Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:33x 
BK
2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Grada, 2014
176 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4824-5 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 166-176
000252428
Obsah // Úvod 9 // 1. Andragogické myslení: vývoj a základní pojmy 11 // 1.1 Pojem „andragogika“ a jeho možné významy 11 // 1.2 Rozvoj myslení o výchove a vzdělávání 13 // 1.3 Základní pedagogické a andragogické pojmy 15 // 2. Vznik, rozvoj a dnešní stav vzdělávání dospelých 22 // 2.1 Rozvoj vzdělávání dospelých 22 // 2.2 Sociální souvislosti moderního vzdělávání 22 // 2.3 Vzdělávání dospělých jako sociální hnutí 24 // 2.4 Kompenzační funkce vzdělávání dospělých 25 // 2.5 Lidová osvěta, vzdělávání dospělých, další vzdělávání 26 // 2.6 Vznik českého vzdělávání dospělých 29 // 2.6.1 Vzdělávání dospělých po vzniku Československa v roce 1918 30 // 2.6.2 Vzdělávání dospělých po roce 1948 33 // 2.7 Význam šedesátých a sedmdesátých let pro rozvoj vzdělávání dospělých 34 // 2.8 Současná situace ve vzdělávání dospělých 35 // 3. Andragogika jako věda 40 // 3.1 Důvody rozvoje andragogiky jako samostatné vědní disciplíny 40 // 3.2 Charakter andragogické vědy a její specifika 41 // 3.2.1 Andragogika a vědy o výchově 47 // 3.2.2 Andragogika M. Knowlese 49 // 3.2.3 Širší a užší pojetí andragogiky - integrální andragogika 50 // 3.2.4 Andragogické disciplíny a jejich stav v ČR 53 // 3.3 Předmět andragogických teorií a výzkumu 55 // 3.4 Andragogika a pedagogika 57 // 3.5 Andragogická teorie a andragogická praxe 58 // 4. Funkce vzdělávání dospělých
- makrosociální pohled 62 // 4.1 Pohled ekonomických věd 67 // 4.1.1 Teorie humánního kapitálu 69 // 5. Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých 72 // 5.1 Měnící se vliv institucí 72 // 5.2 Instituce v andragogickém myšlení 73 // 5.3 Sebeřízené učení 76 // 6. Organizace vzdělávání dospělých 87 // 6.1 Problematika výzkumu organizací vzdělávání dospělých 87 // 6.2 Hranice tvorby systému vzdělávání dospělých 88 // 7. Dospělý a vzdělávání dospělých v socializačních teoriích 93 // 8. Dospělý v andragogice 101 // 8.1 Motivace ? učení 104 // 9. Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých 108 // 10. Profesionalizace andragogické práce 113 // 10.1 Profesionalizace a zvyšování kvality andragogické práce 114 // 10.2 Dosavadní vývoj andragogických povolání 114 // 10.3 Andragogické kvalifikace a kompetence 117 // 10.4 Cesty ? andragogickému povolání 119 // 10.5 Příprava andragoga v jednooborovém studiu na vysoké škole 119 // 10.6 Obsahové zaměření andragogického studia 120 // 10.7 Kvalifikace a kompetence v přípravě andragoga v rámci jednooborového // studia na vysoké škole 122 // 10.8 Základní problémy vysokoškolského studia andragogiky 123 // 10.9 Shrnutí 125 // 11. Kurikulum a didaktika ve vzdělávání dospělých 127 // 11.1 Obecné úvahy 127 // 11.2 Kurikulum a obecné cíle vzdělávání dospělých 129 // 11.2.1 Problém zaměření na osobnost nebo na společenské
požadavky // při určování vzdělávacích cílů 131 // 11.2.2 Filozofické zdůvodnění cílů a realita současného vzdělávání // dospělých 133 // 11.2.3 Současné preferované cíle vzdělávání dospělých 137 // 11.3 Didaktika a tvorba kurikula v andragogických tradicích 138 // 11.4 Trendy vývoje kurikula 142 // 12. Stát a vzdělávání dospělých // 12.1 Historický vývoj // 143 // 143 // 12.2 Směry intervenční politiky státu 146 // 12.3 Vliv politiky na andragogickou diskusi 148 // 12.3.1 Znalostní společnost 149 // 12.4 Kompetence v pojetí andragogiky a ve vzdělávací politice 151 // 13. Politické a občanské vzdělávání 156 // 14. Profesní vzdělávání dospělých 158 // 14.1 Svět práce v pedagogice a andragogice 158 // 14.2 Význam dalšího odborného vzdělávání 159 // 14.3 Přístupnost dalšího vzdělávání 160 // 14.4 Specifika vzdělávání určitých skupin 161 // 14.5 Trendy dalšího odborného vzdělávání 163 // Literatura 166
cnb002626726

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC