Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
95 s. ; 29 cm

ISBN 978-80-244-3939-6 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Obsahuje bibliografii na s. 92-95
000252466
Obsah // Obsah...3 // Předmluva...5 // 1 Úvod do problematiky žáka s mentálním postižením...7 // 1.1 Charakteristika a klasifikace MP...7 // 1.2 Specifika psychomotorického vývoje...12 // 1.3 Žák s MP...15 // 2 TV v systému škol pro žáky s MP...17 // 2.1 Stručná historie TV žáků sMP...18 // 2.2 Současný stav školní TV ve školách zřízených pro žáky s MP...19 // 2.3 Obsah TV podle kurikulárních dokumentů...20 // 2.3.1 Tělesná výchova na základních školách...20 // 2.3.2 Tělesná výchova na středních školách...23 // 2.3.3 ZTV na všech stupních základních a středních škol (běžného typu)...27 // 2.3.4 Pohybová výchova na základní škole speciální...30 // 2.3.5 Zdravotní tělesná výchova na základní škole speciální...30 // 2.3.6 Rehabilitační tělesná výchova...31 // 2.4 Mezipředmětové vztahy s využitím prostředků TV...32 // 3 Integrovaná školní tělesná výchova s žákem s MP...35 // 3.1 Individuální vzdělávací plán pro účast žáka s MP v TV...35 // 3.2 Příklady úprav pohybových aktivit pro třídu s integrovaným žákem s MP...39 // 3.3 Příklad IVP pro žáka s MP...43 // 4 Diagnostika a evaluace žáků s MP v TV...49 // 4.1 Základní charakteristika obecných diagnostických postupů...50 // 4.2 Příklady diagnostických prostředků uplatnitelných v TV...51 // 4.2.1 Základní testy motorických kompetencí uplatnitelné pro žáky s MP...52 // 4.2.2 FUNfitness test...57
4.2.3 Další obecné testy motorických schopností a dovedností...57 // 4.2.4 Technika pozorování - DIC-CIT...58 // 4.2.5 Technika pozorování - nevhodné chování při TV...58 // 5 Úvod do problematiky žáků s poruchami autistického spektra...61 // 5.1 Základní charakteristika a klasifikace PAS...61 // 5.2 Specifika vzdělávání a podpory žáků s PAS...69 // 5.3 Specifika ve vedení TV u žáků s PAS ...71 // 5.4 Příklad ŠVP školy primárně zaměřené na žáky s PAS...74 // 5.5 Hry pohybového charakteru pro žáky s PAS...81 // 6 Úvod do pohybových aktivit žáků s duševním onemocněním...83 // 6.1 Základní charakteristika duševního onemocnění...83 // 6.2 Pohybové aktivity v psychiatrických léčebnách v ČR...85 // Rejstřík vybraných zkratek...91 // Referenční seznam...92
(OCoLC)883373720
cnb002594113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC