Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.6) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2015
246 s. : il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5039-2 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 245-246
000252563
9 // é // Obsah // Úvod 9 // ČÁST I - OBECNÁ PEDAGOGIKA // 1. Dobrodružství výchovy 13 // 2. O smyslu výchovy a jejím místě v procesech formovaní člověka 15 // 3. Systém výchovy 21 // 3.1 Cíle výchovy 22 // 3.2 Podmínky výchovy 26 // 3.3 Prostředky výchovy 28 // 3.4 Výsledky výchovy 30 // 4. Vychovatel a vychovávaný 35 // 5. Vzdělání a vzdělávání 39 // 6. Výchovně-vzdělávací soustava 45 // 7. A co je to vlastně ta pedagogika? 49 // Seznam použité a doporučené literatury ? obecné pedagogice 54 // ČÁST II - OBECNÁ DIDAKTIKA // 1. Začneme — jak jinak — u Komenského aneb Čím se zabývá didaktika 57 // 2. Zase to vyučování... 61 // 3. Změna je život aneb Proměny vyučování 65 // 4. Bez znalosti cíle nevíme kudy kam... 71 // 5 // Obsah // 5. Co bychom se ve škole měli učit aneb Obsah vyučování a vzdělávání 81 // 5.1 Obsah vzdělání a vzdělávací programy 83 // 6. Cestou necestou aneb Metody vyučování 89 // 6.1 Charakteristika vybraných metod vyučování 91 // 6.1.1 Brains form i tig (brain writ i ng) 93 // 6.1.2 Mentální mapování 93 // 6.1.3 DidaUtúké hry 95 // 7. Jak to všechno uspořádat aneb Organizační formy vyučování 101 // 8. Umím, umíš, umíme... aneb Hodnocení ve škole 107 // 8.1 Funkce hodnocení K)g // 8.2 Formativní a sumativní hodnocení ?8 // 8.3 Známka, nebo slovo? ?9 // 9. Není škola jako škola... II5 // 9.1 Učíme se číst a psát \ 17 // 9.2 Didaktické prvky,
které v každé Škole nenajdete... 121 // Klíč ? řešení vybraných úloh z Části II: Obecná didaktika 125 // Seznam použité a doporučené literatury ? obecné didaktice 131 // ČÁST III - DĚJINY PEDAGOGIKY // 1. Dějiny pedagogiky jako pedagogická disciplína 135 // 2. Výchova a pedagogika v období antiky I39 // 2.1 Charakteristika historické epochy I39 // 2.2 Výchova v období klasického Řecka, helénismu, starověkého Říma 141 // 2.2.1 Výchova v období klasického Řecka 141 // 2.2.2 Výchova v období helénismu 143 // 2.2.3 Výchova ve starověkém Říme I45 // 2.3 Teoretikové 145 // Sofisté I46 // Sokrates 147 // Platon 149 // Aristoteles 152 // Plutarchos 154 // 6 // Marcus Fabius Quintilianus Sofronius Eusebius Hieronymus // 3. Výchova a pedagogika v období středověku // 3.1 Charakteristika historické epochy // 3.2 Výchova v období středověku // 3.2.1 Stredoveké školy // 3.2.2 Výchova rytíře // 3.2.3 Učňovství // 3.2.4 Školství v Čechách // 4. Výchova a pedagogika v období renesance a reformace // 4.1 Charakteristika historické epochy // 4.2 Výchova a vzdělání v období renesance // 4.2.1 Teoretikové a školští reformátoři // 4.2.2 Školství a pedagogika v Čechách // 5. Pedagogika Jana Amose Komenského // 5.1 Východiska Komenského pedagogického díla // 5.2 Vývoj pedagogických názorů Komenského // 5.3 Ohlas Komenského pedagogiky // 6. Výchova a pedagogika v období osvícenství // 6.1 Charakteristika
historické epochy // 6.2 Výchova a vzdělání v období osvícenství // 6.2.1 Teoretikové a školští reformátoři // 6.2.2 Školství v Čechách v dobé vlády Marie Terezie // 7. Výchova, škola a pedagogika v 19. století // 7.1 Sociálnč-politická a kulturní charakteristika // 7.2 Výchova a vzdělání v 19. století // 7.2.1 Teoretikové // 7.3 Pedagogika a školství v českých zemích // 7.3.1 Pedagogika G. A. Lindnera // 7.3.2 Školství v českých zemích // 8. Výchova, školství a pedagogika ve 20. století // 8.1 Pedagogické směry // 8.1.1 Směry vzešlé z kritiky herbartismu. Reformní a pragmatická pedagogika // 8.1.2 Směry s těžištěm v osobnosti žáka // 8.1.3 Směry s těžištěm v sociálních a kulturních strukturách // 8.2 Česká škola a pedagogika 20. století 228 // 8.2.1 Česká pedagogika od přelomu 19. a 20. století do roku 1948 228 // 8.2.2 České školství v období 1918-1948 232 // 8.23 České školství po roce 1948 236 // 8.2.4 Česká pedagogika po roce 1948 242 // Seznam použité a doporučené literatury ? dějinám pedagogiky 245 // 8
(OCoLC)900136317
cnb002634451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC