Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Leges, 2014
192 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87576-92-2 (brož.)
Teoretik
Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
Anglické resumé
000252730
OBSAH // ÚVOD... 9 // I. SOCIÁLNÍ PRÁVA JAKO ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA HARMONIZACE PRÁCE A RODINY ZAMĚSTNANCŮ // S DĚTMI... 15 // L 1. Právo na zvláštní péči a ochranu v těhotenství a během // péče o děti ... 15 // L2. Právo žen na zvláštni pracovní podmínky... 17 // L 3. Právo rodičů na pomoc během péče o děti... 18 // 1.4. Právo na svobodnou volbu povolání, zákaz nucené práce... 19 // 1.5. Mezinárodní východiska harmonizace práce a rodiny. 20 // I. 5.1. Péče o děti, těhotenství... 20 // 1.5.1.1. Úmluvy MOP... 21 // 1.5.1.2. Pakt... 23 // 1.5.1.3. Charta ... 24 // 1.5.1.4. Další mezinárodní dokumenty... 25 // L 5.2. Svobodná volba povolání, zákaz nucené práce. 25 // II. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPOKLADY HAR.MONIZACE // PRÁCE A RODINY... 27 // II. 1. Pracovní podmínky - pojem, zařazení... 27 // II. 2. Zvláštní pracovní podmínky... 33 // II. 3. Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnaných matek po porodu a zaměstnanců pečujících o dítě.. 36 // II. 3.1. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnané matky // do konce devátého měsíce po porodu... 42 // II. 3.2. Zaměstnankyně, které kojí... 45 // II. 3.3. Zaměstnanci pečující o děti... 46 // II.4. Ochrana zaměstnaných rodičů při vzniku a trvání // pracovního poměru... 49 // II. 4.1. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně matky - // zákaz výkonu prací... 50 // II. 4.1.1. Noční práce zaměstnankyň ... 52 // 5 // Obsah
// ?. 5 // II. 6. // II. 7. // Il 4.1.2. Generální a individuální zákaz prací.. // Il 4.1.3. Zákaz práce přesčas ... // II. 4.2. Ochrana zaměstnanců pečujících o dítě a těhotných zaměstnankyň - úprava pracovní doby... // II. 4.2.1. Kratší pracovní doba... // II4.2.2. Sdílené pracovní místo -job sharing ... // Il 4.2.3. Jiná vhodná úprava pracovní doby. // II. 4.3. Přestávky ke kojení ... // . Mateřská a rodičovská dovolená a výkon práce...’ // II. 5.1. Mateřská dovolená... // 115.1.1. Nastoupení mateřské dovolené - právo, // nebo povinnost?... // 115.1.2. Ochrana zaměstnankyň v souvislosti // s porodem... // II. 5.1.3. Právní následky nečerpání mateřské // dovolené... // II. 5.2. Rodičovská dovolená... // 115.2.1. Rodičovská dovolená v SRN... // 115.2.2. Shrnutí... // II. 5.3. Návrat do zaměstnání z mateřské a rodičovské dovolené... // 115.3.1. Návrat z mateřské dovolené... // II5-2. Návrat z rodičovské dovolené... // Ochrana zaměstnaných rodičů při změně pracovního... // poměru ... // II. 6.1. Převedení na jinou práci ... // 116.1.1. Převedení na jinou práci ? zaměstnankyň plnících mateřské poslání... // II 6.1.2. Možnosti řešení převedení na jinou // práci v budoucnu... // II. 6.2. Pracovní cesta... // II. 6.3. Přeložení... // Ochrana zaměstnaných rodičů před skončením // pracovního poměru... // II. 7.1. Zákaz výpovědi... // 117.1.1. Zákaz výpovědi
a těhotenství // zaměstnankyně... // .. 54 .. 56 // .. 61 .. 65 .. 72 .. 74 .. 80 . 81 . 81 // . 84 // . 87 // 93 // 96 // 101 // 103 // 104 // 105 107 // 110 // 111 // 113 // 116 // 118 // 120 // 122 // 124 // 128 // 6 // Obsah // IL 7.1.2. Zaměstnankyně čerpá materskou dovolenou, zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat materskou dovolenou ... 130 II. 7.1.3. Zaměstnanec (žena i muž) čerpají // rodičovskou dovolenou ... 131 // 11.7.2. Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru... 131 // III. HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ BĚHEM PÉČE O DĚTI JAKO // NÁSTROJ SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY... 134 // HI. 1. Malý pohled do minulosti... 134 // III. 2. Podmínky nároku a způsob čerpání... 136 // 111.3. Zajišténí péče o dítě... 141 // 111.4. Shrnutí... 142 // III. 5. Problematické otázky... 143 // III. 6. Skloubení podnikatelské činnosti a rodinného života. 144 // III. 7. Rodičovský příspěvek v Rakousku a SRN... 149 // III. 8. Srovnání... 151 // IV. SLUŽBY PÉČE O DĚTI... 153 // IV. 1. Současná právní úprava... 153 // IV. 1.1. Jesle... 153 // IV. 1.2. Mateřské školy... 155 // IV. 1.2.1. Firemní školka v režimu mateřské školy... 157 // IV. 1.3. Služby péče o děti v režimu živnostenského // zákona... 157 // IV. 1.4. Mateřská centra, školičky, mateřinky... 159 // IV. 2. Služby péče o děti de lege ferenda... 160 // IV. 2.1. Institut „dětské skupiny“... 162 // IV.
2.2. Daňové zvýhodnění poskytovatelů služeb // a pracujících rodičů... 166 // IV. 3. Shrnutí a zhodnocení navrhované právní úpravy ... 167 // V. ZÁVĚR... 171 // VI. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY... 179 // SUMMARY... 185 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC