Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.1) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2014
343 s. : il. ; 20 cm

ISBN 978-80-7387-793-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000252542
1 Dospívání...13 // 1.1 Úvod - celosvětové změny ve vývoji mládeže v posledních desetiletích ...13 - Pavel Kabíček // 1.2 Vývoj v dospívání ...17 - Pavel Kabíček // 1.3 Syndrom rizikového chování v dospívání - teoretické předpoklady a souvislosti ...32 - Jana Hamanová, Ladislav Csémy // 1.3.1 Změny společnosti ve druhé polovině 20. století ...32 // 1.3.2 SRCH-D v 21. století ...38 // 1.3.3 Prevence SRCH-D ...42 // 2 Syndrom rizikového chování v životě dospívajících ...49 // 2.1 Abúzus návykových látek a závislosti ...49 // 2.1.1 Stádia cesty do závislosti ...49 - Pavel Kabíček // 2.1.2 Epidemiologie - kouření, pití alkoholu a užívání drog mezi českými dospívajícími ...56 - Ladislav Csémy, Pavla Chomynová, Petr Sadílek // 2.1.3 Krátkodobé a dlouhodobé účinky návykových látek ...73 - Pavel Kabíček // 2.1.4 Specifika adiktologické péče v dětství a adolescenci ...94 - Marian Koranda // 2.1.5 Problémy působené hazardem u dospívajících ...110 - Karel Nešpor // 2.1.6 Prevence závislostí ve školství a v rodině ...118 - Martina Budinská // 2.1.7 Screening a krátká intervence v lékařské praxi ...135 - Pavel Kabíček, Ladislav Csémy // 2.2 Poruchy společenské adaptace a agresivita ...148 // 2.2.1 Heterogenní příčiny poruch společenské adaptace adolescentů a jak jim předcházet ...148 - Pavel Kabíček //
2.2.2 Šikana ve školní třídě ...151 - David Čáp // 2.2.3 Autoagresivní chování v dospívání ...162 - Jiří Koutek // 2.2.4 Kriminální chování ...176- Ludmila Čírtková // 2.2.5 On-line rizikové chování teenagerů ...187 - Lenka Hulánová // 2.2.6 Rizikové chování z pedopsychiatrického hlediska ...199- Pavla Hellerová // 2.2.7 Prevence úrazů u mladistvých ...203- Veronika Benešová // 2.2.8 Prevence syndromu rizikového chování v dospívání z hlediska rodinné interakce ...223 - Hana Imlaufová // 2.3 Rizika v oblasti reprodukčního zdraví ...236 // 2.3.1 Rizikové chování dospívajících v sexuální oblasti ...236- Jana Hamanová // 2.3.2 Sexualita v dospívání ...250 - Slavoj Brichcín // 2.3.4 Chronické pánevní záněty ...265 - Leoš Testík // 2.3.5 Pohlavní nemoci ...269 - Jana Hamanová // 2.3.6 Infekce HIV a onemocnění AIDS ...283 - Ladislav Machala // 2.3.7 Sexuální výchova v dospívání ...294 - Jana Hamanová, Slavoj Brichcín // 2.3.8 Antikoncepční metody v adolescenci ...305 - Leoš Teslík // 2.4 Rizikové chování v oblasti stravování ...315 - Hana Papežová // 2.5 Rizikové chování v oblasti pohybového režimu ...329 - Pavel Kabíček // Závěr - možnosti prevence syndromu rizikového chování v dospívání ...333 - Pavel Kabíček, Jana Hamanová // Vybrané užitečné kontakty ...335 // Rejstřík ...339
cnb002637992

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC