Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2014
154 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024626185 (ebook)
ISBN 8024626187 (ebook)
ISBN 978-80-246-2608-6 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 153-154
Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddělitelnou součástí zdravotnictví, proto obsahovou součástí textů je charakteristika zdravotnictví, které v každé dějinné etapě ovlivňovalo vývojové peripetie farmacie. Učební text ovšem nemůže zachytit veškeré dějiny farmacie. Je účelově koncipovaným studijním materiálem vzhledem ke struktuře výše uvedeného předmětu. Vedle civilní a světské linie (proudu) farmacie existují a mají svůj dějinný vývoj i farmacie vojenská a církevní lékárenství – je proto oprávněné věnovat jim samostatnou kapitolu v intencích kapitol farmaceutických odvětví. Základy dějin uvedených proudů jsou součástí textů a jsou vhodné jako studijní materiál pro volně volitelný předmět Vybrané kapitoly z dějin farmacie.
Učební text pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000252572
Předmluva // 1 TEORIE A HISTORIE FARMACIE // 1.1 Teorie farmacie // 1.2 Zdraví a nemoc // 1.3 Zdravotnictví, farmacie, kategorie, zákony a odvětví farmacie // 1.4 Historie farmacie, vývojové etapy farmacie // 1.5 Vývojové etapy vojenské farmacie // 2 EMPIRICKÉ A RACIONÁLNÍ LÉČITELSTVÍ // 2.1 Pravěké empirické léčitelství // 2.2 Racionální léčitelství Mezopotámie // 2.3 Racionální léčitelství Egypta // 2.4 Racionální léčitelství Indie // 2.5 Racionální léčitelství Číny // 2.6 Racionální léčitelství Řecka // 3 DIFERENCIACE LÉČITELSTVÍ, VYDĚLENÍ A RELATIVNÍ OSAMOSTATNĚNÍ FARMACIE // 3.1 Zdravotnictví, lékařství a farmacie římské říše // 3.2 Zdravotnictví, lékařství a farmacie Byzancie // 3.3 Zdravotnictví, lékařství a farmacie Arabské říše // 3.4 Vojenské zdravotnictví a farmacie // 4 PŘEDKLASICKÉ LÉKÁRENSTVÍ // 4.1 Světská, církevní a vojenská linie farmacie // 4.2 Mnišské léčitelství // 4.3 Salerno a Montpellier a jejich význam pro zdravotnictví a farmacii v Evropě // 4.4 Slovanské léčitelství // 4.5 Mnišské léčitelství v našich zemích // 4.6 Vojenské zdravotnictví a farmacie do etapy klasického lékárenství // 5 KLASICKÉ LÉKÁRENSTVÍ // 5.1 Řízení zdravotnictví a farmacie // 5.2 Lékárny klasického lékárenství // 5.3 Vzdělávání lékárníka // 5.4 Lékopisy v klasickém lékárenství // 5.5 Klasické lékárny a lékárníci na našem území. // 5.6 Vojenské lékárenství v etapě klasického lékárenství //
6 ZLATÝ VĚK LÉKÁRENSTVÍ // 6.1 Rozvoj lékařského a farmaceutického poznání // 6.2 Nástup alchymie a chemiatrie // 6.3 Lékárenské pracoviště // 6.4 Všeobecný medicinální řád a Generální zdravotní normativ // 6.5 Profesní organizace lékárníka – lékárnické grémium // 6.6 Vzdělání lékárníka // 6.7 Lékopisy // 6.8 Vojenské lékárenství v etapě zlatého věku // 6.9 Církevní lékárenství ve zlatém věku // 7 VZNIK A VÝVOJ FARMACEUTICKÝCH ODVĚTVÍ V 19.–21. STOLETÍ // 7.1 Vznik a vývoj farmaceutického školství // 7.2 Vznik a vývoj farmaceutického výzkumu // 7.3 Vznik a vývoj farmaceutické výroby // 7.4 Vznik a vývoj farmaceutické velkodistribuce // 7.5 Vznik a vývoj farmaceutické kontroly // 7.6 Vývoj lékárenství jako relativně samostatného odvětví. // 7.7 Řízení a organizace zdravotnictví a farmacie // 7.8 Vznik a vývoj farmaceutické historiografie a muzeologie // 8 TRANSFORMACE ZDRAVOTNICTVÍ V ČR PO ROCE 1989 // 8.1 Koncepce zdravotnictví a její realizace // 8.2 Financování zdravotnictví // 8.3 Privatizace zdravotnictví, vznik nestátních zdravotnických zařízení // 9 PROFESIONÁLNÍ VOJENSKÁ FARMACIE V 19.–21. STOLETÍ // 9.1 Profesionální vojenská farmacie Rakouska-Uherska // 9.2 Vojenská farmacie za 1. světové války // 9.3 Vojenská farmacie Československé republiky // 9.4 Vojenská farmacie v letech 1948–2012 // 10 CÍRKEVNÍ LÉKÁRENSTVÍ PO ROCE 1770 // 10.1 Etapy církevního zdravotnictví a lékárenství v letech 1770–1950 // 10.2 Církevní řády na území dnešní ČR // 10.3 Církevní lékárenství // 10.4 Lékárny milosrdných bratří a alžbětinek // 10.5 Církevní řády po roce 1980 // ZÁVĚR // Zkratky // Použitá a doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC