Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
73 s. : il. ; 29 cm

ISBN 978-80-244-3655-5 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Obsahuje bibliografii na s. 73
Určeno studentům aplikované tělesné výchovy a aplikované pohybové aktivity, prezenčního a kombinovaného studia
000252473
Obsah // Úvod 7 // 1 Sluchové postižení 9 // 1.1 Postižení sluchu z pohledu medicíny... 9 // 1.1.1 Teorie slyšení... 9 // 1.2 Klasifikace sluchových vad... 10 // 1.2.1 Dělení podle velikosti sluchové ztráty... 10 // 1.2.2 Dělení sluchového postižení podle místa vzniku vady ... 13 // 1.2.2.1 Periferní nedoslýchavost ... 13 // 1.2.2.2 Percepční (senzorineurální) nedoslýchavost nebo hluchota... 13 // 1.2.2.3 Smíšená nedoslýchavost (hluchota)... 14 // 1.2.3 Dělení podle doby vzniku sluchové vady... 14 // 1.2.3.1 Vrozené vady sluchu... 14 // 1.2.3.2 Získané vady sluchu... 14 // 1.3 Shrnutí... 15 // 1.4 Sluchové postižení jako pedagogickopsychologický aspekt... 15 // 1.5 Vliv ztráty sluchu na možnosti komunikace ... 16 // 1.5.1 Definice základních pojmů... 17 // 1.5.1.1 Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob... 18 // 1.5.1.2 Český znakový jazyk... 18 // 1.5.1.3 Znakovaná čeština ... 18 // 1.5.1.4 Prstová abeceda ... 18 // 1.5.1.5 Vizualizace mluvené češtiny ... 18 // 2 Postižení sluchu a rovnováha 21 // 2.1 Poruchy rovnováhy související i s poruchami sluchu... 21 // 2.2 Poruchy sluchu a rovnováhy vlivem vibrací... 23 // 2.3 Závěr... 24 // 3 Historie sportu sluchově postižených 25 // 3.1 Světové hry neslyšících... 25 // 3.2 Historie Mezinárodního sportovního výboru neslyšících... 26 // 3.3 Proces vývoje her neslyšících... 27 // 3.3.1 Přerušení konání letních světových her
neslyšících... 29 // 3.3.2 První zimní světové hry neslyšících... 29 // 3.4 Zajímavosti... 30 // 3.5 2001 - etapa novodobých her - deaflympiád... 31 // 3.5.1 Zimní deaflympijské hry... 33 // 3.6 Mistrovství Evropy neslyšících (ME)... 35 // 3.7 Podmínky světových soutěží a organizační statut... 36 // 3.7.1 Směrnice pro způsobilost sportovců ... 37 // 3.7.2 Prokázání ztráty sluchu... 37 // 3 // 4 Sport v České republice - historie, současná situace a trendy 39 // 4.1 Vznik prvních sportovních klubů... 39 // 4.1.1 Historie... 39 // 4.1.2 Přehled historie I. Pražského sportovního klubu neslyšících ... 39 // 4.1.3 Vznik sportovního klubu v Brně ... 40 // 4.2 Příčiny vzniku sportovních klubů... 40 // 4.3 Rok 1968 - začlenění do ČSTV - pod tzv. sporty neolympijské... 41 // 4.4 Sport v České republice, jeho struktura, organizace a reprezentace... 42 // 4.5 Organizace soutěžního sportu v ČR ... 42 // 4.5.1 Řízení ČSNS ... 42 // 4.5.2 Sportovní oddíly a kluby... 43 // 4.6 Spektrum členské základny... 43 // 4.7 Provozované sporty ČSNS... 44 // 4.8 Sporty v České republice... 44 // 4.8.1 Druhy sportů - přehled... 44 // 4.8.1.1 Atletika... 45 // 4.8.1.2 Míčové hry... 49 // 4.8.1.3 Cyklistika... 51 // 4.8.1.4 Kuželky... 52 // 4.8.1.5 Bowling... 52 // 4.8.1.6 Šachy... 52 // 4.8.1.7 Tenis... 53 // 4.8.1.8 Stolní tenis... 53 // 4.8.1.9 Orientační běh ... 53 // 4.8.2 Další sporty... 53 // 4.8.2.1 Badminton...
53 // 4.8.2.2 Přespolní běh... 54 // 4.8.2.3 Střelba ... 54 // 4.8.2.4 Zápas... 54 // 4.8.2.5 Lukostřelba... 54 // 4.8.3 Práce trenéra... 54 // 4.8.4 Školy pro sluchově postižené... 54 // 4.8.4.1 Výhoda internátů... 54 // 4.8.4.2 Nevýhody internátů... 54 // 4.8.5 Kolektivní sporty... 55 // 4.8.6 Individuální sporty (děti a mládež)... 55 // 4.8.7 Práce trenéra na tréninku... 55 // 4.8.8 Problematika atletiky... 55 // 4.8.9 Komunikace... 56 // 4.8.9.1 Komunikace trenér - sportovec nebo sportovec - sportovec... 56 // 4.8.9.2 Tréninky dorostu... 56 // 4.8.9.3 Tréninky dospělých... 56 // 5 Edukace dětí, žáků se sluchovým postižením 57 // 5.1 Organizační formy ve školní tělesné výchově... 57 // 5.1.1 Základem edukačního procesu je vyučovací hodina tělesné výchovy... 58 // 5.2 Edukační proces a jeho specifika v tělesné výchově žáků se sluchovým postižením 58 // 4 // 5.2.1 Podmínky, zásady a metody v edukačním procesu tělesné výchovy žáků // se sluchovým postižením... 58 // 5.2.1.1 Metody seznámení s látkou... 58 // 5.2.1.2 Metody nácviku... 60 // 5.2.2 Třída, žák a vyučovací hodina... 61 // 5.2.3 Sluchově postižený žák v současné škole... 63 // 5.2.4 Plánování procesu tělesné výchovy... 63 // 5.2.5 Osobnost učitele tělesné výchovy ve speciální škole pro sluchově postižené ... 64 // 5.2.5.1 Pohybové učení u dětí a žáků se sluchovým postižením... 65 // 5.2.5.2 Osobní
vztah k surdopedické práci... 65 // 5.2.5.3 Pedagogická úroveň... 66 // 5.2.5.4 Organizační schopnosti a dovednosti... 66 // 5.2.5.5 Spolupráce s rodiči (taktní přístup)... 67 // 5.2.5.6 Komunikační dovednosti... 67 // 5.3 Podmínky a realita školních soutěží ... 67 // 5.3.1 CSH SPŽ - celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva... 68 // 5.3.2 Sporty CSH SPŽ... 68 // 5.3.3 CSH SPM - celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže... 69 // Závěr 71 // Doporučená literatura 73 // 5
(OCoLC)872342691
cnb002564095

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC