Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
[200] s. : il., 1 mapa ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000252759
Úvod // Obsah // 6 // 1 Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě...7 // 2 Optimalizace podmínek vzdělávání studentů se speciálními potřebami na // Ostravské univerzitě...14 // 3 Významné kroky ke zvyšování kvality studia studentů se specifickými potřebami // na vysokých školách...29 // 4 Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických // oborech...33 // 5 Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech 43 // 6 Inkluzivní vzdělávání studentů v předmětu Vzdělávací technologie - nástroje 52 // 7 Možnosti adaptácie operačných systémov vo vzdelávaní študentov so ŠVVP 58 // 8 Využití tabletů ve vzdělávání osob se specifickými potřebami...67 // 9 Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná // doporučení...75 // 10 Rozširujúce štúdium KKK a ich prosociálne správanie sa k prírode a ŽP pri ich PA // v prírode...87 // 11 Hudba jako „svět jinakosti?!" aneb Proč „být jiný" ve světě hudby není vůbec na // škodu...96 // 12 Problematika inklúzie hudobne nadaných rómskych žiakov v umeleckom // vzdelávaní...112 // 13 Východiska pre edukáciu výtvarne nadaných študentov so zdravotným // postihnutím vinkluzivnom prostredí...130 // 14 Ako vnímajú problematiku výtvarného nadania vysokoškolskí študenti...143 // 15 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na volném trhu práce...152 // 16 Študenti a absolventi so sluchovým postihnutím - možnosti a bariéry // vysokoškolského vzdelávania a skúsenosti s pracovnm uplatnením v podmienkach Slovenskej republiky...164 // 17 Aktívna politika trhu práce SR v kontexte absolventov vysokoškolského štúdia // s akcentom na absolventskú prax...175 // 18 K průsečníkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce.187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC