Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:32x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
214 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0176-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000253059
Obsah // Úvodem... 9 // 1 Základní rámec školní psychologie... 13 // 1.1 Obrysy školní psychologie... 13 // 1.2 Legislativní vymezení činnosti školního psychologa... 14 // 1.3 Obsahová náplň činnosti školního psychologa ... 16 // 1.4 Škola jako sociální síť... 17 // 1.5 Škola ve vnější odborné síti ... 20 // 2 Žák jako klient ... 21 // 2.1 Diagnostické nástroje, metody a postupy... 21 // 2.2 Vzdělávací problémy žáků... 31 // 2.2.1 Zápis žáků do školy ... 32 // 2.2.2 Prevence studijního selhávání ... 33 // 2.2.3 Studijní problémy žáků... 35 // 2.2.4 Diagnostická rozvaha... 37 // 2.2.5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami // 2.2.6 Mimořádně nadaní žáci... // 2.2.7 Kariérové poradenství ... 42 // 2.3 Výchovné problémy ... 45 // 2.3.1 Péče o žáky s výchovnými problémy ... 46 // 2.3.2 Poruchy chování ... 51 // 2.4 Osobní problémy žáků... 55 // 2.4.1 Přístup ? žákům s osobními problémy... 56 // 2.4.2 Specifické osobní problémy ... 58 // 2.5 Problémy v sociální oblasti ... 63 // 2.5.1 Sociální prostředí žáka... 63 // 2.5.2 Sociální opora dítěte a její měření... 65 // 2.5.3 Rizikoví jedinci ve třídě... 66 // 2.5.4 Specifické problémy sociální oblasti ... 69 // 3 Školní třída jako klient... 77 // 3.1 Management školní třídy ... 77 // 3.1.1 Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť... 78 // 3.1.2 Pozice a role žáka ve třídě ...
81 // 3.1.3 Školní psycholog a tvorba třídního klimatu ... 83 // 5 // 3 5 // praktikum Školní psychologie // 3.2 Diagnostikovaní ve škole a školní třídě ... 85 // 3.2.1 Nástroje diagnostiky vztahů ve třídě... 86 // 3.2.2 Nástroje diagnostiky klimatu školní třídy... 88 // 3.2.3 Diagnostika formou her s psychologickým obsahem... 90 // 3.3 Základní patologie školní třídy ... 94 // 3.3.1 Šikana ... 97 // 3.4 Vstupy do třídy ...100 // 3.4.1 Úrovně vstupu do třídy...101 // 3.4.2 Prožitkové hodiny ...?4 // 3.4.3 Intervence ve školní třídě...114 // 3.5 Výjezdové aktivity...121 // 3.6 Problémové situace ve třídě...123 // 3.6.1 Příchod nového žáka...123 // 3.6.2 Slučování tříd ...129 // 3.6.3 Rozdělování třídy...I34 // 3.6.4 Odchod spolužáka ...I35 // 3.6.5 Tragická událost ve třídě...137 // 3.6.6 Třída po „zásahu“ ...I37 // 4 Učitel jako klient, // škola v péči školního psychologa...I43 // 4.1 Školní klima a nástroje měření...I43 // 4.2 Obtížné pedagogické situace ...148 // 4.3 Podpora učitelské profese...150 // 4.3.1 Prevence syndromu vyhoření...I53 // 4.3.2 Supervize pro pedagogy ...I55 // 5 Rodinný systém jako klient...161 // 5.1 Obecné zásady komunikace s rodiči...161 // 5.2 Individuální poradenství...162 // 5.3 Spolupráce a komunikace se skupinami rodičů...164 // 5.4 Problémový rodič a strategie jeho zvládání...164 // 5.5 Rodina a její výchovné styly...169 // 5.5.1 Typologie
rodin...169 // 5.5.2 Výchovné styly...170 // 5.6 Školní psycholog jako mediátor nebo facilitátor...173 // 6 Podpůrné systémy školy ...I75 // 6.1 Skupinové aktivity...I75 // 6.2 Školní parlament...I79 // 6 // OBSAH // 6.3 Školní média...185 // 6.4 Přípravné třídy...18? // 6.5 Podpůrné programy ...189 // 6.6 Příprava rodičů budoucích prvňáčků ...193 // 7 Osobnost a odborné kompetence školního psychologa...197 // 7.1 Vzdělání školního psychologa ...197 // 7.2 Odborné kompetence školního psychologa ...198 // 7.3 Úskalí činnosti školního psychologa...199 // 7.4 Dokumentace školního psychologa ...304 // 7.4.1 Vyšetření školním psychologem, zpráva z vyšetření ...206 // 7.5 Psychohygiena v práci školního psychologa...208 // 7.6 Supervize a školní psycholog ...211 // Závěr . . ,...213 // 7
(OCoLC)897869077
cnb002623451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC