Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Poezie
Vyd. 1.
Praha : Torst : Triáda, 2014
539 s. ; 19 cm

ISBN 978-80-7215-484-5 (Torst ; váz.)
ISBN 978-80-7474-105-0 (Triáda ; váz.)
Delfín ; sv. 144
Obsahuje rejstřík
000253111
Samota/ 53 Touha/ 54 Cesta/55 Modlitba/ 57 Velikonoční pastorále/ 59 // II Země Starodávná země/ 63 Píseň o zemi/ 65 Jedno každé ve své slávě/ 67 Bůh, luna, růže/ 68 Láska i pro zítřek/ 69 Přetváří/ 70 Jarní úplněk/71 Zimní soumrak/ 73 Obilí ke žni/ 74 Stmívání/ 75 // III Sousto milosti Dny sucha/ 79 // Bezvětří/ 80 Zrnko milosti/ 81 Rozkvět/82 Pochyby/83 // IV Dveře s pečetí Řeka bolesti/ 87 // Vyražený z prachu/ 89 Pokušení kajícníka/ 91 Kdo odpoután/ 93 Dveře s pečeti/ 95 Boží vichřice/ 97 Rozhovor/ 99 Apoštolově/101 // NEVIDITELNÝ LET // Mizení I (Ssuté vrchy...)/ 107 II (Anižzaklepal...)/ 109 // III (Kývávají stromy...)/111 // IV (Není plochy tiché...)/ 112 // V (Plpješ jinam...)/ 113 // Smrt // I (Jedinýjen výdech...)/117 // II (Zdali to je smrt...)/119 // III (Klíč mrtvých zda by...)/ 120 // IV (Rychle prýská povrch...)/ 122 // V (V onen čas...)/123 // Intermezzo/125 Ptáci // I (Strom, hle, běží...)/ 131 II (Ptáku, co to neseš...)/133 // III (Proto skřivan...)/134 // Hudby // I (Nadarmo bych nyní...)/139 // II (Jara hory hoboj...)/ 141 // III (Na oživlé harfy...)/ 142 // IV (Když na mne hodíš sen...)/ 143 // Touha // I (Šípovité touhy v terč...)/ 147 II (Položivše do svých životů...)/148 III (Ranou stanuls...)/150 IV (Obrať čelo s lehkostí...)/ 151 // Nová země I (Po slzách stéká víra...)/155 II (Neplačte nad svými mrtvými...)/ 157 III (Masy lidské poroby...)/ 159
// IV (Nová země...)/160 // V (Rozv(jený v střídmosti...)/ 161 // VI (V myšlenky zabušte...)/ 162 VII (Nebudeš-li bdící hospodou...)/ 1G3 // Finále/ 165 // ZÁPISKY V NOCI // Motýli/ 171 Doma/ 172 Příklop otroctví/173 Návrat zapomenutého génia/ 174 Zázrak/ 175 Kфу výslech/ 176 Řeka začíná téci nazpět/ 178 Protinožci/ 180 Ty a já/ 181 Píseň z roku 1952/ 182 Tři variace/ 184 Měříme čas/ 185 List poselství/186 Bezmocná věštkyně/ 187 Tomu se říká jaro/ 189 Pradlena/ 190 Zazděný hlas/191 Hluché plemeno/ 192 Tichý křik/193 Slovo láska/195 Bloud ve světlo/ 197 Potopa/ 198 Existence larvy/199 Dusná noc/ 201 Puberta duše/ 203 Stesk/ 204 Nebesa/ 206 Uchvácený letem plakal strom/ 207 Tanec řadový neboli řádový/ 208 // I // 535 Katastrofa není uvnitř/210 // O pokorné vzpouře/ 212 Čertovská ukolébavka/ 214 Ochočená smrt/216 Zbyla mi jen černobílá/ 218 Kletba/ 220 // Že by píseň už nikdy nedosáhla láskou vyladěného sálu?/ 221 Zatím/ 222 Nebáseň/ 223 Nedorozumění s prorokem/ 225 Silnice života/ 227 // MALÁ SUITA PRO FLÉTNU // Úvodem/ 231 // oblak jste -Nejistota/ 235 Nenávist/ 236 Proměna/ 237 Soucit/ 238 Otázky/ 239 Nevěrcův soumrak/ 240 Vidiny a jistoty/241 Člověk konstruktivní/ 242 Memento vět/ 243 Člověk/244 Janus dvojtvárny/ 245 Rozmluva/ 246 // poztráceli poslední svou naděj - než jezdit na úvěr -Protivný pták/ 249 Šťastný blázen/ 250 Popravčí vrch/ 251 Beznadějný historický/
252 Únik/253 Má růže/254 Pegas/ 255 // Nevážnost k uvažování/ 256 Elipsa/ 257 // beztvarým proudem rozžhavení drátku -Malíř/ 261 Sochař/ 262 Hudebník/263 Pantomima/ 264 Skutečnost básníkova/ 265 Za smyslem/ 266 Lovec výrazu/ 267 Co nebylo a co bylo básníku dovoleno/ 268 Básník a kritikové/ 269 Inspirace/ 270 // slov marné pokusy to nikdy neoznačí -Sen/273 Významy snů/ 274 Na světle/275 Symbol olovnice/276 Čtvrtý rozměr/ 277 Klíč/278 Zpřevracená bible/ 279 Má mlčet - ale smí?/ 280 Rybář/281 Lov absolutna/ 282 Nenadálý stav/ 283 Tajemství cvrčka/ 284 Velká milost/ 285 Sítina/ 286 Noční plavba/ 287 Osvobození/ 288 Přechod Rudým mořem/ 289 Jeremiášův pláč/ 290 Pokyn/291 Odhalený frontispis/ 292 -jejich láska není ještě taková, aby z ní pozbyli rozumu/ 293 Doslov/ 294 // 537 // PUBERTÁLNÍ HENOCH // Proto/297 Na okraj/ 298 Okřídlený kůň/ 299 Výhled zády ke krajině/ 300 Marný obraz, marné sdělování?/ 301 Ponorka boží války/ 303 Podivuhodná střelnice/ 304 Netrpělivost je bič/ 306 Malé a velké Já/307 Pokora/ 309 Pokus/311 Značky/312 Upomínka z Cesty/ 314 Rozjímání před příchodem a po odchodu Toho/ 315 Nejsem učitel/316 Roztržitý žák/ 317 I tak se začíná/318 Strach ze svobody/ 320 Sobě sochařeni/ 322 Svoboda/324 Kam má láska, tam jdu celý/ 325 Nesdělitelnost?/ 326 Duchem hmatné/ 327 Za plotem/ 328 Způsob dospívání/ 330 Blahoslavení chudí/ 331 O metodě/332 Skrytý smysl/
334 Slova/ 336 Léčení méněcennosti/ 337 Malá úvaha o stáří a smrti/ 338 Chatrná hráz/ 339 Otázky/341 Sucho strachu/ 343 Přemístění/ 345 Způsob naprostý/ 346 Laterna magika/ 347 // PARALIPOMENA // 538 // 1. oddíl Tvé oči/ 353 // Malé písně milostné: Naděje, Hodiny lásky, Trnka, Nemocný láskou, Křepelka, Hudba/ 354 Memento mori/ 357 Bez názvu 1/ 358 Bez názvu 2/ 359 Pochod smrti/ 360 Nešťastná láska 1-111/361 Včelín/ 363 Prohlubeň/ 364 Oči leží v trávě a vidí oblohu/ 365 Prázdný cirkus/ 366 Náměsíčníci/ 368 Pavučiny/ 369 Když jsem si vzpomněla -/ 371 Za temné noci... 1-4/373 Pozdrav od ubohé rozbité skalky/ 375 Sestře/ 376 22.111.1958/378 Mumie srdcové dámy/ 379 Hnána ze špehýrek.../ 380 Vzpomínka na Jana Palacha/ 381 Oslava Božího Času/ 382 O slovo/385 Vykoupení/ 386 Zamyšlení/ 387 Uzdravování/ 388 Tesklivá bilance 2/ 389 Převtělováni/390 Tesklivá bilance 1/391 Vědomí a podvědomí/ 392 Žijeme v křeči/ 393 Nesmířen/ 395 Má bolest/396 // Pražské zahrady: Sentimentální zahrada, Nad městem sad a prší, Zahrada v dešti/ 399 XII/401 3/402 // Staromódní útěcha/ 403 Zvon/404 Katastrofa je uvnitř/ 405 Zády ke krajině/ 406 Spolu s vámi/ 407 Z této zdi vychází život napříč/ 410 Nahlížel jsem dovnitř nezakrytým oknem/ 412 Varování/ 414 // Trojí existence (Doslov)/ 417 Ediční poznámka/ 451 Soupis básní podle abecedy/ 523 // 531 // OBSAH // ZRCADLA // I (Vnik sloupek světla...)/
9 // II (Tu pomalu se hne...)/11 // III (V mou žízeň mrská...)/13 // IV (Hmot. závoj záhadný...)/15 // V (Duch klubko rozvijí...)/17 // VI (Po cestách naděje...)/19 // Závěr/21 // DVEftE S PEČETÍ // I (Stek poklid v pochyby...)/ 25 // II (Kdo jako k propasti...)/ 27 // III (Já kruhem opsaný...)/ 29 // IV (Za branou zavřenou...)/31 // V (Výš, svíce...)/33 VI (Smet prach mých rozcestí...)/35 // OKNA S ANDĚLY // Ostrovy/ 39 // / - však On šel se mnou -Strom/ 43 Okna s anděly/ 46 Nejtišší hlas/47 Temná jistota/50 Večer/ 51
cnb002648170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC