Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(13) Půjčeno:52x 
BK
3., zcela přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2014
xxiii, 538 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm

ISBN 978-80-247-4529-9 (váz.)
V tiráži též nesprávně uvedeno: 1. vyd.
Obsahuje bibliografii na s. [517]-518 a rejstřík
Anglické resumé
000252804
Obsah // Přehled použitých zkratek ... WH // Předmluva ? I. vydáni ... XXV // Předmluva ke 2. vydání... XXVI // Předmluva ke3. vydání ... XXVII // Preface to the third edition ... XXVIII // 1 Historie Českého porodnictví a jeho // osobnosti (Evien Čech) ... I // 2 Anatomie významná pro porodnictví // (LtJiflax’ Pilka. Janmir ??/?, Bedřich Srp) ... 7 // 2.1 Kostíná pánev ... 7 // 2.1.1 Kosti a spoje pánve ... 7 // 2.1.2 Člením* pánve ... 8 // 2.1.3 Pohlavní rozdíly pánve ... 8 // 2.1.4 Základni roviny ženské pánve ... 8 // 2.1.5 Pánevní sklon ... 10 // 2.2 Mékké porodní cesty ... 10 // 2.3 Vaječníky ... 12 // 2.4 Dčloha ... 14 // 2.4.1 Zevní tvar důlohy ... 15 // 2.4.2 Dčložni dutina ... 15 // 2.4.3 Stavba déložní stěny... 15 // 2.4.4 Uložení délohy ... 17 // 2.4.5 Podpůrný a závěsný aparát dělohy // a pochvy ... 17 // 2.4.6 Cévy a nervy dělohy ... 17 // 2.5 Pochva ... 18 // 2.5.1 Stavba poSevní stěny ... 18 // 2.5.2 Poloha a vztahy pochvy ... 18 // 2.5.3 Cévy a nervy pochvy ... 19 // 2.6 Zevní pohlavní orgány (zevní rodidla) ... 19 // 2.6.1 Hrma ... 19 // 2.6.2 Velké stydké pysky ... 19 // 2.6.3 Malé stydké pysky ... 20 // 2.6.4 Poštěváček ... 20 // 2.6.5 Panenská blána ... 20 // 2.6.6 Malé a velké předsíňové Žlázy ... 20 // 2.6.7 Bulbus vestibuli ... 20 // 2.6.8 Cévy a nervy zevních rodidel ... 21 // 2.7 Ženský prs ... 21 // 2.7.1 Mléčná žláza ... 21 // 2.7.2 Cévy a nervy prsu ...
22 // 3 Fyziologické těhotenství (David Cibala. Michael Fanta. Terezie FuČikovů. Pavel Gcryvh. Kaní Maršál. // Bedřich Srp. Jindřich ToŠner) ... 23 // 3.1 Vznik a vývoj těhotenství // (Karel Maršál/... 23 // 3.1.1 Změny ve funkci vaječníku // v těhotenství a vývoj deciduálni děložni sliznice ... 23 // 3.1.2 Oplodnění a vývoj oplodněného // vejce ... 23 // 3.1.3 Vývoj, růst a zráni plodu ... 27 // 3.1.4 Trvání těhotenství ... 31 // 3.1.5 Změny mateřského organismu // v těhotenství... 32 // 3.1.5.1 Změny rodidel ... 33 // 3.1.5.2 Extragenitální změny... 34 // 3.1.5.3 Metabolické změny. zvýScni // hmotnosti matky ... 36 // 3.1.6 Pupeěnik ... 36 // 3.1.7 Placenta ... 36 // 3.1.8 Obaly plodového vejce ... 39 // 3.1.9 Plodová voda ... 40 // 3.2 Hormonální regulace (Michael Fanta. // David Cibala/ ... 41 // . 3.2.1 Implantace a decidualizacc ... 41 // 3.2.2 Endokrinní funkce placenty ... 41 // 3.2.3 Vývoj ncuroendokrinniho systému // plodu ... // 3.2.4 Příprava plodu ? porodu // 3.3 Imunologie těhotenství (Terezie Fučíková/... 45 // 3.3.1 Fyziologie imunitního systému--- 45 // 3.3.2 Imunopatologic v těhotenství ... 49 // Ä t // ?? Poro,hidvi // 3.3.3 Učte imunopalologických siavu 5 Vyiclřovaci melody \ porodniclvi (Paw! Calda. // v těhotenství 51 Evien Cech. Pan’/ EUáS. Ztknčk Hájek. Karel // 3.4 Uložení plodu na konci těhotenství Maria!. Jaromír Maiala. Alena Mčchnrová. // (Bedřich Srp) 51 A lei
Roztočil. Bedřich Srp) 99 // 3.4.1 Poloha plodu 51 5.1 Prenatální diagnostika a léčba vrozených // 3.4.2 Postaveni plodu 52 vý vojových vad (Pavel Calda/ 99 // 3.4.3 Drženi plodu 53 5. !. 1 Screening vrozených vývojových // 3.4.4 Nalěhání plodu 53 vad plodu 100 // 3.5 Celková životospráva a pracovní zařazeni 5.1.1.1 Typy a zastoupeni // ženy v těhotenství (Jindřich joiner) 60 chromozomálnich poruch // 3.5.1 Strava 60 plodu 100 // 3.5.2 Pohlavní styk 61 5.1.1.2 Screening Downova // 3.5.3 Cviěeni 61 syndromu . 100 // 3.5.4 Spánek 61 5.1.1.3 Screening strukturálních // 3.5.5 Péče o stolici a moěcni 62 vad plodu 102 // 3.5.6 Tělesná hygiena 62 5.1.1.4 Metody screcningu 103 // 3.5.7 Kouřeni 62 5.1.2 Invazivní metody prenatální // 3.5.8 Alkohol a drogy 62 diagnostiky 103 // 3.5.9 Oděv 62 5.1.2.1 Ultrazvukem asistované // 3.5.10 Zaměstnáni 62 metody invazivní prenatální // 3.5.11 Cestováni 62 diagnostiky 103 // 3.6 Psychologie těhotenství (Jindřich Toiner) ... 62 5.1.2.2 Ncjčastějši indikace // 3.7 Léky v těhotenství (Pavel Gerych) 64 ? invazivní prenatální // 3.7.1 Účinky léků 64 diagnostice 104 // 3.7.2 Přehled základních lékových 5.1.3 Základy fetálni terapie 108 // skupin 64 5.1.3.1 Těžké vrozené vady // 3.7.3 Očkováni v těhotenství 70 v prcviabilnim obdobi 108 // 5.1.3.2 Vady korigovatclné // 4 ľnreninické vyšetřeni a prenatální pée’c po
porodu nebo v průběhu // (Vratislav Krejčí, Bedřich Srp/ 73 porodu donošeného pkxlu .. 108 // 4.1 Příjem rodičky na porodní sál 73 5.1.3.3 Vrozené vady plodu // 4.2 Porodnická anamnéza 74 léčitelné v děloze 110 // 4.3 Vlastni porodnické vyšetřeni 75 5.1.3.4 Rizika prenatální léčby // 4.3.1 Komplexní vstupní diagnostické pramatku III // vyšetřeni na počátku gravidity 75 5.1.3.5 Budoucnost intrautcrinni // 4.3.1.1 Orientační vyšetřeni léčby plodu III // celkového stavu 75 5.1.4 l-tické problémy prenatální // 4.3.1.2 Vyšetření prsů 75 diagnostiky III // 4.3.1.3 Gynekologické vaginální 5.2 Ultrazvuková zobrazovací diagnostika // vyšetřeni v obdobi rané v porodnické praxi (Evien Čech) 114 // gravidity 76 5.2.1 Základní fyzikální principy ultrazvuku 114 // 4.3.1.4 Diagnóza těhotenství 80 5.2.2 Ultrazvuková zobrazovací technika // 4.3.2 Prenatální péče 83 v porodnické praxi 116 // 4.3.3 Porodnické vyšetření na konci 5.2.3 Otázky bezpečnosti ultrazvukové // těhotenství a za porodu 86 diagnostiky 117 // 4.3.3.I Zcvni porodnické 5.2.4 Přínos a limitace ultrazvukové // vyšetřeni 87 techniky v těhotenství 117 // 4.3.3.2 Vnitřni porodnické 5.2.5 Ultrazvuková biometrie 118 // vyšetření 93 5.2.6 Ultrazvuková placcntografic 122 // 4.3.3.3 Porod bez přípravy 97 5.2.7 Diagnostika patologii v časném // těhotenství 125 // Obsah IX // 5.2.8 Ultrazvuk v prenatální
genetické // diagnostice ... 127 // 5.2.8.1 Nepřímé známky patologického vývoje plodu ... 127 // 5.2.8.2 Přímý průkaz anomálie // plodu ultrazvukem ... 129 // 5.2.8.3 Ultrazvuk při invazivní prenatální genetické diagnostice a terapii // plodu ... 137 // 5.2.9 Další diagnostické možnosti // ultrasonografie... 138 // 5.2.10 Praktické provádéni ultrazvukové // diagnostiky v České republice ... 141 // 5.3 Ultrazvuková flowmetrie(KarelMarSál)... 144 // 5.3.1 Fyzikální princip a technika // dopplerovské flowmetrie... 144 // 5.3.2 Dopplcrovská flowmetrie // v normálním léhoicnstvi... 146 // 5.3.3 Hemodynamické zmény // při hypoxii plodu... 146 // 5.3.4 Dopplcrovská flowmetrie // jako klinický diagnostický test-- 147 // 5.4 Vyšetření plodu magnetickou // rezonancí (Pavel Eliái) ... 147 // 5.4.1 Princip magnetické rezonance ___ 147 // 5.4.2 Technika vyšetřeni ... 148 // 5.4.3 Klinické využití magnetické // rezonance ... 149 // 5.5 Amnioskopie (Karel Maršál) ... 151 // 5.6 Intranatálni a postnatální vyšetřeni acidobazické rovnováhy a krevních // plynů (Karel Maršál) ... 151 // 5.6.1 Vyšetřeni acidobazické rovnováhy // a krevních plynů pkxlu za porodu ... 151 // 5.6.2 Postnatální vyšetřeni pupeéníkové // krve ... 152 // 5.7 Kardiotokografic (Alena Měchurová. // Bedřich Srp) ... 153 // 5.7.1 Rozvoj hypoxie plodu a její // diagnostika... 153 // 5.7.2 Princip kardiotokografic ... 154 // 5.7.3 Současná kardiotokografická
snímací // technika ... 155 // 5.7.4 Základní kardiotokografické // parametry srdeční frekvence plodu ajejich diagnostický význam ... 156 // 5.7.5 Kardiotokografic v tčhotenstvi ... 164 // 5.7.6 Kardiotokografic za porodu ... 165 // 5.7.7 Kardiotokografic u předčasných // porodů ... 165 // 5.8 Intra pa rtální fetálni pulzní oxy metric // (Aleš Roztočil) ... 166 // 5.8.1 Definice a princip intrapartálni // pulzni oxymetrie... 166 // 5.8.2 Použití pulzní oxymetrie ... 166 // 5.9 Intrapartálni analýza ST segmentu // (Zdenčk Hájek) ... 167 // 5.9.1 Rozvoj intrapartálni hypoxie // plodu ... 167 // 5.9.2 Princip analýzy ST segmentu // fetálniho EKG ... 168 // 5.9.3 Zmény na záznamu // ST-analyzátoru ... 168 // 5.10 Laboratorní vyšetřovací metody // v tčhotenstvi (Jaromír Mašata) ... 169 // 5.10.1 Téhotcnský test... 169 // 5.10.2 Biochemická vyšetřeni pro screening genetických onemocnéní // a vývojových vad... 170 // 5.10.3 Krevní skupina. Rh-faktor. // krevní obraz... 170 // 5.10.4 Hcmokoagulačni vyšetřeni, // trombofilni mutace... 171 // 5.10.5 Diagnostika pohlavné přenosných // onemocnéní... 171 // 5.10.6 Diagnostika pošev nich infekcí ... 172 // 5.10.7 Jatemi testy... 172 // 5.10.8 Testy funkce močového // systému ... 172 // 5.10.9 Diagnostika diabetes mellitus ... 172 // 5.10.10 Antifosfolipidové protilátky ... 173 // 5.10.11 Mikroanalýza krevních plynů plodu v pupeéníkové krvi // po porodu ... 173 // 6 Fyziologický
porod a šestinedélí (Tomáš Fait. Antonin Parízek. Aleš Roztočil Bedřich Srp! ... 175 // 6.1 Definice porodu (Bedřich Srp) ... 175 // 6.2 Plod jako subjekt porodu (Bedřich Srj>) ... 176 // 6.2.1 Hlavička donošeného plodu ... 176 // 6.2.2 Trup plodu ... 178 // 6.3 Mechanismus porodu (Bedřich Srp) ... 178 // 6.3.1 Obdobi biologické přípravy // téhotné ? porodu ... 178 // 6.3.2 Mechanismus I. porodní doby ___ 179 // 6.3.3 Mechanismus II. porodní doby // u plodů v poloze záhlavím ... 185 // 6.3.4 Mechanismus III. porodní doby // a poporodní obdobi... 188 // 6.3.5 Fyziologické zmény na hlavičce // plodu podmínéné porodem ... 189 // \ Porodniclvi // 6.4 Lékařské vedení porodu (Bedřich Srpf ... 189 // 6.4.1 Příjem rodičky ... 190 // 6.4.2 Vedeni I. porodní doby ... 190 // 6.4.3 Vedení II. porodní doby ... 191 // 6.4.4 Vedeni III. porodní doby // a poporodního obdobi ... 192 // 6.5 Léky. analgc/ic a ancstc/ie při porodu // (Antonin Pařizek) ... 195 // 6.5.1 Léky za porodu ... 195 // 6.5.2 Porodnická analgczie a anestezie ... 198 // 6.5.2.1 Nefarmakologické metody // analgezie ... 198 // 6.5.2.2 Farmakologické metody // analgezie ... 199 // 6.5.2.3 Anestezie v těhotenství // a v průbéhu porodu ... 203 // 6.6 Prcindukce a indukce porodu // (Alci Roztočil) ... 204 // 6.6.1 Indikace ? preindukci a indukci // porodu ... 204 // 6.6.2 Kontraindikace ? preindukci // a indukci porodu ... 205 // 6.6.3 Metody prcindukce porodu... 205 // 6.6.4 Metody
indukce porodu... 206 // 6.6.5 Programovaný porod ... 207 // 6.6.6 Frekvence indukci porodu... 208 // 6.7 Přirozený porod v porodnici (?? Roztoči!) .. 208 // 6.8 Fyziologie Šestinedélí (Tomai Fai) ... 208 // 6.8.1 Anatomické a fyziologické zmény // v Šestinedélí ... 209 // 6.8.2 Laktace ... 211 // 6.8.3 Antikoncepce po porodu ... 212 // 6.8.4 Cviéení v Šestinedélí... 213 // 6.8.5 Kontrolní vyšetřeni // po Šestinedélí... 214 // 7 Novorozenec (KaretLiika) ... 215 // 7.1 Klasifikace novorozenců ... 215 // 7.2 Poporodní adaptace novorozence... 216 // 7.3 Posouzeni stavu novorozence... 217 // 7.3.1 Anamnéza... 217 // 7.3.2 Rizikové faktory ... 218 // 7.3.3 Vyšetřeni po porodu... 219 // 7.4 OSctřeni fyziologického novorozence ... 219 // 7.5 Pobyt na novorozeneckém oddélení. // screening a oékováni ... 219 // 7.6 Základy výživy novorozence ... 220 // 7.7 Hypoxický novorozenec a důsledky // intrapartálni hypoxie plodu ... 221 // 7.7.1 Hypoxie. perinatálniasfyxie... 221 // 7.7.2 Enologie perinatálni asfyxic... 222 // 7.7.3 Diagnostika závadné pennatálni // “fyxie... 222 // 7.7.4 Patofyziologie perinatálni asfyxic ... 223 // 7.7.5 Opatřeni a léčba u závažné // perinatálni asfyxic... 225 // 7.8 Resuscitace novorozence... 226 // 7.8.1 Personálni obsazeni ... 226 // 7.8.2 Postup resascitace ... 227 // 7.8.3 Poresuscitaéni péče... 231 // 7.8.4 Etické rozhodováni... 231 // 7.9 Porodili poranéni plodu ... 232 // 7.10 Péče o nedonošené
novorozence s velmi // nízkou porodní’ hmotnosti ... 234 // 7. II Péče o lehce nezralé novorozence ... 236 // 8 Nepravidelnosti a patologie tčhotenstv i. porodu a Šestinedélí (Tomáš Binder. Jun Bláhu. Evien Cech. Tomai Fait Zdeněk Hájek, ľratis/av // Krejčí. David Knie! Alois Marian. Jaromír Maiala. Antonin Pařizek. Alei Roztočil. // Bedřa h Srp. Zdeněk Slembera. Petr Velebil. // Zdeněk Žiika) ... 237 // 8.1 Rizikové a patologické tčhotenstvi // (Zdeněk Slembera)... 237 // 8.2 Poruchy délky tčhotenstvi (Zdeněk Hájek)... 240 // 8.2.1 Potrat ... 240 // 8.2.1.1 Spontánni potrat... 240 // 8.2.1.2 Indukovaný (terapeutický) // potrat ... 245 // 8.2.1.3 Kriminální potrat... 246 // 8.2.2 Předčasný porod... 246 // 8.2.2.1 Přičiny předčasného // porodu ... 246 // 8.2.2.2 Diagnostika předčasného // porodu ... 247 // 8.2.2.3 Léčba předčasného // porodu ... 248 // 8.2.2.4 Předčasný odtok plodové // vody... 251 // 8.2.2.5 Vedeni předčasného // porodu ... 252 // 5.2.2.6 Organizace péče // o předčasné porody v České republice... 252 // 8.2.3 Prodloužené tčhotenstvi. // potermínová gravidita... 253 // 8.2.3.1 Rizika prodlouženého // tčhotenstvi ... 253 // 8.2.3.2 Sledování téhotné po prošlém porodním // termínu ... 253 // Obsah XI // 8.2.3.3 Pravé přenášení - 8.5.3.3 Trofoblaslická nemoc ... 312 // dysmamrita plcnlu 254 8.5.3.4 Předčasné odlučováni // 8.3 Eklopické téhotensiví (Evien Cech) 255 placenty
313 // 8.3.1 Obecné poznatky 255 8.5.4 Nepravidelnosti plodových blan // 8.3.2 Diagnostika ektopického a plodové vody (Tomáš Fail) 314 // tčhotenstvi 256 8.5.4.1 Nepravidelnosti plodových // 8.3.3 Tubámi eklopické tčhotenstvi ... 258 blan 314 // 8.3.4 Eklopické tčhotenstvi v daliích 8.5.4.2 Odchylky v množství // lokalizacích a fomtách 259 plodové vody 315 // 8.3.5 Léčba ektopického tčhotenstvi ... 260 8.6 Celková onemoenčni v tčhotenstvi 315 // 8.3.5.1 Operačni postupy v léčbč 8.6.1 Rané gcslózy (Zdeněk Hájek) 316 // ektopického tčhotenstvi ... 260 8.6.2 Hypertenzni nemoci v tčhotenstvi // 8.3.5.2 Pooperační sledováni (Zdeněk Hájek, 316 // a péče 262 8.6.2.1 Preeklampsie 317 // 8.4 Nepravidelnosti plodového vejce 262 S.6.2.2 Eklampsie 323 // 8.4.1 Nepravidelnosti vývoje plodu 8.6.2.3 Chronická (prccxistujici) // v začátku tčhotenstvi vedoucí hypertenze 323 // k jeho zániku (Zdeněk Hájek) 262 8.6.2.4 Superponovaná // 8.4.2 Vrozené vývojové anomálie preeklampsie 324 // plodu (Zdeněk Hájek) 263 8.6.2.5 HELLP syndrom 324 // 8.4.3 Vrozené vývojové vady bránici 8.6.3 Kardiovaskulárni onemoenčni // normálnímu porodu CZdeněk Hájek) 265 a tčhotenstvi (Tomáš Binder) 325 // 8.4.4 Erytrocytámí aloimunizacc 8.6.3.1 Diagnostika a klasifikace // (Zdeněk Žiika) 267 kardiovaskulárních // 8.4.5 Ncimunní hydrops plodu onemoenčni v tčhotenstvi ... 326 // (Zdeněk žiika) 275 8.6.3.2 Vrozené srdeční
vady 327 // 8.4.6 Poruchy růstu plodu 8.6.3.3 Primárni plieni // (Zdeněk Hájek) 278 hypertenze 329 // 8.4.6.1 Intrautcrinni růstová retar- 8.6.3.4 Získané srdeční vady 329 // dace (restrikce) piotiti 278 8.6.3.5 Náhrady srdečních chlopní.. 330 // S.4.6.2 llypotrolie novorozence ... 282 8.6.3.6 Poruchy srdečního rytmu .. 330 // 8.4.6.3 Makrosomic plodu 282 8.6.3.7 Aneriálni hypertenze 330 // 8.4.7 Hypoxie plodu (Karel Maršál) 282 8.6.3.8 Kardiomyopatie 331 // 8.4.8 Viccčetné tčhotenstvi 8.6.3.9 Ischemická choroba // (Peir Velebil) 288 srdeční 332 // 8.5 Nepravidelnosti uloženi plodu a patologie 8.6.3.10 Infekční endokarditida ... 332 // plodových obalů 294 8.6.4 Hcmatologické poruchy a nemoci // 8.5.1 Nepravidelné a patologické polohy v průbčhu ičhoiensivi // plodu (Bedřich Srp) 294 (Tomáš Binder, 333 // 8.5.1.1 Polohy podélné pánevním 8.6.4.1 Anemie 333 // koncem 294 8.6.4.2 Hcmoglobinopatic 334 // 8.5.1.2 Polohy příčné 299 8.6.4.3 Myeloprolilérativni // 8.5.1.3 Polohy Šikmé 303 onemoenčni 335 // 8.5.1.4 Polohy deflexni 303 8.6.4.4 Onemoenčni bílé řady ... 335 // 8.5.2 Patologie pupečniku (Tomáš Fait) ... 307 8.6.4.5 Trombocytopenie 337 // 8.5.3 Placentám! poruchy (Tomáš ľad. S.6.4.6 Hercditámi deficity // diri Zikmund) 309 koagulačních faktorů 339 // 8.5.3.1 Poruchy nidace plodového 8.6.4.7 Diseminovaná intravas- // vejce 309 kulámi koagulace 341 // 8.5.3.2 Nepravidelnosti tvaru 8.6.5 Respirační
onemoenčni // a struktury placenty 311 v tčhotenstvi (Aleš Roztočil) 341 // XII Porodniclvi // 8.6.6 Urologické komplikace a choroby // ledvin v léholcnslvi (Alois Marian. Jaromír Maiala) ... 342 // 8.6.6.1 Infekce močových cest... 343 // 8.6.6.2 Poruchy funkce dolního močového traktu v scovi losti // s téhotenstv int a porodem .. 345 // 8.6.6.3 Další choroby ledvin // a močových cest... 346 // 8.6.7 Nemoci trávicího ústroj i. jater // a pankreatu f/denék Hájek)... 347 // 8.6.8 Endokrinní onemoenčni // v tčhotenstvi (Alois Roztočil)... 351 // 8.6.8.1 Onemoenčni hypofýzy_ 351 // 8.6.8.2 Onemoenčni Štítné žlázy... 351 // 8.6.8.3 Onemoenčni nadledv inek . 353 // 8.6.5.4 Onemoenčni přištitných // tčlisek... 354 // 8.6.S.5 Diabetes mellitus... 355 // 8.6.9 Autoimunitni onemocněni // v tčhotenstvi (Zdeněk Hájek)... 359 // 8.6.10 Kožni onemoenčni v těhotenství // (Miroslav Včir. Aleš Roztoči!)... 361 // 8.6.10.1 Fyziologické kožní změny // v těhotenství... 361 // 8.6.10.2 Dcmuitózy v tčhotenstvi .. 363 // 8.6.10.3 Léčba kožních onemoenčni // v graviditě... 364 // 8.6.11 Maligni onemoenčni v tčhotenstvi // (Miroslax1 Vém AleS Roztoči!) ... 364 // 8.6.11.1 Zhoubné nádory // pohlavních orgánů ... 365 // 8.6.11.2 Další zhoubná onemoenčni v tčhotenstvi ... 367 // 8.6.12 Nezánčtlivá a nconkologická gynekologická onemoenčni // v těhotenství (Aleš Roztočil).. 368 // 8.6.12.1 Onemocnění zevních // pohlavních
orgánů ... 368 // 8.6.12.2 Onemoenčni vnitřních // pohlavních orgánů ... 368 // 8.6.12.3 V rozené vývojové vady ženských pohlavních orgánů a tčhotenstvi — 370 // 8.6.13 Infekce v tčhotenstvi // (Jaromír Mašata)... 371 // 8.6.13.1 Infekce a předčasný porod 372 // 8.6.13.2 Předčasný odtok plodové // vody... 373 // 8.6.13.3 Vliv infekce u matky na předčasně narozené děti... 374 // 8.6.14 Specifické infekce ovlivňující’ tčhotenstvi a novorozence // (Jaromír Mašata)... 374 // 8.6.14.1 Přehled infekčních onemoenčni ovlivňujících tčhotenstvi. plod // a novorozence ... 374 // 8.6.14.2 Očkováni v těhotenství... 386 // 8.6.15 Neurologická onemoenčni // v těhotenství (Aleš Roztoči!)... 386 // 8.6.15.1 Onemocněni centrálního // nervového systému... 387 // 8.6.15.2 Onemoenčni periferních // nervů... 391 // 8.6.16 Psychiatrická onemoenčni // v tčhotenstv i (Aleš Roztoči!).. 391 // 8.6.16.1 Nespavost... 392 // 8.6.16.2 Úzkostné poruchy... 392 // 8.6.16.3 Deprese... 394 // 8.6.16.4 Psychózy... 394 // 8.6.16.5 Poruchy příjmu potravy .. 395 // 8.6.16.6 Poporodní psychické // poruchy... 396 // 8.6.17 Chirurgická onemoenčni // a chirurgické výkony v tčhotenstv i (Aleš Roztoči!)... 396 // 8.6.17.1 Hrudni chirurgie ... 397 // 8.6.17.2 Břišni chirurgie... 397 // 8.6.18 Úrazy a gestace (Evien Čech) ... 399 // 8.6.18.1 Těhotenská poraněni— 399 // 8.6.18.2 Polytraumata ... 399 // 8.6.18.3 Poůrazové stavy a
porod .. 400 // 8.6.18.4 Dopravní nehody // a těhotenství... 400 // 8.7 Tromboembolické příhody v porodnictví // (Jan Bláha) ... 401 // 8.7.1 Trombocmbolická nemoc... 401 // 8.7.1.1 Ittiologie a patofyziologie ... 401 // 8.7.1.2 Rizikové faktory ... 402 // 8.7.1.3 Hluboká žilni trombóza --- 403 // 8.7.1.4 Akutní plieni embolie... 404 // 8.7.1.5 Tromboprofylaxe // v těhotenství... 406 // 8.7.2 Emboli/??? plodovou vodou... 408 // 8.7.3 Vzduchová embolie... 411 // 8.8 Porodnické hemoragie ... 412 // 8.8.1 Koagulopatie (Jan Bláha)... 412 // 8.8.1.1 Vrozené koagulopatie... 412 // 8.8.1.2 Získané koagulopatie ... 413 // 8.8.1.3 Diseminovaná intravasku- // lámi koagulace ... 414 // Obsah XIII // 8.8.2 Pcripanálni krvácení (Jan Bláha. // Antonin Parízek) ... 416 // 8.8.2.1 Pcripanálni život ohrožující // krvácení... 417 // 8.8.3 Dčložni inverze (Zdeněk Hájek) ... 419 // 8.9 Nepravidelnosti pánve (Bedřich Srp, // Evien Cech) ... 420 // 8.9.1 Diagnostika... 420 // 8.9.2 Komplikace při pokusu o vaginální // vedení porodu... 422 // 8.9.3 Rozděleni zúžených pánvi... 423 // 8.9.4 Symlyzeolýza (pclvcolýza) // (Zdeněk Hájek)... 424 // 8.10 Poruchy mechanismu I. a II. porodní // doby (Bedřich Srp) ... 425 // 8.10.1 Poruchy naléhání velké části // plodu ... 425 // 8.10.1.1 Asynklitismus ... 425 // 8.10.1.2 Vysoký přímý stav . 426 // 8.10.1.3 Vysoko naléhající velká // část plodu... 427 // 8.10.2 Předčasný odtok plodové
vody ... 427 // 8.10.3 Poruchy vypuzovacich sil ... 428 // 8.10.3.1 Hyperkinetické poruchy // dčložni činnosti... 428 // 8.10.3.2 Primární a sekundární hypokinetická dčložni činnost (hypoaktivita)... 429 // 8.10.3.3 Diskoordinace dčložni // činnosti ... 431 // 8.10.3.4 Pomcha břiJního lisu ... 431 // 8.10.4 Poruchy mechanismu II. porodní // doby... 432 // 8.10.4.1 Hluboký příčný stav // hlavičky... 432 // 8.10.4.2 Porucha mechanismu porodu ramének dystokie ramének // (Jozef Záhumenský) --- 433 // 8.11 Syndrom mrtvého plodu (Zdeněk Hájek) ... 434 // 8.11.1 Příčiny nitrodčložniho úmrtí plodu 434 // 8.11.2 Diagnóza mrtvého plodu ... 435 // 8.11.3 Rizika syndromu mrtvého plodu ... 435 // 8.11.4 Diagnostický a terapeutický postup // u ženy s mrtvým plodem ... 435 // 8.11.5 Vedeni porodu s mrtvým // plodem ... 436 // 8.11.6 Vyšetřeni plodu a matky po porodu // mrtvého plodu... 437 // 8.11.7 Prevence nitroděložního úmrtí // plodu ... 437 // 8.12 Nepravidelnosti lil. porodní doby // a poporodního obdobi (Jiři Zikmund. // Vratislav Krejčí) ... 437 // 8.12.1 Poruchy mechanismu odlučování // placenty... 438 // 8.12.2 Poruchy vypuzování placenty ... 438 // 8.12.3 Poruchy dčložni kontrakce, dčložni // hypotonie a atonic... 439 // 8.13 Porodní poraněni (Jaromír Mašata) ... 439 // 8.13.1 Uzurace... 439 // 8.13.2 Trhliny a ruptury ... 440 // 8.13.2.1 Trhliny (ruptury) // dčložniho hrdla ... 440 // 8.13.2.2 Trhliny pochvy...
440 // 8.13.2.3 Trhliny vulvy a hráze ... 441 // 8.13.2.4 Ruptura dělohy... 443 // 8.14 Poruchy Šestinedělí (Tomáš Fait)... 445 // 8.14.1 Poruchy kontrakce a involucc // dělohy ... 445 // 8.14.2 Poporodní krváceni... 445 // 8.14.3 Poranění hráze ... 446 // 8.14.4 Puerpcrálni infekce ... 446 // 8.14.5 DalSi komplikace a těhotenské // patologie v Šestinedělí ... 448 // 8.14.6 Psychické problémy v Šestinedělí .. 449 // 8.14.7 Poruchy laktace ... 449 // 8.15 Toxické vlivy v tčhotenstvi // (Karel Maršál) ... 450 // 8.15.1 Narkotika (toxikománie) ... 450 // 8.15.2 Alkohol ... 450 // 8.15.3 Kouřeni ... 450 // 8.15.4 Ionizující záření, magnetická rezonanční tomografie. // ultrazvuk ... 451 // 8.16 Perinatálni a mateřská mortalita // a morbidita - hlavní ukazatele perinatálni péče (Petr Velebil) ... 452 // 8.16.1 Mortalita ... 452 // 8.16.1.1 Perinatálni mortalita ... 452 // 8.16.1.2 Mateřská mortalita ... 455 // 8.16.2 Natalita ... 457 // 8.16.3 Perinatálni a mateřská morbidita ... 458 // 8.16.4 Systémy sběru dat ... 458 // 9 Operace v souvislosti s těhotenstvím // a porodem (Evien Cech) ... 461 // 9.1 Umělé ukončeni těhotenství ... 461 // 9.1.1 Umělé ukončeni těhotenství // na žádost ženy... 461 // 9.1.2 Umělé ukončení těhotenství // ze zdravotních důvodů ... 461 // XIV Porodniavi // 9.1.3 Melody umrlého ukončení // těhotenství... 462 // 9.1.4 Komplikace v souvislosti s umělým // ukončením tčhotenstvi
... 465 // 9.1.5 Podíl umělého ukončeni těhotenství // na ostatních způsobech ukončeni těhotenství ... 466 // 9.2 Instrumentální revize děložni dutiny... 466 // 9.3 Cerkláž ... 467 // 9.4 Přípravné operace ... 467 // 9.4.1 Nástřih hráze - cpiziotomie... 467 // 9.4.2 Dilatacc dčložniho hrdla a branky... 469 // 9.4.2.1 Dilatacc nekrvavá // (distenzni)... 469 // 9.4.2.2 Dilatacc krvavá // (chirurgická) ... 470 // 9.5 Obrat plodu ... 471 // 9.5.1 Obrat zevními hmaty ... 471 // 9.5.2 Obrat vnitřními hmaty ... 473 // 9.5.3 Obral kombinovanými (sdruženými) // hmaty podle Braxtona a Hickse ... 475 // 9.6 Extrakce plodu... 475 // 9.6.1 Digitální extrakce (Mauriceauův // hmat)... 476 // 9.6.2 Manuální extrakce plodu... 476 // 9.7 Porodnické kleště ... 480 // 9.7.1 Konstrukce kleSti... 480 // 9.7.2 Typy klcStí užívaných v našem // porodnictví... 4X1 // 9.7.3 Podmínky pro porod per forcipem ... 483 // 9.7.4 Indikace ? ukončeni prírodu // kleštěmi ... 484 // 9.7.5 Vybaveni hlavičky kleštěmi // z pánevního východu ... 484 // 9.7.6 Extrakce hlavičky z vyšších // pánevních rovin... 486 // 9.7.7 Některé speciální situace při porodu // per forcipem... 487 // 9.7.8 Komplikace při porodu // per forcipem... 489 // 9.8 Vakuumcxtrakce ... 490 // 9.8.1 Technické zařízeni // pro vakuumextrakci ... 490 // 9.8.2 Podmínky pro vakuumextrakci___ 491 // 9.8.3 Indikace ? vakuumextrakci ... 491 // 9.8.4 Technika výkonu... 491 // 9.9 Císařský
řez ... 492 // 9.9.1 Podmínky ? císařskému řezu ... 493 // 9.9.2 Indikace ? císařskému řezu... 493 // 9.9.3 Přehled operačních metod... 495 // 9.9.4 Predoperační vyšetření a příprava ... 496 // 9.9.5 Operační technika při supra- // cervikálnim transperitoneálnim císařském řezu... 497 // 9.9.6 Pooperační péče ... 498 // 9.9.7 Vedeni porodu po předcházejícím // císařském řezu... 499 // 9.9.8 Komplikace porodu císařským // řezem ... 499 // 9.9.9 Frekvence císařského řezu... 500 // 9.10 Zmenšovací operace... 501 // 9.10.1 Kranioklazie... 501 // 9.10.2 Funkce hydroccfalické hlavičky ... 502 // 9.10.3 Punkce následné hlavičky ... 502 // 9.10.4 Dekapitacc ... 502 // 9.10.5 Další zmenšovací výkony ... 502 // 9.11 Operace ve III. porodní době a v raném // šestinedělí... 503 // 9.11.1 Manuální vybaveni lůžka... 503 // 9.11.2 Revize děložni dutiny... 503 // 10 Práv ní problémy a etické aspekty v porodnictv í (Povel Čepičky. // Jindřich Toiner) ... 505 // 10.1 Některé právní problémy v porodnictví // (Pavel Čepičky)) ... 505 // 10.1.1 Postup lege anis ... 505 // 10.1.2 Informovaný souhlas ... 506 // 10.1.3 Negativní reverz ... 507 // 10.1.4 Povinná mlčenlivost ... 507 // 10.1.5 Pracovní neschopnost ... 508 // 10.1.6 Mateřská a rodičovská dovolená ... 508 // 10.1.7 Utajený porod ... 508 // 10.1.8 Kompetence porodních // asistentek ... 509 // 10.2 Etické aspekty v těhotenství // (Jindřich
Toiner)... 509 // 10.2.1 Umělé ukončeni těhotenství // (UUT)... 509 // 10.2.2 Délka hospitalizace ... 509 // 10.2.3 Vedení porodu... 510 // 10.2.4 Sterilizace ... 510 // 10.2.5 Analgezie za porodu ... 510 // 10.2.6 Přítomnost partnera u porodu ... 510 // 10.2.7 Porod v domácnosti ... 510 // 10.2.8 Odběr pupečníkové krve... 510 // 10.2.9 Umíráni... 51 ) // 10.2.10 Hospodárnost... 511 // 10.2.11 Chyby zdravotníků... 511 // 10.2.12 Kvalita péče... 511 // 10.2.13 Finanční hodnoceni práce // zdravotníka... 511 // Obsah XV // 10.2.14 Jednáni zdravotníka 511 Epilog 515 // 10.2.15 Dodržováni etiky v těhotenství ... 512 Literatura 517 // 10.2.16 Etika medikamentózni lééby — 512 Rejstřík 519 // 10.2.17 Altcmativni způsoby lééby 512 Souhrn 535 // 10.2. IX Etika zdravotnických zařizeni ... 513 Summary // Poznámka: Kapitoly 2. 3.4. 4. 5.7. 6.1-6.4. 8.5.1. 8.9 a 8.10 /pracoval nebo se na jejich zpracováni podílel klasik Českého porodnictví prof. MUDr. Bedřich Srp. DrSc. Text je dosud platný a nebylo třeba jej podstatné mCnil. Editoři text zkontrolovali a po drobných úpravách schválili pro zařazeni do 3. vydání publikace.
cnb002634716

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC