Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, 2013
177 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-210-6731-8 (brož.)
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 161-167, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000252612
Obsah // 1. Příběh první vědecké práce: // Thriller v souvislostech soudobého vývoje věd ...5 // Radim Šíp // CESTOU K THRILLERU ...19 // 2. Konstrukce mediálního obrazu postižení: // Od kritické diskurzivní analýzy knihy ke kritické // diskurzivníanalýze masmédií...23 // Veronika Kolaříková // 3. Zahradní terapie: // Nenásilná a přirozená metoda přispívající k sociální integraci znevýhodněných skupin ...37 // Jana Dvořáčková // 4. Postavení profesionálního pěstouna: // Srovnání legislativy České republiky, Slovenska // a Velké Británie...49 // Kateřina Kociánová // 5. Od národních hrdinek Filipín k rodičovství na dálku: // Domestic helpers jako jeden z příkladů transnational // parenthood...61 // Michaela Křečková // CESTOU THR1LLEROVÝCH ZÁPLETEK K HAPPYENDU ...73 // 6. Příběh nesouladu osobní a objektivní roviny: // Krize subjektivního přístupu...79 // František Trapl // 7. Role konstruktivní kritiky při tvorbě vědeckého textu: // Krize základních dovedností...91 // Hana Fajkusová // K // 8. Nesrovnalost východisek současné praxe jako nutná cesta ke změně paradigmatu dizertační práce: // Krize paradigmatu ...109 // Martina Hrdá // 9. Od teorie k výzkumu - od výzkumu zpět k teorii: // Krize souladu teorie a směřování výzkumu...123 // Martina Kurowski // 10. Od labellingu k hodnotové nezakotvenosti: // Krize na konci dizertace ...137 // Martin Stanoev // HAPPYEND?
HAPPYEND ...147 // 11. Dva příběhy v jednom vyprávění: // Dizertační práce jako základ profesního směřování...149 // Lenka Gulová // Závěrem...159 // Summary...160 // Literatura...161 // Medailony autorů ...169 // Jmenný rejstřík...173 // Věcný rejstřík ...175 // 4
(OCoLC)880869749
cnb002588238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC