Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:67x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Grada, 2014
215 s., xxiv s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm

ISBN 978-80-247-4771-2 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 208 a rejstřík
000252654
Obsah // Úvod...H // 1 Lékařská mikrobiologie...13 // 2 Bakteriální buňka...15 // 2.1 Morfologie ...15 // 2.2 Cytologie...17 // 2.3 Růst a množení bakterií...23 // 2.3.1 Růst v tekuté půdé...23 // 2.3.2 Růst na pevné půdě...25 // 2.4 Biofilm...27 // 2.4.1 Vznik a složení biofilmu...27 // 2.4.2 Biofilm a medicína...29 // 2.4.3 Rezistence bunék biofilmu ? antibiotikům...31 // 2.5 Genetika bakterií...31 // 2.6 Nástroje patogenity a patogeneze bakteriálních infekcí ... 34 // 2.6.1 Adherence, kolonizace ...35 // 2.6.2 Tvorba toxinů, toxiny...37 // 2.6.3 Patogenní ostrovy v genomu ...39 // 2.6.4 Perzistoři...41 // 2.7 Usmrcení bakterií...42 // 2.7.1 Fyzikální vlivy...44 // 2.7.2 Chemické vlivy...44 // 2.8 Klasifikace bakterií...45 // 3 Antibiotika...47 // 3.1 Charakteristika antibiotik...47 // 3.2 Vyšetření citlivosti bakterií ? antibiotikům...50 // 3.3 Mechanizmus účinku antibiotik...52 // 3.4 Rezistence bakterií ? antibiotikům...54 // 3.4.1 Přirozená rezistence bakterií...54 // 3.4.2 Rozložení rezistence v populaci bakterií...54 // 3.4.3 Přenos rezistence...55 // 3.4.4 Rezistence změnou cílové struktury mutací...56 // 3.4.5 Enzymatická inaktivace antibiotik...57 // 3.5 Multirezistence...58 // 5 // 3.6 Problémové druhy bakterií z hlediska rezistence...59 // 3.6.1 Dynamika rezistence...59 // 3.6.2 Surveillance a monitorování rezistence...61 // 3.7 Budoucnost antimikrobní terapie...62 // 3.7.1 Nové látky...63 // 3.7.2 Nové
cílové struktury...63 // 3.8 Omezování rezistence, racionální antibiotická politika ... 63 // 4 Speciální bakteriologie...65 // 4.1 Pyogen ní koky...66 // 4.1.1 Staphylococcus aureus...66 // 4.1.2 Staphylococcus epidermidis...69 // 4.1.3 Streptokoky...69 // 4.1.4 Streptococcus pyogenes...70 // 4.1.5 Streptococcus agalactiae...71 // 4.1.6 Streptococcus pneumoniae ...71 // 4.1.7 Ostatní streptokoky a „viridující streptokoky” ... 73 // 4.1.8 Enterokoky...74 // 4.1.9 Neisserie...74 // 4.2 Enterobacteriaceae...75 // 4.2.1 Escherichia coli...77 // 4.2.2 Klebsiella pneumoniae...78 // 4.2.3 Enterobacter cloacae...79 // 4.2.4 Serratia marcescens...79 // 4.2.5 Proteus...79 // 4.2.6 Yersinia enterocolitica...80 // 4.2.7 Salmonely...80 // 4.2.8 Shigelly...81 // 4.2.9 Vibria...82 // 4.3 Hemofily a bordetely...83 // 4.3.1 Haemophilus influenzae...83 // 4.3.2 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis...84 // 4.4 Legionella pneumophila...84 // 4.5 Gramnegativní nefermentující aerobní tyčky...85 // 4.5.1 Pseudomonas aeruginosa...85 // 4.5.2 Burkholderia cepacia a Stenotrophomonas // maltophilia...86 // 4.6 Mikroaerofilní pohyblivé prohnuté tyčky...86 // 4.6.1 Campylobacter jejuni...86 // 6 // 4.6.2 Helicobacter pylori...88 // 4.7 Spirochety...89 // 4.7.1 Treponema pallidum...89 // 4.7.2 Borrelia burgdorferi...90 // 4.7.3 Leptospira interrogans...91 // 4.8 Rickettsia prowazekii a Coxiella burneti...92 // 4.9 Chlamydie...92 // 4.9.1 Chlamydia trachomatis...92 // 4.9.2 Chlamydia
psittaci...93 // 4.9.3 Chlamydia pneumoniae...93 // 4.10 Anaerobní bakterie...94 // 4.10.1 Anaerobní koky...95 // 4.10.2 Gramnegativní anaerobní tyčky...95 // 4.10.3 Grampozitivní anaerobní tyčky...96 // 4.10.4 Actinomyces israeli...96 // 4.10.5 Klostridia...97 // 4.10.6 Clostridium tetani...97 // 4.10.7 Clostridium botulinum ...99 // 4.10.8 Clostridium perfringens...99 // 4.10.9 Clostridium difficile...100 // 4.11 Grampozitivní tyčky... 100 // 4.11.1 Corynebacterium diphtheriae... 101 // 4.11.2 Corynebacterium jeikeium ...102 // 4.11.3 Listeria monocytogenes... 103 // 4.11.4 Nocardia asteroides...104 // 4.11.5 Bacillus anthracis... 104 // 4.12 Mykobakterie... 106 // 4.12.1 Mycobacterium tuberculosis ...107 // 4.12.2 Mycobacterium avium complex... 110 // 4.12.3 Mycobacterium kansasii... 110 // 4.13 Bakterie bez buněčné stěny, mykoplazmata... 110 // 4.13.1 Mycoplasma pneumoniae... 112 // 5 Normální flóra...113 // 5.1 Význam mikrobní flóry... 113 // 5.2 Kolonizace povrchu těla a sliznic... 114 // 6 Biologie viru... 116 // 6.1 Klasifikace virů... 117 // 6.2 Struktura virů ... 118 // 7 // 6.2.1 Symetrie virionu... 118 // 6.3 Replikace virů ...120 // 6.3.1 Adsorpceviru ... 121 // 6.3.2 Penetrace viru... 121 // 6.3.3 Odstranění obalu ...122 // 6.3.4 Aktivace genomu...122 // 6.3.5 Syntéza viru a uvolnění...124 // 6.3.6 Efektivita virové replikace...124 // 6.3.7 Cytopatogenní efekt...125 // 6.3.8 Výsledek infekce buňky...126 // 6.4 Patogeneze a rozvoj
virové infekce...127 // 6.4.1 Brána vstupu... 127 // 6.4.2 Primární pomnožení...127 // 6.4.3 Šíření ? cílové tkáni či orgánu...128 // 6.4.4 Sekundární pomnožení...128 // 6.4.5 Vyloučení... 128 // 6.5 Pomnožování virů v laboratoři...128 // 7 Speciální virologie ...130 // 7.1 Adenoviry...130 // 7.2 Herpesviry... 131 // 7.2.1 Herpesvirus hominis... 131 // 7.2.2 Varicella zoster virus...132 // 7.2.3 Virus Epsteina-Barrové... 133 // 7.2.4 Cytomegalovirus...134 // 7.2.5 HHV 6 - HHV 7 (Roseolovirus)...135 // 7.3 Poxviry... 135 // 7.3.1 Virus varioly... 135 // 7.3.2 Virus vakcinie... 136 // 7.3.3 Virus Molluscum contagiosum... 137 // 7.4 Papovaviry... 137 // 7.4.1 Papilomaviry... 137 // 7.4.2 Polyomaviry...138 // 7.5 Pikornaviry... 139 // 7.5.1 Enteroviry... 139 // 7.5.2 Poliovirus hominis... 140 // 7.5.3 Coxsackie viry (C-viry)... 141 // 7.5.4 Echoviry... 142 // 7.5.5 Rinoviry... 142 // 8 // 7.5.6 Virus hepatitídy A... ?? // 7.6 Ortomyxoviry ... 143 // 7.6.1 Myxovirus influenzae... 143 // 11 Paramyxoviry...148 // 7.7.1 Viry parainiluenzy... 149 // 7.7.2 Respirační syncytiální virus...149 // 7.7.3 Virus spalniček... 149 // 7.7.4 Virus příušnic... 149 // 7.8 Rubivirus...150 // 7.9 Virus vztekliny...150 // 7.10 Arboviry... 151 // 7.10.1 Virus klíšťové encefalitidy... 152 // 7.10.2 Virus žluté zimnice... 153 // 7.10.3 Virus západodonilské encefalitidy... 153 // 7.11 Arena viry... 153 // 7.12 Viroví původci zánětu jater...154 // 7.12.1 Virus
hepatitídy ?...154 // 7.12.2 Virus hepatitídy C... 155 // 7.12.3 Virus hepatitídy D... 155 // 7.12.4 Virus hepatitidy E... 155 // 7.13 Rotaviry...156 // 7.14 Caliciviry, astroviry, koronaviry... 157 // 7.15 HIV, lidský virus ztráty imunity . ...158 // 7.16 Infekční jednotky podobné virům... 160 // 7.17 Imunizace proti virovým onemocněním, virové vakcíny 161 // 7.17.1 Vlastnosti vakcíny... 161 // 7.17.2 Inaktivované vakcíny... 161 // 7.17.3 Živé vakcíny... 162 // 7.17.4 Rekombinantní vakcíny... 162 // 7.17.5 Vakcíny v praxi... 163 // 7.18 Chemoterapie virových infekcí... 163 // 8 Houby (Fungi)...166 // 8.1 Rod Candida... 166 // 8.2 Cryptococcus neoformans... 168 // 8.3 Rod Aspergillus... 168 // 8.4 Pneumocystis jiroveci... 169 // 8.5 Původci systémových endemických mykóz... 169 // 8.6 Původci dermatomykóz... 170 // 9 // 9 Prvoci (Protozoa)...171 // 9.1 Trichomonas vaginalis... 171 // 9.2 Cryptosporidium parvum... 172 // 9.3 Entamoeba histolytica... 173 // 9.4 Giardia lamblia... 174 // 9.5 Jiná parazitická protozoa menšího významu... 175 // 10 Klinická mikrobiologie...176 // 10.1 Infekce horních cest dýchacích...177 // 10.1.1 Pneumonie v komunitě...177 // 10.1.2 Nozokomiální pneumonic... 178 // 10.1.3 Bronchitída... 178 // 10.2 Sepse... 179 // 10.2.1 Zdroj nozokomiální sepse ...180 // 10.2.2 Mikrobiologické vyšetření... 181 // 10.3 Endokarditida ... 182 // 10.4 Močové infekce... 183 // 10.4.1 Uretritida...184 // 10.4.2 Cystitida...184
// 10.4.3 Pyelonefritida... 185 // 10.4.4 Prostatitida... 185 // 10.4.5 Mikrobiologické vyšetření moči...185 // 10.5 Sexuálně přenosné infekce...186 // 10.6 Průjmová onemocnění...188 // 10.7 Infekce ran...190 // 10.8 Nemocniční infekce... 191 // 11 Principy diagnostiky infekčních chorob...193 // 11.1 Odběr materiálu...196 // 11.2 Mikroskopické vyšetření vzorku...196 // 11.3 Kultivace ...196 // 11.4 Identifikace bakterií...198 // 11.5 Testování citlivosti ? antimikrobním látkám...202 // 11.6 Sdělení výsledku...202 // 11.7 Virologické vyšetření...203 // 12 Nové a obnovené infekční nemoci ...205 // Poděkování...207 // Doporučená literatura...208 // Rejstřík...209 // 10
(OCoLC)883372620
cnb002589137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC