Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : KLP, 2011
619 s., iv s. obr. příl. : il. (některé barev.), noty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-86791-73-9 (KLP ; váz.)
Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia) ; 4
Vydáno ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě a Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Obsahuje bibliografii na s. 555-585, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text, německé resumé
000252691
5 // Obsah // Předmluva... 9 // 1. Hudební život v Jaroměřicích za hrabčte Johanna Adama Questenberga // (1678-1752)... 15 // 1.1. Životní osudy hrabčtc... 15 // 1.2. Přehled nehudebních pramenu ke Questenbergovým aktivitám na poli umení 26 // 1.3. Hudební produkce v Questenbcrgovč vídeňském paláci... 29 // 1.4. Organizace operního provozu v jaroměřickčm zámeckém divadle... 39 // 1.5. Questenbergovy vazby na významná evropská hudební centra... 44 // 1.6. Opery císařského vicekapelnika Antonia Caldary v Jaroméřicích... 55 // 1.7. Questenbergovy styky se slavnými i ménč známými umělci spjatými // s operním provozem... 62 // 1.8. Hrabě Questenberg a divadlo U Korutánske brány... 79 // Tab. I: Hudebně dramatická díla související s aktivitami hraběte Questenberga .. 93 // 2. Umělci činní ve službách hraběte Questenberga... 101 // 2.1. František Antonín MíČa a jeho rodina... 101 // 2.1.1. Hudebníci z rodu Míčů... 101 // 2.1.2. Životní osudy Františka Antonína Míči... 110 // Exkurs I: Questenbergův kancelista a skladatel Karel Müller a libreto ? jeho opeře // Cambise... 118 // 2.2. Libretisté v hrabčcích službách... 128 // 2.3. Taneční mistři, tvůrci scénických návrhů a kostyméři... 132 // 2.4. Další domácí a cizí umělci vystupující v Jaroměřicích... 135 // Tab. Il: Zpěváci vystupující v Jaroměřicích (seznam rolí vytvořený na základě // dochovaných libret a partitur)...
162 // Exkurs II: Jan Adam František Miča ( 1746-1811): vídeňský souputník Mozartův 164 // 3. Hudebně dramatická tvorba Františka Antonína Míči... 169 // 3.1. Žánrové zařazení Míčových děl... 169 // 3.1.1. Dramma per musica... 169 // 3.1.2. Serenata... 173 // 3.1.3. Sepolkro... 176 // 3.2. Míčová opera L’origine di Jaromeriz in Moravia... 177 // 3.3. Míčový serenaty ... 186 // 3.3.1. Bellezza e Decoro... 186 // 33.2. Nel giorno natalizio... 188 // 3.3.3. Der glorreiche Nahmen A dami... 190 // 3.3.4. Operosa terni colossi moles... 198 // Obsah // 6 // 3.4. Sepolkro Abgesungene Betrachtungen... // 3.5. Míčový chrámové duety, licenza v Briviovč opeře Demofoonte // a nedochovaná díla... // 4. Hudební analýza Míčových kompozic... // 4.1. Metodologická poznámka... // 4.2. Míčová jevištní díla - serenaty, opera... // 4.2.1. Melodika, rytmus, harmonie... // 4.2.2. Orchestrální sazba, instrumentacc... // 4.2.3. Sinfonie... // 4.2.4. Árie, ariosa, recitativ con strumenti... // 4.2.5. Komické intermezzo... // 4.2.6. Vztah hudby a slova... // 4.2.6.1. Deklamace... // 4.2.6.2. Hudební symbolika... // 4.3. Sepolkro Abgesungene Betrachtungen... // 4.4. Ostatní Míčový skladby... // 4.4.1. Dva duety z chrámové sbírky sv. Jakuba v Bmč... // 4.4.2. Licenza v opeře Demofoonte G. F. Brivia (// del sereno per voi risplenda) // 4.5. Míčův kompoziční styl a jeho zařazeni do dobového kontextu... // Exkurs III: František Antonín Míča
a Sinfonia in Re... // 215 // 215 // 218 // 218 // 242 // 252 // 261 // 274 // 276 // 276 // 283 // 299 // 314 // 314 // 316 // 316 // 322 // 5. Identifikované partitury z Questenbergova majetku... // 5.1. Metodologický postup při identifikaci partitur... // 5.2. Soupis všech dosud identifikovaných partitur z Questenbergovy sbírky // 5.3. Písaři questenberských partitur... // 5.3.1. Písaři cizí ... // Písař A... // Písař ?... // Písař... // Písař ... // Písař E ... // Písař F ... // Písař ... // Písař ... // Písař I: Sebastian Senft... // Písař ... // Písař ?... // Písař L ... // Písař ... // Písař N... // Písař O... // Písař P ... // Písař R: Carl Joseph Brauner... // Písaři S, T... // Písaři U, V... // Antonio Caldara - autografy... // Cosmo Ranieri - autograf... // 327 // 327 // 339 // 342 // 344 // 344 // 344 // 344 // 345 // 346 // 347 // 348 // 349 // 350 352 // 352 // 353 // 353 // 354 // 355 // 355 // 356 // 358 // 359 // 360 360 // übsah // 7 // 5.3.2. Písaři jaroměřičtí... 361 // Písař č. 1 : František Antonín Míča... 362 // Písař č. 2: Jakub Míča... 367 // Písař č.3... 371 // Písař č. 4... 373 // Písař č. 5... 375 // Písař č. 6... 376 // Písař č. 7... 376 // Písař č. 8... 377 // Písař č. 9... 378 // Písaři č. 10-13... 378 // Písař č. 14: Karel Müller ... 380 // Písař č. 15: Dominik Klopľan ... 381 // 5.4. Filigrány... 381 // Tab. Ill: Partitury z Questenbergovy hudební
sbírky se specifikací všech // charakteristických znaků... 390 // Závěrem... 395 // PŘÍLOHA 1: // Tematický katalog hudebně dramatických děl Františka Antonína Míči___ 399 // I. Světská tvorba... 403 // A. Opera... 403 // B. Serenaty... 411 // II. Duchovní tvorba... 429 // A. Oratorium... 429 // III. Samostatné árie a duety... 434 // PŘÍLOHA 2: // František Antonín Míča: // eie! sereno per voi risplenda // (notová edice licenzy z opery Demofoonte G. F. Brivia)... 436 // PŘÍLOHA 3: • // František Antonín Míča: Modo instar aquilarum // (notová edice chrámového duetu)... 441 // PŘÍLOHA 4: // František Antonín Míča - Peregrinus Gravani: Memento, homo, animarum defunctarum (notová edice chrámového duetu)... 449 // PŘÍLOHA 5: // Titulní strany questenberských libret... 454 // PŘÍLOHA 6: // Desky partitur pocházejících z majetku hraběte Questenberga... 464 // ZUSAMMENFASSUNG: // Franz Anton Mitscha in den Diensten des Grafen Johann Adam // von Questenberg und die italienische Oper in Jarmeritz... 485 // Johann Adam Graf von Questenberg und seine Lebensschicksale... 485 // Das Questenbergsche Repertoire im Lichte der außcrmusikalischen Quellen. 489 // 8 // Obsah // Die musikalische Produktionen im Palais Questenberg in der Johannesgasse in Wien . 491 // Die Organisation der musikalischen Produktionen im Schlosstheater von Jarmeritz... 495 Questenbergs Kontakte zu einigen europäischen Musikstädten und musikalischen // Persönlichkeiten...
498 // Questenberg und das Kämtnerthortheater... 513 // Franz Anton Mitscha ( 1696-1744), Kapellmeister und Komponist... 524 // Komponist Carl Müller, die Musiker aus dem Jarmeritzer Ensemble... 532 // Die Musikalien aus der Partitursammlung Questenbergs... 536 // Tabelle A: Die mit der Musiksammlung des Grafen Johann Adam von Questenberg // zusammenhängenden musikdramatischen Werke... 541 // Tabelle B: Die Partituren aus dem Besitz Questenbergs mit Spezifikation der lür die // Questenbergsche Musiksammlung charakteristischen Merkmalen... 550 // Prameny a literatura... 555 // A. Hudebniny... 555 // 1. Notové edice... 555 // 2. Hudební rukopisy... 555 // B. Nehudební prameny... 561 // 1. Tisky... 561 // 1.1. Questenberská libreta... 561 // 1.2. Ostatní libreta... 562 // 1.3. Ostatní tištěné prameny... 562 // 2. Rukopisy... 562 // C. Literatura... 563 // Seznam notových příkladů... 586 // Seznam vyobrazení... 591 // Seznam zkratek... 600 // Jmenný rejstřík... 602
(OCoLC)776512444
cnb002265228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC