Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
114 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-210-6914-5 (brož.)
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 112-114 a bibliografické odkazy
000253027
OBSAH // 1. Předmluva...5 // 2. Úvod... 10 // 3. Jazyková mapa F.vropy. // Indoevropská jazyková rodina - slovanská jazyková // větev - jihoslovanská skupina ... 13 // 4. Přehled a charakteristika současných jihoslovanských jazyků. // Základní foneticko-fonologická, gramatická a lexikálni // charakteristika současných jihoslovanských spisovných jazyků... 18 // 5. Nejstarší období jihoslovanského písemnictví. // Praslovanština. Staroslovénština. Literární střediska // v Preslávi a Ochridu. Nejstarší písemné památky. Hlaholice. // cyrilice a další písma... 41 // 6. Písemnictví slovanského jihu v období středověkých jihoslovanských státních útvarů. // Církevní slovanština a její redakce. Trnovská škola, // Evtimij Trnovský a Grigorij Camblak. Zetsko-chlumská, rašská a resavská škola, Konstantin Kostenecký. // Chorvatské hlaholské písemnictví ... 58 // 7. Písemnictví slovanského jihu v 16. až 18./19. století. // Počátky standardizace moderních jihoslovanských spisovných jazyků. Damaskiny; Paisij Chilendarski, Sofronij Vračanski a jejich pokračovatelé. Ruskoslovanský a slavenosrbský jazyk; Gavril Stefanovič Venclovič, // Zaharije Orfelin, Jovan Rajič, Dositej Obradovič. Renesance, baroko, reformace a protireformace u Chorvatů a Slovinců; ozaljský literární okruh; standardizace kajkavské a ikavskoštokavské chorvatštiny, mluvnické a slovníkové příručky; Bartol Kašič, juraj Križanič,
Pavao Ritter Vitezovič, Matija Petar Katančič, Andrija Kačič Miošič; Primož Trubar, Adam Bohorič, Marko Pohlin ... 79 // 8. Literatura a internetové zdroje // 112
cnb002625970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC