Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014
304 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7419-149-7 (brož.)
Studie ; sv. 99
Terminologický slovník
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na s. 258-282, bibliografické odkazy a rejstřík
000252822
Obsah // Poděkování 9 // Úvod 10 // Barbara Havelkova, Blanka Bellak-Hanälová // 1. Představení zahraničních debat o fenoménu prostituce a pozic autorek // Barbara Havelková, Blanka Bellak-Hančilová 18 // 2. Právní úpravy prostituce. Model švédský a nizozemský // Blanka Bellak-Hančilová 44 // 3. Využití právního principu genderové rovnosti pro zlepšení postavení // osob v prostituci 64 // Barbara Havelková // 4. Právní úprava prostituce v České republice 84 // Barbara Havelková // 5. Názory expertů a expertek na fenomén prostituce v České republice 124 // Blanka Bellak-Hančilová, Dita Jahodová // 6. Analýza českého mediálního diskurzu o prostituci 176 // Tereza Hendl // 7. Zkušenosti sociálních pracovnic a pracovníků s prostitucí 205 // 7.1 Ženská prostituce pohledem muže a sociologa 206 // Petr Matoušek // 7.2 Představy o povaze prostituce a jejich vliv na sociální práci // s obchodovanými ženami 225 // Petra Kutálková // 7.3 Institucionální přístup ? ženám věnujícím se // pouliční prostituci 231 // Jiří Frýbert // 7.4 Jak se žije bývalým klientkám organizace ROZKOŠ bez RIZIKA // Jana Poláková 242 // Závěry 248 // Blanka Bellak-Hančilová, Barbara Havelková // Medailonky autorek a autorů 255 // Prameny a literatura 258 // Věcný rejstřík 283 // Slovníček vybraných pojmů 289 // Seznam používaných zkratek 299 // Podrobný obsah 300 // Podrobný obsah // Obsah 7 // Poděkování 9
// Úvod 10 // 1 Představení zahraničních debat o fenoménu prostituce a pozic // editorek 18 // 1.1 Feministické přístupy ? prostituci a pohled Barbary Havelkové 19 // 1.1.1 Pozice sexuální práce 20 // 1.1.2 Pozice proti sexuální dominanci 23 // 1.1.3 Osobní pozice Barbary Havelkové 25 // 1.2 Sexuální práce - pohled Blanky Bellak-Hančilové 27 // 1.2.1 Vymezení a objasnění pojmů a vlastní pozice 27 // 1.2.2 Teoretické přístupy ? prostituci a sexuální práci pohledem // Blanky Bellak-Hančilové 32 // 1.3 Od teorií ? právní a politické praxi - pohled Barbary Havelkové 34 // 1.4 Od teorií ? právní a politické praxi - pohled Blanky Bellak-Hančilové 38 // 1.5 Závěrem - co dělat a co nedělat 41 // 2 Právní úpravy prostituce. Model švédský a nizozemský 44 // 2.1 Právní úpravy prostituce: principy, typy, modely 44 // 2.2 Právní úpravy trhu se sexuálními službami v Evropě 49 // 2.2.1 Prohibice, kriminalizace 50 // 2.2.2 Dekriminalizace s omezujícími opatřeními státu 50 // 2.2.3 Kriminalizace poptávky po komerčních sexuálních službách // ve Švédsku 51 // 2.2.4 Legalizace prostituce jako zvláštního povolání v Nizozemí 57 // 2.3 Závěr: vliv právní úpravy na charakteristiky trhu s komerčními // sexuálními službami 62 // 300 // 3 Využití právního principu genderové rovnosti pro zlepšení postavení // osob v prostituci 64 // 3.1 Well-being osob v prostituci jako cíl právní úpravy 65 // 3.2 Genderová
(ne)rovnost 67 // 3.2.1 Asymetrické zacházení ve prospěch klienta 69 // 3.2.2 Jsou obvyklá odůvodnění asymetrického zacházení ve prospěch klienta platná? 73 // 3.2.3 Přístup založený na požadavku genderové rovnosti 76 // 3.2.4 Symetrický přístup 80 // 3.2.5 Asymetrický přístup 82 // 3.3 Závěrem 83 // 4 Právní úprava prostituce v České republice 84 // 4.1 Realita prostituce 86 // 4.1.1 Vývoj po roce 1989 86 // 4.1.2 Osoby v prostituci 88 // 4.1.3 Zranitelné skupiny osob v prostituci 90 // 4.1.4 Klienti 93 // 4.2 Právní úprava prostituce 93 // 4.2.1 Definice prostituce a její status 94 // 4.2.2 Snahy omezit prostituci - obecní vyhlášky 94 // 4.2.3 Konec represe? 97 // 4.2.4 Definice vykořisťování - kuplířství a obchodování s lidmi 99 // 4.3 Návrhy na změnu právní úpravy prostituce 103 // 4.3.1 Kriminalizace osob v prostituci 103 // 4.3.2 Regulace prostituce 104 // 4.3.3 Návrh zákona „o toleranci poskytování sexuálních služeb’’ 113 // 4.3.4 Zveřejnění transakcí 115 // 4.4 Chápání prostituce mezi normotvůrci a právní komunitou 116 // 4.4.1 Co je chápáno pod pojmem prostituce? 117 // 4.4.2 Jsou osoby v prostituci oběti, nebo šikovné podnikatelky? 118 // 4.4.3 Postoje ? řešení „problému" prostituce a cíle právní úpravy 120 // 4.4.4 Ochrana práv osob v prostituci a absence feministické // a genderové perspektivy v českém právu a veřejných politikách 122 // 4.5 Závěrem 123 // 5 Názory
expertů a expertek na fenomén prostituce v České republice 124 // 5.1 Úvod 124 // 5.2 Metodologie 125 // 5.3 Obraz a definice prostituce 129 // 301 // 5.3.1 Uplatňovaná hlediska při pojímání prostituce 130 // 5.4 Charakteristiky osob poskytujících sexuální služby za úplatu 138 // 5.4.1 Souvislosti mezi postavením sexuálních pracovnic a místem // nabízení služeb 139 // 5.4.2 Kritérium profesionalizace 142 // 5.4.3 Obrazy osob poskytujících sexuální služby a hodnotové // pozice respondentů a respondentek 144 // 5.4.4 Stigmatizace sexuálních pracovnic 145 // 5.5 Charakteristik osob kupujících sexuální služby 147 // 5.6 Kdo prostituci organizuje - „pasáci" a „ochránci" 151 // 5.7 Kdo z prostituce profituje? 152 // 5.8 Názory expertů a expertek na právní úpravu prostituce 154 // 5.8.1 Předmét právní úpravy 156 // 5.8.2 Názory na uplatňování stávající právní úpravy v praxi 157 // 5.8.3 Problémy spojené se stávající právní úpravou a její implementací 159 // 5.9 Prostituce - legální výdělečná činnost, nebo něco // neakceptovatelného? 161 // 5.10 Důvody pro změnu právní úpravy prostituce 163 // 5.10.1 Postoje ? návrhu na úpravu prostituce jako výdělečné činnosti 166 // 5.10.2 Jak může Česká republika zmírnit negativní společenské // dopady prostituce 170 // 5.11 Závěry 173 // 5.12 Příloha: Scénář rozhovoru 175 // 6 Analýza českého mediálního diskurzu o prostituci 176 // 6.1 Úvod 176
// 6.1.1 Metodologie 176 // 6.1.2 Pozice autorky 178 // 6.1.3 Struktura kapitoly 179 // 6.2 Mediální konstrukce prostituce 179 // 6.2.1 Konstrukce prostituce jako obchodu s lidmi a nucené prostituce 180 // 6.2.2 Konstrukce prostituce jako „problému" pohraničí 181 // 6.2.3 Konstrukce prostituce jako „problému" romských ghett 182 // 6.3 „Problémy s prostitucí" 184 // 6.4 Prostitutky, klienti a kuplíři 187 // 6.4.1 Genderová konstrukce „prostitutek" 188 // 6.4.2 Absence obrazu dobrovolné prostituce 189 // 6.4.3 Násilí není bráno vážně 190 // 302 // 6.4.4 Jinakost" prostitutek 191 // 6.4.5 Klienti a kuplíři 193 // 6.5 Řešení otázky prostituce 193 // 6.5.1 Řešení na národní úrovni 193 // 6.5.2 Řešení na úrovni obcí 196 // 6.5.3 Řešení prostituce v kontextu romských ghett 198 // 6.6 Závěry 199 // 6.7 Příloha - Analyzované novinové články 200 // 6.7.1 MF Dnes 200 // 6.7.2 Právo 203 // 7 Zkušenosti sociálních pracovnic a pracovníků s prostitucí // 7.1 Ženská prostituce pohledem muže a sociologa // 7.1.1 Jak jsem se dostal ? prostituci // 7.1.2 Teoretický rámec mé pozice // 7.1.3 Ne/dobrovolnost v prostoru prostituce // 7.1.4 Muži ve světě prostituce - ochránci, pasáci, manželé // 7.1.5 Násilí - co to je a kdo o něm rozhoduje // 7.1.6 Organizace zabývající se ženskými právy // 7.1.7 Různé ženy v různých rolích // 7.1.8 Případ „plzeňské vyhlášky" // 7.1.9 O výzkumu regulování prostituce
a „profesním riziku" // 7.2 Představy o povaze prostituce a jejich vliv na sociální práci s obchodovanými ženami // 7.2.1 „Prostitutka je špatná matka" // 7.2.2 „U soudu je potřeba svědectví opravdový šlapky" // 7.2.3 „Prostituce je přece špína" // 7.2.4 Závery // 7.3 Institucionální přístup ? ženám věnujícím se pouliční prostituci // 7.3.1 Aktéři v prostoru pouliční prostituce // 7.3.2 Samospráva a její „vyhlášky" // 7.3.3 Přístupy policie ? ženám, které poskytují placené sexuální služby // 7.3.4 Závěr // 7.4 Jak se žije bývalým klientkám organizace ROZKOŠ bez RIZIKA? // 7.4.1 // Metodologie šetření // 7.4.2 Výsledky šetření // 7.4.3 Závěry // 205 // 206 207 210 212 213 215 218 219 221 222 // 225 // 227 // 228 230 // 230 // 231 233 233 // 238 // 241 // 242 // 243 // 244 247 // 303 // Závěry 248 // Doporučení Barbary Havelkové 249 // Doporučení Blanky Bellak-Hančilové 250 // Společná doporučení 251 // Medailonky autorek a autorů 255 // Prameny a literatura 258 // Právní předpisy a soudní rozhodnutí 258 // Literatura 261 // Věcný rejstřík 283 // Slovník vybraných pojmů 289 // Seznam používaných zkratek 299 // Podrobný obsah 300 // 304
(OCoLC)890260023
cnb002434257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC