Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(9.8) Půjčeno:49x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Portál, 2014
211 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0686-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000252853
Obsah // Úvod... y // KAPITOLA I // Historický vývoj, koncepce, terminologie... 11 // Michal Hrdlička // Počátky problematiky...I ] // Historické omyly... // Náprava omylů ... // Terminologické poznámky ...•...14 // Literatura... 16 // KAPITOLA 2 // Neurobiologický model postižení...17 // Vladimír Komárek // Historie neurobiologického konceptu...17 // Vývojový neurobiologický model...19 // Neurofunkční mechanismy (limbický model)...21 // Literatura... 23 // KAPITOLA 3 // Psychologický model postižení...26 // Kateřina Thorová, Irena Beranová // Koncepce teorie mysli (teorie uvědomování si duševních stavů) // (Baron-Cohen et al., 1985)...26 // Teorie centrální koherence (Frith. 1989)...31 // Teorie exekutivních funkcí (Ozonoff, 1991)...32 // Literatura... 33 // KAPITOLA 4 // Klinický obraz dětského autismu...34 // Michal Hrdlička // Epidemiologie... 34 // Psychopatologic ... // 5 // DĚTSKÝ AUTISMUS // Komorbidita...38 // Diagnóza...39 // Průběh a prognóza...42 // Závěr...44 // Literatura...44 // KAPITOLA 5 // Diferenciální diagnostika pervazivních vývojových poruch z pohledu psychiatra...47 // Michal Hrdlička // I. Jiné pervazivní vývojové poruchy...47 // ?. Jiné psychiatrické poruchy...55 // Závěr...58 // Literatura...58 // KAPITOLA 6 // Diferenciální diagnostika z pohledu neurologa ...61 // Vladimír Komárek, Alena Zumrová // Onemocnění diagnostikovatelná na úrovni chromozomální či DNA...63 // Onemocnění
diagnostikovatelná na úrovni enzymů či metabolitů...66 // Literatura...69 // KAPITOLA 7 // Psychodiagnostika...71 // Kateřina Thorová, Irena Beranová // Psychodiagnostické metody ...73 // Specifické diagnostické metody...77 // Struktura psychologického vyšetření ...78 // Shrnutí...89 // Literatura...89 // KAPITOLA 8 // Specifické diagnostické metody... 91 // Irena Beranová. Kateřina Thorová, Michal Hrdlička, Lukáš Propper // CARS ...92 // ADI-R ADOS // TPBA ...96 // DACH...99 // 6 // L L // OBSAH // CHAT...100 // ABC...100 // A-S. A. S...100 // ASSQ...102 // CAST...102 // DISCO... 102 // PDDST...?? // E-2 Form...?? // GARS ... 104 // HBS...104 // Shrnutí...104 // Literatura...105 // KAPITOLA 9 // Elektrofyziologie... 107 // Vladimír Komárek, Ludvika Faladová // Literatura...110 // KAPITOLA 10 // Morfologické a funkční nálezy...113 // Lukáš Propper, Jiří Lisy, Tomáš Belšan // Strukturální nálezy post mortem...114 // Strukturální a funkční nálezy in vivo...116 // Závěr...125 // Literatura...V,...125 // kapitola 11 // Genetika autismu...129 // Markéta Havlovicová, Zdeněk Sedláček // Úvod...129 // Evidence pro roli genetických faktorů v rozvoji autismu...129 // Postupy hledání genetických variant podmiňujících rozvoj autismu...131 // Genetická architektura autismu...134 // Dnes známé specifické genetické příčiny autismu...137 // Faktory vnějšího prostředí u autismu ...147 // Vyšetřovací algoritmus pro posouzení
genetické etiologie // u pacienta s autismem...148 // Literatura... 153 // Slovníček genetických pojmů...159 // 7 // DĚTSKÝ AUTISMUS // KAPITOLA 12 // Farmakoterapie...162 // Michal Hrdlička // Antipsychotika ...163 // Antidepresiva ...165 // Psychostimulancia a atomoxetin...166 // Literatura...168 // KAPITOLA 13 // Výchovné a vzdělávací intervence u dětí s autismem...171 // Kateřina Thorová, Hynek Jun, Věra Čadilová // Druhy intervencí...171 // Způsoby intervence...174 // Literatura...182 // KAPITOLA 14 // Sociální aspekty...183 // Miroslava Jelínková // Příčiny stresu...185 // Prevence a zvládání stresu v rodinách s postiženým dítětem...189 // Literatura...195 // KAPITOLA 15 // Příběhy dětí s autismem...197 // Miroslava Jelínková // Proč Romanka frká?...197 // Tři muži a večerníček...198 // Potíže s „odborníky“...198 // Odborníci s velkým O...200 // Autistická logika...201 // O autistickém vyjadřování citů...201 // O autorech...203 // Příloha - adresář...208 // ? // 8
(OCoLC)900135688
cnb002625965

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC