5. Počty mlýnů v českých zemích 155 // V.2. Život ve mlýně 157 // V.2.1. Stavba mlýnu a přívod vody ke kolu 157 // V.2.2. Části mlýnské budovy 158 // V.2.3. Výroba vodního kola, hřídele a jejich uchycení 163 // V.2.4. Druhy převodů a jejich výroba
167 // V.2.5. Mlýnské kameny 168 // V.2.6. Mletí - 173 // V.2.7. Všední život ve mlýně ? ’ 178 // V.2.8. Pověry a pověsti v mlýnech 182 // V.2.9. Zranění 185 // V.2.10. Zločinnost a mlynáři 186 // V.2.11. Osobnosti pocházející z mlýnů 187 // VI. ZÁVĚR 189 // VII. PŘÍLOHY / Annexes 193 // VII.l Barevné přílohy / Annexes 194 // VII.2 Další obrazové přílohy 220 // VII.3 Seznam použitých obrázků 242 // VII.4 List of pictures 249 // VII.5 Seznam obrázků při úvodu jednotlivých kapitol 257 // VIII. Použitá literatura a prameny 259 // VIII.l Literatura 260 // VIII.2 Použité prameny 264 // VIII.3 Seznam respondentů 264 // IX. WATER MILLS IN THE WATERCOURSE // OF THE BYSTŘIČKA/NIVNIČKA 265
(OCoLC)761168941
cnb002201959

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC