Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:33x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
2 sv. : il. (některé barev.) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-579-2 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-7464-580-8 (2. díl ; brož.)
V 2. dílu uvedeni autoři Zdeněk Jirák, Marek Bužga
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie
I. díl. 110 s. -- II. díl. 92, 16 s.
000252529
I. DÍL : OBSAH 1. dílu // Úvod...3 // 1 Svalová práce...5 // 1.1 Funkční morfologie kosterního svalstva...5 // 1.1.1 Funkční morfologie svalového vlákna...5 // 1.1.2 Druhy svalových vláken...7 // 1.1.3 Svalová kontrakce...8 // 1.1.4 Regulace svalové činnosti...9 // 1.1.5 Druhy svalových činností...10 // l .2 Zdroje energie pro svalovou práci...13 // 1.2.1 Anaerobní metabolismus...14 // 1.2.2 Aerobní metabolismus...15 // 1.2.3 Bazálni metabolismus (BM)...18 // 1.3 Měření metabolické produkce organismu...21 // 1.3.1 Nepřímá kalorimetrie...21 // 1.3.2 Stanoveni metabolické produkce z velikosti minutové ventilace plic...25 // 1.3.3 Tabulkové metody na stanoveni metabolické produkce (M)...25 // 1.3.4 Výpočet metabolické produkce (M) zhodnot srdeční frekvence (SF)...25 // 1.3.5 Výpočet celosmč nového energetického výdeje...27 // 1.4 Hodnocení energetického výdeje...29 // 1.4.1 Hodnoceni dynamické práce vykonávané velkými svalovými skupinami...30 // 1.4.2 Hodnoceni dynamické práce vykonávané omezenými svalovými skupinami...31 // 1.4.3 Hodnoceni dynamické práce na základě srdeční frekvence...32 // 1.5 Zdravotní důsledky nadměrné svalové zátěže...35 // 1.5.1 Fyziologická únava...35 // 1.5.2 Patologická únava...36 // 1.6 Práce statická ...38 // 1.6.1 Režim práce a odpočinku u statické práce...39 //
1.7 Lokální svalová zátěž...43 // 1.7.1 Onemocnění z nadměrné lokální svalové zátěže...44 // 1.7.2 Měření lokální svalové zátěže...45 // 1.7.3 Hodnoceni lokální svalové zátěže...47 // 1.7.4 Využiti výsledku měření lokální svalové zátěže...48 // 2 Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž...51 // 2.1 Úloha kardiovaskulárního systému při zajištění přísunu kyslíku do pracujících svalů...51 // 2.2 Měřeni srdeční frekvence při práci...55 // 2.3 Hodnocení srdeční frekvence...56 // 3 Časové a pohybové studie...58 // 3.1 Postup při prováděni časových snímků...58 // 4 Antropometrické metody ve fyziologii práce...61 // 4.1 Úvod...61 // 4.2 Základní antropometrické hodnoty a jejich měření...62 // 4.2.1 Hmotnost těla...*...62 // 4.2.2 Výškové a délkové rozměry...62 // 4.2.3 Šířkové rozměry...64 // 4.2.4 Obvodové rozměry...65 // 4.3 Měřeni podkožního tuku a aktivní (tukuprosté) hmoty...66 // 4.3.1 Měřeni podkožního tuku kaliperaci...66 // 4.3.2 Měřeni složeni těla...67 // 5 Požadavky na ergonomické uspořádáni pracoviště...69 // 5.1 Pracovní poloha...69 // 5.1.1 Práce vstoje...69 // 5.1.2 Práce vsedě...72 // 5.1.3 Zorné podmínky...75 // 5.2 Práce s počítačem...75 // 6 Transporx břemen...80 // Pracovní polohy a jejich hodnoceni...84 // Seznam příloh...87
II. DÍL : Použité symboly a jejich význam...3 // 1 Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže...5 // 1.1 Vliv tepelně vlhkostních podmínek na pracovní pohodu, pracovní výkon a // bezpečnost práce...5 // 1.2 Faktory určující tepelný stav organismu...8 // 1.2.1 Měření tepelně vlhkostních parametrů prostředí...8 // 1.2.2 Metabolická produkce organismu...13 // 1.2.3 Tepelný odpor oděvu...13 // 1.3 T ermoregulace...15 // 1.3.1 Teplota těla (tb)...15 // 1.3.2 Měření teploty tělesného jádra ...16 // 1.3.3 Řízení a regulace teploty tělesného jádra...16 // 1.3.4 Výměna tepla - rovnice tepelné bilance...19 // 1.3.5 Adaptace na práci v horku...21 // 1.4 Reakce organismu na pracovně tepelnou zátěž a kritéria hodnocení...23 // 1.4.1 Reakce fyziologických ukazatelů na pracovně tepelnou zátěž...23 // 1.4.2 Predikce reakce fyziologických ukazatelů na pracovně tepelnou zátěž...28 // 2 Poškození organismu při práci v horku a chladu...31 // 2.1 Poškození organismu z nadměrné tepelné zátěže...31 // 2.1.1 Úpal...31 // 2.1.2 Vyčerpání z horka...31 // 2.1.3 Křeče z horka...31 // 2.1.4 Úžeh...31 // 2.2 Poškození organismu z nadměrné chladové zátěže...32 // 2.2.1 Celkové účinky chladu...32 // 2.2.2 Lokální účinky chladu...32 // 3 Hodnocení pracovně tepelné zátěže...34 // 3.1 Hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích s uniformní tepelnou // zátěží...34 // 3.2 Hodnocení pracovně tepelných
podmínek na klimatizovaných pracovištích // třídy práce I a Ha...36 // 3.3 Hodnocení pracovně tepelných podmínek na pracovištích s délkou směny 8 // až 12 hodin...36 // 3.4 Hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích s neuniformní tepelnou // zátěží...36 // 3.4.1 Hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích s neuniformní // horizontální tepelnou zátěží...38 // 3.4.2 Hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích s neuniformní vertikální // tepelnou zátěží...38 // 3.5 Hodnocení pracovně tepelných podmínek na venkovních pracovištích...38 // 3.6 Náhradní opatření...38 // 3.6.1 Režimová opatření...38 // 3.6.2 Pitný režim...39 // 3.6.3 Ochranné obleky pro práci v expozici vysokým teplotám a sálavému teplu. 41 // 3.6.4 Hodnocení teploty horkých povrchů přístupných dotyku...42 // 4 Hodnocení pracovně tepelných podmínek při práci v chladu...45 // 5 Pohybová aktivita...50 // 5.1 Význam pohybové aktivity pro vývoj a zdraví ...50 // 5.2 Trénink...50 // 5.2.1 Vytrvalostní trénink...51 // 5.2.2 Silový trénink...57 // 5.2.3 Přerušení tréninku...58 // 6 Metody vyšetřování fyzické zdatnosti v pracovním lékařství...60 // 6.1 Zátěžové testy a jejich využití...60 // 6.2 Rozdělení zátěžových testu podle způsobu zatěžování...61 // 6.3 Hodnoty, sledované v rámci zátěžových testů...63 // 7 Reakce organismu na snížený a zvýšený barometrický
tlak...72 // 7.1 Reakce organismu na snížený barometrický tlak...72 // 7.2 Reakce organismu na zvýšený barometrický tlak...77 // 7.2.1 Vliv zvýšeného barometrického tlaku...77 // 7.2.2 Nemoc z dekomprese...77 // 8 Směnová práce a biologické rytmy...80 // 8.1 Biologické rytmy...80 // 8.2 Řízení biologických rytmů...81 // 8.3 Noční práce a práce směnová...82 // 8.3.1 Pracovní výkon...82 // 8.3.2 Zdravotní potíže spojené s noční prací a prací ve vícesměnových provozech 83 // 9 Problematika začleňování mladistvých, žen a seniorů do pracovního poměru 85 // 9.1 Fyziologické zvláštnosti vyvíjejícího se organismu a zásady pro začleňování mladistvých do pracovního procesu...85 // 9.1.1 Faktory ovlivňující vývoj organismu...85 // 9.1.2 Faktory určující pracovní možnosti mladistvých...85 // 9.2 Fyziologické zvláštnosti ženského organismu a zásady pro začleňování žen do pracovního procesu...86 // 9.3 Fyziologie práce seniorů...87 // 9.3.1 Demografický vývoj...87 // 9.4 Fyziologie stárnutí...88 // 9.4.1 Příčiny stárnutí (teorie)...88 // 9.4.2 Příznaky stárnutí...88 // 9.4.3 Změna funkce jednotlivých orgánů v procesu stárnutí...89 // 9.5 Pracovní uplatnění seniorů je podmíněno především změnou funkcí v piocesu stárnutí a z toho pramenícími problémy...91 // 9.6 Klíčové determinanty pro udržení dobré výkonnosti a pracovní schopnosti .91 // Seznam příloh:...1 // Příloha
I - Použité symboly...2 // Příloha II...4 // Příloha III...5 // Příloha IV...6 // Příloha IV...7 // Příloha IV...8 // Příloha IV...9 // Příloha V...10 // Příloha VI...11 // Příloha VII...12 // Příloha VIII...13 // Příloha IX/1...14 // Příloha IX/2...15 // Příloha X...16

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC