Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2014
431 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm

ISBN 978-80-7238-449-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 429-431
000252511
Obsah // Obsah // 1 Úvod 7 // 2 Množiny a matematická logika 9 // 2.1 Z historie množin a logiky... 9 // 2.2 Základní množinové a logické pojmy v českých středoškolských učebniach ... K // 2.3 Didaktické aspekty výkladu základních množinových pojmů ve středoškolské matematice... 12 // 2.4 Didaktické aspekty výkladu základních pojmů matematické logiky // a jejího užití ve středoškolské matematice... 15 // 3 Reálná čísla 31 // 3.1 Historický vývoj pojmu čísla... 31 // 3.2 Reálná čísla v českých středoškolských učebnicích matematiky . . 40 // 3.3 Rozšiřování pojmu čísla ve školské matematice... 42 // 3.4 Matematická indukce... 47 // 3.5 Elementární teorie čísel... 49 // 3.(i Zajímavé úlohy z elementární teorie čísel... 51 // 3.7 Výpočty s reálnými čísly v praxi... 51 // 3.8 Základy algebry ve středoškolské matematice... 53 // 4 Funkce 57 // 4.1 Vznik a vývoj pojmu funkce ... 57 // 4.2 Funkce a funkční myšlení ve školské matematice... 61 // 4.3 Metodika zavedení pojmu funkce ve středoškolské matematice . . 66 // 4.4 Elementární funkce a některé neelementární funkce ve středoškolské // matematice... 69 // 4.5 Specifické vlastnosti funkcí (druhy funkcí), rovnost funkcí, operace // s funkcemi ... 79 // 4.6 Zajímavé aplikační úlohy o funkcích... 86 // 5 Goniometrie 93 // 5.1 Historie geneze pojmu goniometrických (trigonometrických) funkcí 93 // 5.2 Vývoj pojetí výuky
goniometrických funkcí ve středoškolských učebnicích matematiky... 98 // 5.3 Didaktické aspekty výkladu goniometrických funkcí ve středoškolské // matematice... 101 // 5.4 Aplikace goniometrických funkcí... 118 // 5.5 Cyklometrické funkce... 123 // 3 // Didaktika matematiky // 6 Rovnice a nerovnice v oboru reálných čísel 125 // 6.1 Z historie rovnic... 125 // 6.2 Rovnice a nerovnice v českých středoškolských učebnicích... 128 // 6.3 Didaktické aspekty tématu rovnice ve středoškolské matematice . 130 // 6.4 Lineární a kvadratické rovnice ve středoškolské matematice ... 132 // 6.5 Lineární, resp. kvadratické rovnice s více neznámými a jejich soustavy ... 138 // 6.6 Aplikační slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic... 141 // 6.7 Zajímavé historické úlohy řešené pomocí rovnic... 150 // 6.8 Didaktické aspekty tématu nerovnice ve středoškolské matematice 156 // 7 Komplexní čísla a jejich užití, řešení rovnic v K 163 // 7.1 Historie pojmu komplexních čísel a jejich terminologie... 163 // 7.2 Komplexní čísla ve středoškolských učebnicích ... 167 // 7.3 Didaktické aspekty zavedení komplexních čísel a operací s nimi . . 170 // 7.4 Úlohy o komplexních číslech a jejich užití . . . ... 188 // 8 Kombinatorika 203 // 8.1 Historie (vznik a vývoj) kombinatoriky ... 203 // 8.2 Kombinatorika v českých středoškolských učebnicích... 205 // 8.3 Didaktické aspekty kombinatoriky... 207 // 8.4 Zajímavé
a aplikační kombinatorické úlohy... 221 // 8.5 Další kombinatorické principy... 230 // 8.6 Magické Čtverce a latinské čtverce... 231 // 9 Počet pravděpodobnosti a matematická statistika 233 // 9.1 Z historie počtu pravděpodobnosti a statistiky... 233 // 9.2 Počet pravděpodobnosti a statistika v Českých středoškolských učebnicích ... 235 // 9.3 Didaktické aspekty výuky počtu pravděpodobnosti ve středoškolské // matematice... 236 // 9.4 Historické a další zajímavé pravděpodobnostní úlohy... 250 // 9.5 Statistika ve středoškolské matematice... 254 // 10 Posloupnosti a nekonečné řady 263 // 10.1 Historie posloupností a řad... 263 // 10.2 Posloupnosti a řady v českých středoškolských učebnicích... 265 // 10.3 Didaktické aspekty tématu posloupnosti a nekonečné řady... 266 // 10.4 Historické, zajímavé a aplikační úlohy o posloupnostech a nekonečných řadách... 275 // 11 Geometrie 285 // 11.1 Historický vývoj geometrie... 285 // 11.2 České středoškolské učebnice geometrie... 291 // 11.3 Didaktické aspekty výuky planimetrie... 292 // 11.4 Příklady důkazů v planimetrii ... 296 // 11.5 Důkazové a výpočetní planimetrické úlohy ... 300 // 4 // Obsah // 11.6 Konstrukční planimetrické úlohy... 311 // 11.7 Didaktické aspekty výuky stereometrie ... 322 // 11.8 Polohové stereometrické úlohy... 326 // 11.9 Metrické stereometrické úlohy ... 327 // 11.10 Výpočetní stereometrické úlohy... 328
// 12 Vektory a jejich užití 333 // 12.1 Historie geneze pojmu a terminologie vektorů... 333 // 12.2 Vektory v českých středoškolských učebnicích matematiky... 335 // 12.3 Pojmy vektor a vektorový prostor v současné matematice... 336 // 12.4 Didaktické aspekty výkladu vektorů ve středoškolské matematice . 337 // 12.5 Aplikace vektorů v geometrii a ve fyzice... 356 // 13 Analytická geometrie 365 // 13.1 Vznik a vývoj analytické geometrie... 365 // 13.2 Analytická geometrie v českých středoškolských učebnicích ... 367 // 13.3 Didaktické aspekty ve středoškolské výuce analytické geometrie . . 369 // 13.4 Analytické vyšetřování množin všech bodů dané vlastnosti ... 380 // 14 Matematická analýza 383 // 14.1 Historie vzniku a vývoje základních pojmů matematické analýzy . 383 // 14.2 Matematická analýza v českých středoškolských učebnicích ... 390 // 14.3 Didaktické problémy úvodních pojmů matematické analýzy ve středoškolské matematice... 392 // 14.4 Didaktické aspekty diferenciálního počtu ve středoškolské matematice ... 401 // 14.5 Zajímavé úlohy z aplikací diferenciálního počtu... 414 // 14.6 Didaktické aspekty integrálního počtu ve středoškolské matematice 418 // Literatura 429 // 5
(OCoLC)883373556
cnb002593279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC