Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:38x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
74 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-271-5 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
"Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, CZ.1.07/2.2.00/29.0006"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000252523
OBSAH // ÚVOD...5 // 1 ETOPEDIE JAKO SPECIÁLNě PEDAGOGICKÁ DISCIPLÍNA...6 // 1.1 Uvedení do oboru etopedie...6 // 1.2 Historiografický exkurz oboru...7 // 1.3 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBORU... 9 // f // 1.4 Shrnutí kapitoly a úkoly ke kapitole...14 // 2 Etopedická prevence, diagnostika a poradenství...1 6 // 2.1 Etopedická prevence...16 // 2.2 SPECIÁLNě PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ETOPEDICKÁ... 19 // 2.3 PfÍKLAD ETOPEDICKYZAMŠfENÉDIAGNOSTIKY...21 // 2.4 ETOPEDICKYZAMěfENÉ PORADENSTVÍ... 22 // 2.5 PfÍKLAD ETOPEDICKYZAMěfENÉHO PORADENSTVÍ...25 // 2.6 Shrnutí kapitoly a úkoly ke kapitole...26 // 3 Systém institucionální péče...28 // 3. i Institucionální péče...28 // 3.2 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA... 29 // 3.3 ŠKOLSKÁ ZAfíZENÍ PRO VÝKON ÚSTA VIV/ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNÍ PÉČÍ 30 // 3.4 Shrnutí kapitoly a úkoly ke kapitole...34 // 4 Problémové chování a poruchy chování...35 // 4.1 KOHO UČITELÉ VNÍMAJÍ ZA PROBLÉMOVÉHO... 35 // 4.2 Problémy chování a poruchy chování...38 // 4.3 Deskripce vybraných poruch chování...42 // 4.4 Shrnutí kapitol y a úkol y ke kapitole...44 // 5 Vybrané etopedickě otázky...46 // 5.1 ŽÁK SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ... 46 // 5.2 ŽÁK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM... 49 // 5.3 ŽÁK S PORUCHOU A UTISTICKÉHO SPEKTRA... 53 // 5.4 ŽÁK ZE SOClÁLNě VYLOUČENÉHO PROSTfEDÍ... 56 // 5.5 SOC/ÁLNě VYLOUČENÉ ROMSKÉ DÍTě JAKO DÍTŠ V RIZIKU... 61 // 5.6
Shrnutí kapitol y a úkol y ke kapitole...64 // ZÁVĚR...67 // POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE...68 // 4/74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC