Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
187 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm

ISBN 978-80-210-7192-6 (brož.)
Spisy Právnické fakulty MU ; č. 482
"Projekt integrace veřejných licencí, reg. číslo P408/12/2210"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 147-156 a bibliografické odkazy
000252657
5 // Obsah // I ÚVOD DO AUTORSKÉHO PRÁVA...11 // Smysl próva duševního vlastnictví...11 // Autorské dílo...13 // Práva k autorskému dílu...15 // Užití autorských děl jinými osobami než autorem // - licenční smlouvy...20 // Užití autorských děl jinými osobami než autorem // - volná užití a zákonné licence...24 // Zvláštní případy výkonu majetkových práv autorských...26 // II VEŘEJNÉ LICENCE V ČESKÉM PRÁVU...33 // Vyjasnění pojmů veřejná, svobodná, volná, // otevřená licence...33 // Uzavírání veřejných licencí...35 // Licence Creative Commons...40 // Licenční prvky licencí Creative Commons...43 // Varianty licencí Creative Commons...51 // Licence Creative Commons 4.0...54 // III VEŘEJNÉ LICENCE V AKADEMICKÉ PRAXI...57 // Veřejné licence v akademické praxi při užívání cizích děl... 60 Veřejné licence při zveřejňování vlastních vědeckých dél..62 // IV VEŘEJNÉ LICENCE A SOFTWARE...71 // Zpřístupnění vlastního softwaru pod veřejnými licencemi... 74 // 6 // Veřejné licence v České republice, verze 2.0 // Licence GNU GPL...75 // Licence GNU LGPL...77 // Licence BSD a MIT...78 // Užívání softwaru šířeného za podmínek některé veřejné licence...81 // V VEŘEJNÉ LICENCE A INFORMACE VEŘEJNÉHO SEKTORU ...89 // Otevřená data - co to je?...93 // Právní režim informací veřejného sektoru...95 // Zveřejňování dat v režimu Open Data...102 // Licencování databázových
práv pomocí // veřejných licencí a PSI...111 // Užívání veřejných licencí u otevřených dat a informací veřejného sektoru...120 // Shrnutí...126 // VI ZÁVĚREM...131 // Zpřístupnění díla pod veřejnými licencemi...131 // Užívání díla pod veřejnými licencemi...133 // VII FAQ-ČASTÉ DOTAZY K VEŘEJNÝM LICENCÍM...137 // Obecné k veřejným licencím...137 // Free Culture (hudba, fotografie, kolektivní správa práv).. 139 // Open Access (akademická praxe)...142 // Free/Open Source Software...143 // Obsah // 7 // VIII ANOTOVANÁ BIBLIOGRAFIE // K PROBLEMATICE VEŘEJNÝCH LICENCÍ...147 // Obecné zdroje k problematice autorského práva...147 // Obecné zdroje k veřejným licencím...148 // Veřejné licence a umělecká díla...150 // Veřejné licence v akademické praxi...150 // Veřejné licence a software...152 // Veřejné licence a informace veřejného sektoru...154 // IX PŘÍLOHA Č. 1: ANOTOVANÁ LICENCE CREATIVE COMMONS...159 // X PŘÍLOHA Č. 2: NÁVRH PŘEKLADU LICENCE CREATIVE COMMONS 4.0 ...173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC