Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
179 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-2626-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [170]-177 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000252561
Obsah // Poděkování 9 // Cíl práce 10 // 1. Úvod II // 1.1 Literární vzdělávání. Důležitost vzdělávacího předmětu 11 // 1.2 Společenská závažnost oboru 12 // 1.3 Vymezení cíle vzdělávacího předmětu 15 // 1.4 Kritika podoby literárního vzdělávání v české škole od konce 19. století 16 // 2. Transformace vzdělávacího předmětu 21 // 2.1 Transformace literární výchovy 21 // 2.2 Současná podoba výuky literární výchovy na 2. stupni základní školy // a na střední škole podle výpovědí studentů 23 // 2.3 Literární výchova a její vymezení vůči ostatním expresivním předmětům 29 // 2.4 K terminologickému vymezení pojetí literárního vzdělávání 33 // 2.5 Hledání kvalitativních cest v literárním vzdělávání: tvořivě pojatá nauka 36 // 2.6 Výzvy oboru: četba, tvorba, nauka 40 // 3. Četba 42 // 3.1 Čtenářsky pojatá literární výchova 42 // 3.2 Čítanky jako konkretizace obsahu i metody literárního vzdělávání 44 // 4. Tvorba 53 // 4.1 Tvořivá expresivita v literární výchově - teze nezbytnosti 53 // 4.2 Tvořivé přístupy v literární výchově a didaktice literatury’ 58 // 4.2.1 Tvořivá dramatika 59 // 4.2.2 Koncept izv. tvořivé interpretace: dítě v roli autora 60 // 4.2.3 Tvořivé přístupy k poezii v literární výchově a didaktice literatury 67 // 4.2.4 Hra promluva z pozice a hra promluva s intencí 72 // 4.2.4.1 Hra promluva z pozice 73 // 4.2.4.2 Hra promluva
s intencí 74 // 4.2.4.3 Didaktický potenciál herních aktivit promluva z pozice // a promluva s intencí 74 // 4.2.4.4 Herní aktivity promluva z pozice a promluva s intencí // napříč vzdělávacími obsahy a předměty 76 // 4.2.5 Hry s konstrukcí a re-konstrukcí textu 76 // 4.2.6 Tvořivé přístupy k narativu v literární výchově a literární didaktice 80 // 4.2.6.1 Výstavba příběhu aranžovaná jako sdílené autorství: // školní didaktická hra Vyprávěj a hraj 81 // 5. Nauka 115 // 5.1 Poznávání o díle a poznávání díla v didaktice literatury 116 // 5.2 Poznávání díla doplněné poznáváním o díle 117 // 6. Četba, tvorba a nauka jako naplňování konceptu skutečně výchov)’ 120 // 6.1 Potřeba adekvátní terminologie v didaktice oboru 120 // 6.2 Návrh klíčových kategorií pro obor didaktiky literatury 121 // 7. Výzvy kladené na učitele a na fakulty připravující učitele 127 // 7.1 Výzvy kladené na učitele 128 // 7.2 Výzvy kladené na oborovou didaktiku na pedagogických fakultách 129 // 7.2.1 Paradox didaktiky literatur)’ a paradox učitelské přípravy 130 // 7.2.2 Hypotetické příčiny neexistence plně integrativního přístupu 131 // 7.2.2.1 Slabý diskurz oborové didaktiky 131 // 7.2.2.2 Strukturované studium 132 // 7.3 Absence plně integrativního přístupu 132 // 7.4 Příklady integrativního přístupu v učitelské přípravě 133 // 7.5 Školní vzdělávací realita je v rozporu s principy oboru
// i oborové didaktiky 134 // 7.6 Plně integrativní model učitelské přípravy na pedagogických fakultách 135 // 7.7 Možnosti a meze odborných praxí studentů učitelství 135 // 7.7.1 Odborné praxe v přípravě budoucích učitelů 135 // 7.7.2 Pokus o sumarizaci možností a omezení studentských // odborných praxí obecně 136 // 7.7.3 Pokus o kritický pohled na stávající systém studentských // odborných praxí 137 // 7.7.4 Návrh systémových inovací studentských praxí 138 // 7.8 Tvorba vědecké komunity a hledání společných témat didaktiky literatury 139 // 7.9 Prosazení legitimity literární tvořivé expresivity ve vysokoškolském // kurikulu 140 // 7.9.1 Problémy studentů učitelství v literárním oboru v oblasti // interpretace uměleckého textu 141 // 7.9.2 Problémy studentů učitelství v literárním oboru v průběžných // a souvislých pedagogických praxích 142 // 7.9.3 Literární tvořivá expresivita napříč oborem 149 // 7.9.3.1 Literární tvořivá expresivita ve studentských // kvalifikačních pracích 157 // 7.9.3.2 Metodologická analogie jako přímé zprostředkování // didaktické znalosti obsahu 158 // 8. Diskuse 166 // 9. Závěr 168 // Soupis užité literatury Summary // 170 // 178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC