Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Brno : Cesta, 2005
303 s. : il. ; 20 cm

ISBN 80-7295-071-1 (brož.)
angličtina
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografii na s. 288-289, bibliografické odkazy a rejstřík
000252845
Obsah // Předmluva k českému vydání...5 // Úvod...8 // 1. Vnímání světa...11 // Obecné aspekty vnímání světa... 14 // Definice vztahu... 15 // Definice osoby... 16 // Vyklad události... 18 // Postoj ke změně... 19 // Model růstu V. Satirové...20 // Terapeutická přesvědčení V. Satirové...23 // 2. Primární triáda...25 // Já jsem já...29 // Budování sebeúcty...29 // 3. Sebezáchovné pozice...35 // Usmiřováni...38 // Obviňování...42 // Superracionalita...45 // Rušení (irelevantní chování)...49 // Střídání rolí...52 // Vývoj sebezáchovných pozic...52 // Používání smyslů...54 // Dětská nedorozumění...54 // Dětská bezradnost...56 // Dovednost soudit sebe i druhé...57 // Smíšená sdělení...58 // Jak nás sebezáchovné pozice chrání...58 // Pět svobod...60 // 4. (Congruence...62 // 298 VIRGINIA SATIROVÁ, JOHN BANMEN, JANE GREBEROVÁ, MARIA GOMORIOVÁ // Úrovně kongruence...63 // Kongruentní komunikace...65 // Práce na kongruenci...69 // Práce na kongruentní komunikaci...71 // Práce na Úrovni 1...72 // Práce na Úrovni 2...74 // Práce na Úrovni 3...74 // Kongruentní terapeut...75 // Shrnutí...76 // 5. Proces změny...78 // Princip změny...79 // Transformace sebezáchovných pozic...80 // Kontext změny...84 // Přijetí klienta...85 // Vyjádření naděje...86 // Vzbuzení věrohodnosti...87 // Vštípení uvědomění...87 // Následování procesu...87 // Stadia změny...88 // Stadium 1: Status quo...89
// Stadium 2: Cizí prvek...90 // Vytvoření kontaktu...91 // Zkoumám očekávání...91 // Zkoumáni překážek změny...92 // Přerámování rezistence v důstojnost...93 // Stadium 3: Chaos...95 // Normalizace strachu a úzkosti...96 // Stagnace...98 // Zviditelnění rodinných pravidel...98 // Udržování kontextu změny během stadia Chaosu...99 // Kroky ve stadiu Chaosu...99 // Stadium 4: Nové možnosti a integrace... 100 // Stadium 5: Realizace, procvičení... 101 // Stadium 6: Nový status quo... 103 // Shrnutí... 103 // 6. Ingredience interakce... 105 // Terapeutické cíle... 106 // OBSAH // 299 // Proces... 107 // KK vidím a slyším?... 107 // Jaký význam přikládám tomu, co vnímám?... 108 // Jaký mám pocit z významu, který jsem věcem dal?... 108 // Jaký mám pocit ze svých pocitů?... 109 // Jaké obrany používám?... 109 // Jaká pravidla pro komentování používám?...110 // Aplikace procesu...110 // Předložení problému...112 // Zuzka a Tom...112 // Max a Ellen...115 // Petr a Sofie...116 // Zkoumání nových významů...117 // Prolomení obranných zvyků...117 // Zkoumání nových možnosti... 121 // Práce na procesu versus práce na obsahu... 122 // Práce na různých úrovních... 122 // 7. Transformační proces... 124 // Šest úrovní zkušenosti... 125 // Touhy... 127 // Očekávání... 127 // Percepce... 129 // Pocity... 130 // Coping... 131 // Chování... 131 // Transformace... 131 // Transformační proces... 131
// Transformace pocitů z pocitů... 133 // Transformační intervence... 136 // Transformovaný hněv... 138 // Transformace a kongruence... 142 // 8. Večírek částí: integrace vnitřních zdrojů... 146 // Části a pravidla... 147 // Vnitřní konflikt... 150 // Objevování vnitřních zdrojů... 151 // Uznání částí... 152 // Přijetí částí... 153 // 300 VIRGINIA SATIROVÁ, JOHN BANMEN, JANE GREBEROVÁ, MARIA GOMORIOVÁ // Transformace částí... 153 // Integrace částí... 155 // Strukturování Večírku částí... 156 // Kontext... 156 // Jednotlivé kroky... 157 // Příprava průvodce a Hostitele... 157 // Identifikace Hostitelových částí... 159 // Výběr přídavných jmen pro části... 160 // Kategorizace přídavných jmen... 160 // Výběr herců... 161 // Jak se části setkávají... 161 // Navození konfliktu... 163 // Transformace konfliktu... 164 // Integrační rituál ... 166 // 9. Rodinná rekonstrukce... 170 // Příprava... 170 // Rodinná mapa... 170 // Rodinná chronologie... 173 // Kolo vlivů... 174 // Proces Rodinné rekonstrukce... 176 // Sochání původní rodiny hvězdy... 178 // Sochání původnich rodin rodičů... 178 // Sochání doby seznámení rodičů, mileneckého období a sňatku 179 // Opětovné sochání rodiny Hvězdy... 180 // Závěr... 181 // Kořeny rodinné rekonstrukce... 181 // Obecné cíle... 184 // Role kontextu... 186 // Úrovně změny... 189 // Úroveň 1... 189 // Úroveň 2... 190 // Úroveň
3... 191 // Rekonstrukce kritického dopadu... 191 // Vnitřní vizualizace...201 // Závěr...202 // 10. Socháni, metafory a mandala...203 // Navázání kontaktu...203 // OBSAH___301 // Metafory...206 // Mandala Self...216 // Demonstrace mandaly podle V. Satirové...219 // Demonstrace sebe-přijetí...221 // Sochání...222 // Jak používat sochání...225 // 11. Další prostředky změny...227 // Meditace...227 // Brašna s nářadím na údržbu sebeúcty...228 // Zůstat sebou...231 // Odhalení nového dne...232 // Spojení se Self a s ostatními...232 // Rodinná pravidla transformovaná v návody...233 // Jak pravidla vznikají...233 // Transformace pravidel...237 // Teploměr...239 // Ocenění...240 // Obavy, starosti...240 // Stížnosti s doporučením...241 // Nové informace...242 // Přání a naděje...242 // Model růstu v individuální terapii...244 // Klient Ralph...246 // Individuální terapie a rodinná pravidla...249 // 12. Závěr...251 // Organizace „International Human Learning Resources Network“ // (IHLRN)...253 // Organizace „AVANTA NETWORK“...254 // Plány do budoucnosti...257 // Dodatek A „S kým mám to potěšení“...260 // Fotoaparát...270 // Projekce („Nasazování klobouků“)...270 // Stereotypy... 270 // Očekávání...271 // Informace z druhé ruky („Dohady a drby“)...271 // Pravidla komentování...272 // 302 VIRGINIA SATIROVÁ, JOHN BANMEN. JANE GREBEROVÁ, MARIA GOMORIOVÁ // Pravidla pro sebe-odhalení...273
Diskuse...273 // Závěr...274 // Dodatek K Nástroje rodinné rekonstrukce...282 // Rodinná mapa...282 // Rodinná chronologie...285 // Kolo vlivů...286 // Knihy a videokazety Virginie Satirové...288 // Poznámky...290 // Rejstřík...292 // Poznámka k českému překladu...296 // Institut Virginie Satirové Česká republika...297 // OBSAH___303
(OCoLC)85163457
cnb001584860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC