Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
246 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0731-3 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 224-234 a rejstřík
Anglické resumé
000253058
Obsah // Summary... 11 // Předmluva... 13 // Úvod... 17 // Duševní poruchy ... 20 // Mezinárodní klasifikace nemocí (současná 10. revize) MKN-10 ... 20 // Organické duševní poruchy včetně symptomatických ... 25 // Definice a základní popis... 25 // Prevalence ... 28 // Příčiny a rozvoj onemocnění... 28 // Projevy a prožívání... 30 // Postižení kognitivních funkcí ... 30 // Psychické potíže či příznaky a poruchy chování... 30 // Aktivity denního života... 31 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka... 31 // Léčba na biologické úrovni... 32 // Léčba a rehabilitace na psychosociální úrovni... 33 // Ošetřovatelství, pečovatelská a sociální péče... 33 // Obecný přístup... 34 // Zásady kontaktu a vztahu ... 35 // Šetření a intervence... 37 // Závěr ... 38 // Cvičení ... 38 // 5 // PSYCHIATRIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY // Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy... 39 // Definice a základní popis... 39 // Prevalence ... 41 // Příčiny a rozvoj onemocnění... 43 // Průběh onemocnění ... 48 // Projevy a prožívání... 49 // Pozornost a myšlení... 49 // Vnímání... 51 // Afektivita ... 51 // Somatické stavy... 52 // Vztahy... 52 // Chování, jednání, volní kapacita... 52 // Klinické formy... 53 // Šetření ... 54 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka... 54 // Obecný přístup... 57 // Zásady kontaktu a vztahu ... 57 // Závěr ... 62
// Cvičení ... 62 // Afektivní poruchy (poruchy nálady) ... // Definice a základní popis... // Příčiny a rozvoj onemocnění... // Manické poruchy... // Definice a základní popis ... // Prevalence... // Příčiny a rozvoj onemocnění... // Projevy a prožívání, základní přehled manických symptomů (tzv. manický syndrom) // Sociální dopady onemocnění... // Šetření ... // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ... // Základy přístupu ? lidem s manickými poruchami... // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem v manické fázi?... // Depresivní poruchy... // Definice a základní popis ... // Prevalence... // Příčiny a průběh onemocnění... // Projevy a prožívání... // Základní přehled depresivních symptomů (tzv. depresivní syndrom) ... // Sociální dopady onemocnění... // Šetření a intervence... // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ... // Základy přístupu ? lidem s depresivními poruchami... // 63 // 63 // 63 // 67 // 67 // 67 // 68 68 // 70 // 71 73 73 // 75 // 76 // 76 // 77 // 77 // 78 80 80 81 // 84 // 85 // 6 // Obsoh // Jak se obvykle cítí sociální pracovník, který se snaží pomoci lidem s depresí?.. 88 // Závěr ... 89 // Cvičení ... 89 // Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem // a somatoformní poruchy... 90 // Úzkost... 91 // Fobické úzkostné poruchy... 92 // Definice a základní popis ...
92 // Prevalence... 93 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ... 94 // Sociální dopady ... 95 // Šetření ... 95 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ... 96 // Jiné úzkostné poruchy... 96 // Definice a základní popis ... 97 // Prevalence... 97 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ... 98 // Sociální dopady ... 98 // Šetření ... 99 // Navázání kontaktu, léčba a přístup sociálního pracovníka ... 99 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s panickou poruchou ...100 // Generalizovaná úzkostná porucha...101 // Definice a základní popis ...101 // Navázání kontaktu, léčba a přístup sociálního pracovníka ...101 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s úzkostnou poruchou...102 // Obsedantně-kompulzivní porucha...102 // Definice a základní popis ...102 // Prevalence...103 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...103 // Sociální dopady ...105 // šetření ...105 // Navázání kontaktu, léčba a přístup sociálního pracovníka ...105 // Jak se obvykle cítí sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s obsedantně-kompulzivní poruchou...106 // Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení...107 // Definice a základní popis ...107 // Prevalence...109 // Příčiny a rozvoj onemocnění...109 // Projevy a prožívání onemocnění ...109 // Navázání kontaktu,
léčba a přístup sociálního pracovníka ...110 // Disociativní (konverzní) poruchy ...111 // Definice a základní popis ...111 // 7 // PSYCHIATRIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY // Prevalence...111 // Příčiny a rozvoj onemocnění...112 // Projevy a prožívání onemocnění ...113 // Navázání kontaktu, léčba a přístup sociálního pracovníka ...114 // Somatoformní poruchy...114 // Deßnice a základní popis ...114 // Prevalence...115 // Příčiny a rozvoj onemocnění...116 // Projevy a prožívání onemocnění ...117 // Navázání kontaktu, léčba a přístup sociálního pracovníka ...117 // Závěr ...118 // Cvičení ...118 // Poruchy osobnosti a chování u dospělých ...119 // Vývojové hledisko poruch osobnosti ...121 // Paranoidní porucha osobnosti...122 // Deßnice a základní popis ...123 // Prevalence...123 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...125 // Sociální dopady ...126 // Šetření ...126 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ...127 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s paranoidní poruchou osobnosti ...129 // Schizoidní porucha osobnosti, schizotypální porucha osobnosti...130 // Schizotypální porucha osobnosti ...130 // Schizoidní porucha osobnosti...131 // Disociální porucha osobnosti ...136 // Deßnice a základní popis ...136 // Prevalence...136 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...138 // Sociální dopady onemocnění...139
// Šetření ...139 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ...140 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s disociální poruchou osobnosti...141 // Emočně nestabilní porucha osobnosti...142 // Deßnice a základní popis ...142 // Prevalence...143 // Příčiny a rozvoj onemocnění...145 // Sociální dopady ...146 // Šetření ...147 // Léčba a rehabilitace a přístup sociálního pracovníka...148 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s hraniční poruchou osobnosti ...153 // 8 // Obsoh // Histrionská porucha osobnosti...154 // Deßnice a základní popis ...154 // Prevalence...154 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...156 // Sociální dopady ...157 // Šetření ...157 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ...158 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s histrionskou poruchou osobnosti...158 // Anankastická porucha osobnosti...159 // Deßnice a základní popis ...159 // Prevalence...160 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...161 // Sociální dopady ...162 // Šetření ...163 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ...163 // Jak se obvykle cítí sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s anankastickou poruchou osobnosti...164 // Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti...164 // Deßnice
a základní popis ...164 // Prevalence...165 // Příčiny, rozvoj a projevy onemocnění ...166 // Sociální dopady ...166 // Šetření ...166 // Léčba, rehabilitace a přístup sociálního pracovníka ...166 // Jak se obvykle cítí a co prožívá sociální pracovník, // který se snaží pomoci lidem s úzkostnou poruchou osobnosti...167 // Závislá porucha osobnosti ...167 // Deßnice a základní popis ...167 // Prevalence...167 // Šetření ...168 // Nespecifická porucha osobnosti...168 // Závěr ...170 // Cvičení ...170 // Šetření u lidí s duševním onemocněním ...171 // Šetření a jeho jednotlivé fáze...171 // Specifika šetření prováděného sociálním pracovníkem // u lidí s duševním onemocněním...172 // Charakteristiky šetření...173 // Znalosti, dovednosti a postoje nezbytné ? šetření...174 // Zdroje, metody a nástroje šetření ...178 // Úskalí šetření...182 // Závěr ...183 // 9 // PSYCHIATRIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY // Systém péče o lidi s duševním onemocněním ...184 // Komunitní a ústavní péče ...184 // Cílová skupina...189 // Vyhodnocení komunitní péče...190 // Formy komunitních služeb...191 // Přehled komunitních služeb v ČR...200 // Činnost a potřebné kompetence sociálních pracovníků // ve službách pro duševně nemocné...201 // Závěr ...203 // Cvičení ...203 // Zjišťování rizik a prevence vzniku rizikových situací ...204 // Co je ňziko...204 // Vyhodnocování
rizik...205 // Formulace...208 // Zaangažování ... 208 // Řízení v oblasti rizik ...209 // Jednání s nespolupracujícími klienty...210 // Deeskalace...210 // Předem vyslovené přání...210 // Rychlá trankvilizace ...211 // Fyzické omezení...211 // Bezpečnostní zásady pro pracovníky...211 // Zabezpečení rizik soustavou opatření v organizaci ...212 // Závěr ...213 // Cvičení ...213 // Zotavení - úzdrava...214 // Pojem zotavení - úzdravy (recovery) ...214 // Zotavení a psychoterapie jako možnost integrace zkušenosti...216 // Závěr ...222 // Cvičení ...222 // Závěr...223 // Literatura ...224 // Slovník pojmů...235 // Rejstřík...243 // 10
(OCoLC)897869011
cnb002615016

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC