Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
288 s., 2 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-247-4837-5 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000252629
Obsah // Předmluva... 15 // 1 Reakce a adaptace na zátéž... 17 // 1.1 Terminologie...17 // 1.2 Faktory ovlivňující odpovčď na zátéž...18 // 1.2.1 Včk...18 // 1.2.2 Pohlaví...18 // 1.2.3 Antropometrické parametry...18 // 1.2.4 Genetika...19 // 1.2.5 Zdravotní stav...19 // 1.2.6 Vlivy zevního prostředí ...19 // 1.3 Reaktivní změny při zatížení...20 // 1.3.1 Řídicí systémy...20 // 1.3.2 Funkce transportních systémů ...22 // 1.3.3 Metabolizmus při zatížení ...27 // 1.3.4 Termoregulace při fyzickém zatížení...34 // 1.3.5 Reaktivní změny ve vnitrním prostředí...36 // 1.3.6 Renální exkrece při zatížení...38 // 1.3.7 Pohybový systém ...39 // 1.4 Adaptace na pohybové zatížení...45 // 1.4.1 Neuroendokrinní adaptace...45 // 1.4.2 Kardiorespirační adaptace...45 // 1.4.3 Adaptace nervosvalového systému na různé typy tréninku...47 // 1.4.4 Adaptace vnitřního prostředí...49 // 1.4.5 Adaptace organizmu na zevní prostředí ...50 // 2 Dědičné faktory výkonnosti... 53 // 2.1 Úvod...53 // 2.1.1 Historie ...53 // 2.2 Dědičnost svalové hmoty...54 // 2.2.1 Rozdělení svalových vláken ...54 // 2.2.2 Adaptace anaerobního systému získávání energie...54 // 2.2.3 Adaptace aerobního systému získávání energie...54 // 2.2.4 Geneticky podmíněné neuromuskulární poruchy...54 // 2.3 Některégeny ovlivňující výkonnost...55 // 2.3.1 Gen pro ???...55 // 2.3.2 Gen pro AMPK...56 // 2.3.3 Další geny ovlivňující
svalovou vytrvalost...56 // 2.3.4 Gen pro ACTN3...56 // 2.3.5 Geny ovlivňující svalový růst...56 // 2.4 Závěr ...56 // 5 // 3 Hodnocení funkčního stavu, zátěžové testy ...59 // 3.1 Vlastnosti zátěžových testů ...59 // 3.1.1 Bezpečnost, komplikace...59 // 3.1.2 Jednoduchost, objektivnost ...59 // 3.1.3 Reprodukovatelnost...59 // 3.1.4 Validita testu (správnost) ...59 // 3.1.5 Spolehlivost (reliabilita) ...59 // 3.1.6 Senzitivita testu ...59 // 3.1.7 Specificita testu...59 // 3.1.8 Predikční hodnota...60 // 3.2 Rozdělení zátěžových testů ...60 // 3.2.1 Dělení podle místa konání testu ...60 // 3.2.2 Dělení podle velikosti zatížení...60 // 3.2.3 Dělení podle metabolických pochodů ...60 // 3.2.4 Další dělení testů ...61 // 3.2.5 Dynamická zátěž ...61 // 3.2.6 Statická zátěž...62 // 3.2.7 Farmakologická zátěž ...62 // 3.2.8 Psychická zátéž...62 // 3.3 Protokoly zátěžových testů...62 // 3.4 Indikace zátěžového vyšetření...63 // 3.5 Kontra indikace zátěžového testu ...64 // 3.5.1 Absolutní kontraindikace...64 // 3.5.2 Relativní kontraindikace...64 // 3.6 Podmínky testu ...64 // 3.6.1 Prostředí ...64 // 3.6.2 Přístroje, vlastnosti přístrojů, kontrola kvality...64 // 3.6.3 Bezpečnost...65 // 3.6.4 Personál...65 // 3.7 Postup před zátěžovým testem ...65 // 3.8 Sledování během zátěže ...66 // 3.8.1 Subjektivní hodnocení stupně zátěže...66 // 3.9 Indikace ? ukončení zátěžového
testu...67 // 3.9.1 Fyziologická kritéria ...67 // 3.9.2 Patologická kritéria ...67 // 3.10 Sledování po ukončení zátěže ...67 // 3.11 Bicyklová ergometrie, dvoustupňová ergometrie...67 // 3.12 Spiroergometrie... // 3.13 Tělesná výkonnost pacienta ... // 3.13.1 Výkon pacienta... // 3.13.2 Metabolický ekvivalent // 3.13.3 Energetický výdej... // 3.13.4 Silový výkon ... // 3.14 Transportní parametry... // 3.14.1 Tepová frekvence... // 3.14.2 Krevní tlak... // 6 // // 3.14.3 Index srdeíní práce ...73 // 3.14.4 Ventilační hodnoty ...73 // 3.14.5 Respirační hodnoty, aerobní schopnost organizmu...74 // 3.14.6 Omezení aerometabolických schopností...75 // 3.14.7 Ventilační práh (VT)...76 // 3.14.8 Respirační výměnný koeficient (RER) ...77 // 3.15 Hodnocení EKG při zátěži...77 // 3.15.1 Fyziologické změny EKG při zátěži...78 // 3.15.2 Patologické změny EKG při zátěži...78 // 3.15.3 Falešně negativní a falešně pozitivní změny EKG při zátěži..78 // 3.16 Měřeni svalové síly...79 // 3.16.1 Izometrická síla ...79 // 3.16.2 Izokinetická síla... 79 // 3.17 Zátěžové testy v diagnostice ICHS ...79 // 3.18 Zátěžové testy po akutním koronárním syndromu...80 // 3.19 Zátěžové testy u srdečního selhání...80 // 3.20 Zátěžové testy u chlopenních vad...81 // 3.21 Zátěžové testy u nemocných s arytmií...81 // 3.22 Zátěžové testy u systémové hypertenze...81 // 3.23 Zátěžové testy u dusnosti
nejasné etiologie...81 // 3.24 Zátěžové testy u osob před operací plic...82 // 3.25 Zátěžové testy u pacientů s kardiostimulátorem ...82 // 4 Preventivní prohlídka tělovýchovným lékařem...85 // 4.1 Antropometrická měření...87 // 4.1.1 Individuální proporcionalita...88 // 4.1.2 Normalizační indexy (SD-skóre, Z-skóre)...90 // 4.1.3 Percentilové grafy...91 // 4.1.4 Optimální tělesná hmotnost ...92 // 4.1.5 Distribuce tuku...95 // 4.1.6 Tělesné složení ...97 // 4.1.7 Biologický věk...106 // 4.1.8 Typologie...109 // 4.2 Klinické vyšetření ... 114 // 4.2.1 Anamnéza...114 // 4.2.2 Fyzikální vyšetření...114 // 4.2.3 Laboratorní vyšetření ... 114 // 4.2.4 Elektrokardiogram (EKG) sportovců...115 // 4.3 Vyšetření pohybového systému...118 // 4.3.1 Vyšetření vestoje...118 // 4.3.2 Vyšetření svalových dysbalancí...119 // 4.3.3 Vyšetření pohybových stereotypů...122 // 4.3.4 Testy zaměřené na hlubokou stabilizaci páteře...122 // 4.3.5 Funkční poruchy ...123 // 4.3.6 Pomocná přístrojová vyšetření pohybového systému ...123 // 7 // 4.4 Vyšetření funkční ...123 // 4.4.1 Dvoustupňová ergometrie, W 170/kg, Spiroergometrie ...123 // 5 Sex testy ve sportu... 127 // 5.1 Úvod...127 // 5.2 Somatosexuální poruchy (DSD - Disorders of sexual development)---127 // 5.2.1 SRYgcn ...127 // 5.2.2 Poruchy pohlavních chromozomů ...128 // 5.3 Poruchy pohlavního vývoje...129 // 5.3.1 Poruchy vývoje varlat ...129
// 5.3.2 Poruchy syntézy a účinku androgenů // (tzv. androgenní insenzivita) ...130 // 5.3.3 Poruchy vývoje vaječníků...130 // 5.3.4 Nadbytek androgenů...130 // 5.4 Mutace genů na autozomech ...130 // 5.5 Biologický materiál ...131 // 5.6 Rozdělení genetických laboratorních metod...131 // 5.6.1 Cytogenetické vyšetření ...131 // 5.6.2 Molekulárně-cytogenetické vyšetření - Fluorescenční in silu // hybridizace (FISH)...132 // 5.6.3 DNA diagnostika - detekce pohlaví metodami PCR // (polymerázová řetězová reakce)...132 // 5.6.4 Závěr...132 // 6 Trénink ... 135 // 6.1 Anaerobní trénink...135 // 6.2 Aerobní trénink...135 // 6.3 Silový (odporový) trénink ...136 // 6.4 Funkční (3D) trénink ...136 // 6.5 Vliv prostředí na trénink a výkonnost...137 // 6.5.1 Vliv tepla...137 // 6.5.2 Vliv chladu ...138 // 6.6 Důsledky neadekvátní zátěže na organizmus...139 // 6.6.1 Únava...139 // 6.6.2 Přetížení (overload)...140 // 6.6.3 Přepětí (overreaching) ...141 // 6.6.4 Přetrénování (overtraining)...141 // 6.6.5 Abstinenční příznaky ...141 // 7 Regenerace sil... 143 // 7.1 Formy regenerace...143 // 7.1.1 Pasivní regenerace...143 // 7.1.2 Aktivní regenerace...144 // 7.1.3 Časná regenerace ...144 // 7.1.4 Pozdní regenerace ...144 // 7.1.5 Fáze aplikace regeneračních postupů...144 // 8 // 72 Regenerační prostředky ...144 // 7.2.1 Pedagogické prostředky ...145 // 7.2.2 Psychologické prostředky...145 // 7.2.3 Biologické
prostředky...145 // 7.3 Regenerace ve sportovní praxi...150 // 8 Výživa a pitný režim sportovce, potravinové doplňky... 153 // 8.1 Obecná pravidla výživy ...153 // 8.2 Sacharidy...154 // 8.2.1 Vláknina ...155 // 8.2.2 Sacharidy béhem tréninku a fyzické aktivity ...156 // 8.3 Lipidy...156 // 8.3.1 Rozdělení mastných kyselin...156 // 8.4 Proteiny...157 // 8.5 Pitný režim sportovce...159 // 8.5.1 Příznaky dehydratace ...159 // 8.5.2 Doporučené množství tekutin dle délky zátěže...160 // 8.6 Potravinové doplňky...161 // 8.6.1 Dělení...161 // 8.6.2 Sacharidové doplňky stravy...162 // 8.6.3 Proteinové doplňky stravy...162 // 8.6.4 Aminokyseliny - vybrané...162 // 8.7 Nutrigenetika a nutrigenomika...163 // 9 Doping... 165 // 9.1 Definice dopingu...165 // 9.2 Seznam antidopingových pravidel ...165 // 9.3 Organizace a pravidla boje proti dopingu...166 // 9.4 Průběh dopingové kontroly...166 // 9.5 Seznam zakázaných látek a metod ...167 // 9.5.1 Absolutné zakázané látky (zákaz v soutěžních // a mimosoutěžních disciplínách) ...167 // 9.5.2 Metody zakázané vždy (zákaz v soutěžních // a mimosoutěžních disciplínách) ...168 // 9.5.3 Látky a metody zakázané při soutěži (všechny látky Sl-5 // a metody Ml-3)...168 // 9.5.4 Látky zakázané v určitých typech sportů...168 // 9.6 Účinky vybraných zakázaných látek ...168 // 9.6.1 Anabolické látky...168 // 9.6.2 Peptidové hormony, růstové faktory a související
látky...169 // 9.6.3 Beta-2 agonisté...169 // 9.6.4 Diuretika a maskovací látky...169 // 9.6.5 Stimulancia...170 // 9.6.6 Zvýšení přenosu kyslíku...170 // 9.6.7 Chemická a fyzikální manipulace...170 // 9.6.8 Genový doping...170 // 9.7 Nežádoucí účinky dopingu ...171 // 9 // 9.7.1 Kardiovaskulární aparát...171 // 9.7.2 Krev a vaskulární systém ...171 // 9.7.3 Kůže...171 // 9.7.4 Játra...171 // 9.7.5 Muskuloskeletární systém ...172 // 9.7.6 Endokrinní systém...172 // 9.7.7 CNS...172 // 10 Rizikové sporty... 175 // 10.1 Typy rizikových sportů - dle prostředí ...175 // 10.2 Rizikový způsob činnosti...175 // 10.3 Rizikové prostředí...175 // 10.3.1 Riziko vodního prostředí ...176 // 10.3.2 Riziko teploty prostředí ...176 // 10.3.3 Riziko vlivu vysoké nadmořské výšky...177 // 10.3.4 Nemoc z výšky - High Altitude Illness (HAI) ...179 // 10.4 Sportovní potápění ... 181 // 10.4.1 Kesonová nemoc...182 // 10.4.2 Rizika freedivingu...183 // 11 Sportovní ortopedie a traumatologie... 185 // 11.1 Sportovní poranění hlavy...185 // 11.2 Sportovní problematika páteře ...186 // 11.2.1 Poranění páteře...187 // 11.2.2 Neúrazové problémy páteře...188 // 11.3 Sportovní problémy ramenního kloubu...189 // 11.3.1 Luxace a nestability...190 // 11.3.2 Zlomeniny v oblasti ramenního kloubu vznikající při sportu ... 192 // 11.3.3 Poranění rotátorové manžety...192 // 11.3.4 Impingement syndrom ...193 // 11.3.5 Přenesené
bolesti ...194 // 11.4 Sportovní problematika lokte ...194 // 11.4.1 Zlomeniny a luxace v oblasti lokte ...194 // 11.4.2 Syndromy z přetížení...195 // 11.4.3 Nestabilní loket z chronické insuficience mediálního // ulnárního postranního vazu ...196 // 11.4.4 Ztuhlost lokte...196 // 11.5 Sportovní problematika předloktí, zápěstí a ruky...196 // 11.5.1 Zlomeniny a luxace...198 // 11.5.2 Chronické stavy (tendinopatie, impingement syndromy, // ischemické nekrózy, úžinové syndromy)...198 // 11.6 Sportovní problematika kyčle a stehna ...200 // 11.6.1 Zlomeniny a luxace v oblasti kyčle ...201 // 11.6.2 Pohmoždění kyčle a stehna ...201 // 11.6.3 Natažení svalů stehna ...201 // 11.6.4 Chronické stavy (tendinopatie, impingement syndromy, // ischemické nekrózy) ...202 // 10 // 11.7 Sportovní problematika kolena...204 // 11.7.1 Zlomeniny v oblasti kolena...204 // 11.7.2 Poraněni měkkých tkání kolena (vazy, menisky, chrupavka)___205 // 11.7.3 Neúrazové bolestivé syndromy kolena...207 // 11.8 Sportovní problematika bérce, hlezna a nohy...208 // 11.8.1 Akutní zlomeniny v oblasti bérce, hlezna a nohy...209 // 11.8.2 Akutní poranění měkkých tkání v oblasti hlezna a nohy...209 // 11.8.3 Neúrazové bolestivé syndromy bérce...210 // 11.8.4 Neúrazové bolestivé syndromy v oblasti hlezna a nohy...211 // 12 Náhlá smrt při sportu... 215 // 12.1 Příčiny náhlé smrti ...215 // 12.2 Definice náhlé srdeční smrti ...215 // 12.3 Příčiny
a výskyt NSS...215 // 12.4 Rizikové faktory náhlé srdeční smrti...217 // 12.4.1 Osoby nad 35 let...217 // 12.4.2 Osoby do 35 let...217 // 12.5 Vyšetření jako prevence rizika náhlé srdeční smrti...217 // 12.5.1 Stanovení rizika u rodinných příslušníků...217 // 12.5.2 Skrínink u výkonnostních sportovců...217 // 12.5.3 Skrínink u béžné populace...221 // 12.6 Další opatření ke snížení náhlé srdeční smrti...222 // 12.7 Závěr ...223 // 13 Doporučené pohybové aktivity při různých onemocněních...227 // 13.1 Vliv pohybové aktivity na různá onemocnění ...227 // 13.2 Ordinace pohybové aktivity...228 // 13.3 Ordinace pohybové aktivity v primární prevenci ...228 // 13.4 Kardiovaskulární rehabilitace...232 // 13.4.1 Indikace pro kardiovaskulární rehabilitaci...232 // 13.4.2 Kontraindikace pro kardiovaskulární rehabilitaci...232 // 13.4.3 Rizika a komplikace...232 // 13.5 ICHS...233 // 13.6 Akutní koronární syndrom ...234 // 13.7 Srdeční selhání...237 // 13.8 Hypertenze...237 // 13.8.1 Hypertenze u dospělých ...237 // 13.8.2 Hypertenze u dětí a adolescentů (do 18 let)...238 // 13.9 Ischemická choroba dolních končetin ...238 // 13.10 Plieni nemoci ...239 // 13.10.1 CHOPN...239 // 13.10.2 Astma...239 // 13.10.3 Plieni fibróza...239 // 13.11 Onemocnění gastrointestinálního traktu ...239 // 13.12 Obezita...240 // 13.12.1 Dětská obezita...240 // 13.13 Diabetes mellitus...241 // 11 // 13.13.1 Diabetes mellitus H.
typu...241 // 13.14 Onemocnění ledvin...242 // 13.15 Onkologická onemocnění...242 // 13.16 Osteoporóza...242 // 13.17 Pohybová aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním // onemocněním...243 // 13.17.1 Hypertrofická kardiomyopatie...244 // 13.17.2 Vrozená anomálie koronárních tepen ...244 // 13.17.3 Wolfův-Parkinsonův-Whiteův syndrom...244 // 13.17.4 Poruchy iontových kanálů (LQT, Brugada, krátké QT)...244 // 13.17.5 Arytmogenní dysplazie (kardiomyopatie) pravé komory...244 // 14 Psychické aspekty sportovního výkonu...247 // 14.1 Psychologie sportu...247 // 14.2 Psychologické intervence ...247 // 14.2.1 Psychodiagnostika...247 // 14.2.2 Psychologické poradenství, kouěink a psychotrénink...247 // 14.2.3 Psychoterapie ...249 // 14.3 Vybrané metody a techniky psychologické intervence...249 // 14.3.1 Kontrola kognitivních procesů ...249 // 14.3.2 Regulace emocí...252 // 14.3.3 Optimalizace aktivační úrovně...254 // 14.3.4 Zdravá motivace...255 // 14.3.5 Přiměřená sebedůvěra...256 // 14.3.6 Metody a techniky odborné psychologické intervence...256 // 14.3.7 Možnosti a meze psychologické intervence...258 // 15 Pohyb v dětském věku... 261 // 15.1 Kojenecký věk...261 // 15.2 Batolecí období...263 // 15.3 Předškolní věk ...264 // 15.4 Mladší školní věk...265 // 15.5 Starší školní věk...267 // 15.6 Adolescence...268 // Seznam zkratek ...271 // Přílohy... 274 // Příloha! PopulačnítabulkyproW 170/kg
...274 // Příloha 2 Percentilovýgraf-chlapci ...275 // Příloha 3 Percentilový graf-dívky...276 // Příloha 4 Stanovení tělesného složení podle Matiegky ...277 // Příloha 5 Formulář pro výpočet somatotypu...278 // Příloha 6 Převod antropometrických dat na body somatotypu ...279 // Příloha 7 Migrační vzdálenosti ...280 // Příloha 8 Hodnocení mužských somatotypů dle estetického hlediska...281 // Příloha 9 Hodnocení ženských somatotypů dle estetického hlediska...282 // 12 // Príloha 10 Dotazník sportovce ke zjištční potenciálně zjistitelných // nemocí srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti ...283 // Rejstřík ...285 // Souhrn / Summary ...288 // 13
cnb002631638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC