Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., aktualiz. vyd.
V Praze : Karolinum, 2007
198 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1367-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 195-198 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000252682
OBSAH // ÜVOD ... 9 // 1 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU // V HUDEBNÍ PEDAGOGICE ... ? // 1.1 Muzikológie jako věda a její disciplinární struktura... 11 // 1.2 Společensko-hudební disciplíny a hudebně výchovná praxe... 13 // 1.3 Systémový přístup ke zkoumaným jevům ... 15 // 1.4 Vědecká teorie a vědecká metoda... 17 // 1.5 Základní terminologický aparát metodologie výzkumu ... 18 // 1.6 Druhy výzkumného bádání ... 21 // 2 METODY A TECHNIKY HUDEBNĚ PEDAGOGICKÉHO // VÝZKUMU... 23 // 2.1 Klasifikace výzkumných metod ... 23 // 2.2 Teoretické metody výzkumu... 25 // 2.2.1 Analýza a syntéza... 25 // 2.2.2 Indukce a dedukce ... 26 // 2.2.3 Modelování systémů... 27 // 2.2.4 Historicko-srovnávací metoda... 28 // 2.2.5 Genetická metoda... 28 // 2.3 Empirické metody výzkumu... 30 // 2.3.1 Pozorování ... 30 // 2.3.1.1 Cíl, objekt a předmět pozorování ... 31 // 2.3.1.2 Druhy pozorování ... 33 // 2.3.1.3 Registrace pozorovaných jevů ... 36 // 2.3.2 Experiment... 39 // 2.3.2.1 Základní terminologie... 42 // 2.3.2.2 Typy experimentu ... 42 // 2.3.2.3 Experimentální techniky... 44 // 2.3.2.4 Dokumentace experimentu... 47 // 2.3.3 Ratingová metoda... 47 // 2.3.4 Dotazník... 52 // [5] // 2.3.4.1 Konstrukce dotazníku ... // 2.3.4.2 Typy otázek a pravidla jejich tvorby // 2.3.5 Rozhovor ... // 2.3.6 Test... // 2.3.7 Sémantický diferenciál ... // 2.3.8 Projektivní metoda ... // 52 // 53 59 61 71 74 // 3 LOGIKA VĚDECKÉHO
VÝZKUMU 3.1 Základní etapy výzkumné práce . . . . // 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU... // 4.1 Vědecký problém, předmět a cíle výzkumu... // 4.2 Informační příprava... // 4.2.1 Funkce informačního průzkumu ... // 4.2.2 Techniky informační přípravy... // 4.2.2.1 Vypracování rešerše... // 4.2.2.2 Bibliografická citace tištěných pramenů... // 4.2.2.3 Bibliografická citace elektronických dokumentů . . . // 4.2.3 Základní informační prameny hudebně pedagogického výzkumu // 4.2.3.1 Primární informační zdroje ... // 4.2.3.LI Monografie... // 4.2.3.1.2 Sborníky... // 4.2.3.1.3 Skripta ... // 4.2.3.1.4 Odborné časopisy... // 4.2.3.1.5 Učebnice hudební výchovy a další metodický materiál ... // 4.2.3.2 Sekundární informační zdroje... // 4.2.3.2.1 Hudební slovníky a encyklopedie... // 4.2.3.2.2 Hudební příručky ... // 4.2.3.2.3 Hudební bibliografie... // 4.2.4 Elektronické zdroje informací... // 4.2.4.1 Základní pojmy ... // 4.2.4.2 Internet ... // 4.2.4.2.1 Služby internetu ... // 4.2.4.2.2 World Wide Web ... // 4.2.4.2.3 Vyhledávání na internetu ... // 4.2.4.2A Práce s elektronickými informacemi ... // 4.2.4.2.5 Internet a autorský zákon ... // 42.4.2.6 Příklady informačních zdrojů na internetu ... // 4.3 Zpracování a třídění poznatků... // 4.4 Práce na teoretické části výzkumné zprávy... // 4.4.1 Tvůrčí přínos autora ... // 4.4.1.1 Etika vědecké práce a autentické citace ...
4.4.1.2 Odkaz na citaci ... // 79 // 79 // 81 // 82 // 83 // 83 // 85 // 90 // 95 // 96 96 // 98 // 99 100 105 110 110 // 113 // 114 118 118 119 121 122 123 128 129 131 139 // 142 // 143 // 144 146 // [6] // 4.4.2 Koncipování teoretické části práce ... 147 // 4.4.2.1 Historie problému a přehled současného vědeckého poznání 147 // 4.42.2 Ujasnění základních pojmů a definice problému ... 149 // 5 REALIZACE VÝZKUMU ... 152 // 5.1 Plánování výzkumu a jeho předběžný projekt... 152 // 5.2 Stanovení hypotéz... 153 // 5.3 Organizační zajištění výzkumu ... 156 // 5.3.1 Stanovení výzkumného vzorku... 157 // 5.3.2 Etapy výzkumu... 159 // 5.3.3 Metodika výzkumu... 160 // 5.4 Zpracování získaných výsledků ... 162 // 5.4.1 Administrace výzkumných dat ... 163 // 5.4.2 Kategorizace... 164 // 5.4.3 Analýza ... 165 // 5.4.3.1 Kvalitativní analýza... 166 // 5.4.3.2 Kvantifikace zkoumaných jevů... 167 // 5.4.3.2.1 Statistika v hudebně pedagogickém výzkumu... 168 // 5.4.4 Užití tabulek a grafů... 170 // 5.5 Verifikace hypotéz a závěry z výzkumu... 174 // 6 VYPRACOVÁNI ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ... 177 // 6.1 Diplomová práce s výzkumným zaměřením ... 177 // 6.1.1 Strukturální a obsahové hledisko... 177 // 6.1.2 Formální náležitosti diplomové práce ... 182 // 6.1.2.1 Zpracování diplomové práce na počítači... 185 // 6.1.3 Jazyková stránka a odborný styl psaní... 187 // NĚKTERÁ DOPORUČEN! PRO DIPLOMANTY MÍSTO
ZÁVĚRU... 190 // BIBLIOGRAFIE... 195 // [7]
(OCoLC)228497455
cnb001718176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC