Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
140 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7380-139-7 (brož.)
Vysokoškolské učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 133-134 a rejstřík
000252506
Pojem, předmět, prameny a systém rodinného práva -- Manželství -- Vznik manželství -- Úvod -- Pojmové znaky manželství podle zákona o rodině -- Předpoklady uzavření manželství podle § 6 zákona o rodině -- Formy manželství -- Občanský sňatek -- Církevní sňatek -- Uzavírání manželství v cizině -- Neplatnost a neexistence manželství -- Manželství neplatné -- Manželství zdánlivé -- Vztahy mezi manžely -- Zánik manželství a zrušení manželství rozvodem -- Zánik manželství smrtí -- Zánik manželství prohlášením manžela za mrtvého -- Zrušení manželství rozvodem -- Úvod -- Druhy rozvodu -- Nezletilé děti a rozvod manželství -- Styk s dítětem -- Právní následky zániku manželství -- Majetkové vztahy mezi manžely společné jmění manželů -- Společné jmění manželů -- Předmět vlastnictví -- Společné jmění manželů a podnikání -- Zánik společného jmění manželů -- Vypořádání společného jmění manželů -- Společný nájem bytu manžely -- Registrované partnerství -- Vztahy mezi rodiči a dětmi -- Rodičovská zodpovědnost -- Péče o nezletilé dítě -- Zastupování dítěte -- Správa jmění dítěte -- Problematika příjmení dítěte -- Závěr -- Zásahy do rodičovské zodpovědnosti -- Předběžné opatření -- Určení rodičovství -- Určení mateřství -- Určení otcovství -- Popření otcovství -- Náhradní výchova -- Svěření dítěte do výchovy
jiného občana -- Osvojení -- Řízení o osvojení -- Pěstounská péče -- Ústavní výchova -- Poručenství a opatrovnictví -- Předběžná opatření -- Řízení před soudem ve věcech péče o nezletilé děti (§ 176 OSŘ) -- Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§193 a OSŘ) -- Řízení o povolení uzavřít manželství (§ 194 OSŘ) -- Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (§ 272 OSŘ) -- Soudnictví ve věcech mládeže malý exkurs -- Vyživovací povinnost -- Obecně o vyživovací povinnosti -- Právní úprava výživného -- Rozsah výživného -- Plnění vyživovací povinnosti -- Promlčení výživného -- Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti -- Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí (§85-87) -- Vyživovací povinnost rodičů k dětem -- Vyživovací povinnost dětí k rodičům -- Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými (§ 88-90) -- Vyživovací povinnost mezi manžely (§91) -- Výživné rozvedeného manžela (§ 92-94) -- Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (§ 95) -- Římské rodinné právo -- Seznam literatury -- Věcný rejstřík
(OCoLC)321037904
cnb001831051

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC