Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
204 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-210-7095-0 (brož.)
700 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
Určeno studentům magisterské bulharistiky a balkanistiky na Masarykově univerzitě
Bulharský text, český úvod
000253020
PŘEDMLUVA...6 // 1. УВОД...7 // 1.1. Национален език. Разновидности на националния език...7 // 1.2. Функционални стилове. Обща характеристика...8 // 1.3. Стилистика...11 // 1.3.1. Основни понятия и категории на стилистиката...12 // 1.4. Комуникативният акт и текстът...13 // 1.5. Упражнения...14 // 1.5.1. Да припомним:...14 // 1.5.2. Разделете се на три екипа, като всеки от екипите работи върху следните три текста и отговорете на следните въпроси:...15 // 1.5.3. Прочетете внимателно текстовете и определете към кои стилове принадлежат. Мотивирайте се, като посочите от какво точно се ръководихте при решаването на задачата...16 // 2. НАУЧЕН СТИЛ...20 // 2.1. Основни понятия и дефиниции...20 // 2.2. Упражнения...25 // 2.2.1. Напишете кратък текст, като имате предвид следните комуникативни фактори:...25 // 2.2.2. Определете към кои подстилове на научния стил се отнасят дадените по-долу текстове според избрана от Вас класификация...25 // 2.3 Текстове за упражнения...28 // 2.3.1. Учебник:...28 // 2.3.2. Рецензия...31 // 2.3.3. Анотация...33 // 2.3.4. Енциклопедична статия...34 // 2.3.5. Отзив...35 //
3. ПУБЛИЦИСТИЧЕН СТИЛ...37 // 3.1. Основни понятия и дефиниции...37 // 3.2. Упражнения...43 // 3.2.1. Да си припомним:...43 // 3.2.2. Определете към кои подстилове на публицистичния стил се отнасят дадените по-долу текстове, като използвате една // от предложените по-горе класификации...44 // 3.3. Текстове за упражнения...46 // 3.3.1. Хроника...46 // 3.3.2. Статия...47 // 3.3.3. Репортаж...49 // 3.3.4. Дискусия...50 // 3.3.5. Дискусия...56 // 3.3.6. Интервю...57 // 3.3.7. Писмо...61 // 3.3.8. Разследващ анализ...63 // 3.3.9. Коментар...66 // 3.3.10. Есе...67 // 3.3.11. Очерк...75 // 3.3.12. Памфлет...80 // 4. ОФИЦИАЛНО-ДЕЛОВИ СТИЛ...88 // 4.1. Основни понятия и дефиниции...88 // 4.2. Упражнения...94 // 4.2.1. Определете към кои подстилове на официално-деловия стил // се отнасят дадените по-долу текстове...94 // 4.2.2. Предлагаме ви два текста: текст 1. е откъс от „Закон за държавния г’ оджет“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 55, 1993 г., // жст 2. е магнетофонен запис от обсъждането на същия закон ародното събрание. Съпоставете двата текста, като очите:...97 //
4.2.3. Прочетете внимателно текстовете, принадлежащи към официално-деловия стил. Самото наименование на отделните документи показва, че текстовете се отнасят към различни жанрове. Открийте общото и различното между макротекстовете, като наблюдавате: ...99 // 4.2.4. Определете към кои подстилове на публицистичния стил // се отнасят дадените по-долу текстове...101 // 4.3. Текстове за упражнение...101 // 4.3.1. Декларация...101 // 4.3.2. Договор...104 // 4.3.3. Конвенция...107 // 4.3.4. Комюнике...112 // 4.3.5. Обръщение...113 // 4.3.6. Поздравление...114 // 4.3.7. Спогодба...114 //  // 4.3.8. Автобиография...119 // 4.3.9. Молба...123 // 4.3.10. Обява...124 // 4.3.11 Удостоверение...125 // 4.3.12. Заявление...126 // 4.3.13. Покана...128 // 4.3.14. Протокол...130 // 4.3.15.Пълномощн о...131 // 5. РАЗГОВОРЕН СТИЛ (КНИЖОВНО РАЗГОВОРНА РЕЧ) 132 // 5.1. Основни понятия и дефиниции...132 // 5.2. Текстове за упражнения...138 //
6. ХУДОЖЕСТВЕН СТИЛ...142 // 6.1. Основни понятия и дефиниции...142 // 6.2. Упражнения...146 // 6.2.1. Прочетете внимателно художествените текстове и определете езиковите маркери на кои функционални стилове се откриват // във всеки един от текстовете. За целта определете:...146 // 6.3.Текстове за упражнения...146 // 6.3.1 Трагедия...146 // 6.3.2. Балада...176 // 6.3.3 Ода...177 // 6.3.4. Сонет...183 // 6.3.5. Лирическа импресия...183 // 6.3.6. Лирическа поема...188 // 6.3.7. Разказ...196 // 6. 3.8. Драма...198
cnb002636048

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC