Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Computer Press, 2014
622 s. : il., portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3825-0 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000253173
Obsah // O autorech 9 // Jim Kurose • 9 // Keith Ross 9 // Předmluva 13 // Co je nového v tomto vydání? 13 // Cílová skupina čtenářů 14 // čím je tato učebnice jedinečná? 14 // Pnstup shora dolů 14 // Zaměření na Internet 15 // Výuka síťových principů 15 // Webová stránka 15 // Pedagogické funkce 16 // Kapitola Závislosti 17 // Zpětná vazba 17 // Errata 18 // Poděkování 18 // KAPITOLA 1 // Počítačové sítě a Internet 23 // 1.1 Co je Internet? 24 // 1.1.1 Popis základních součásti 24 // 1.1.2 Popis služeb 27 // 1.1.3 Co jc protokol? 28 // 1.2 Okraj sítě 29 // 1.2.1 Přístupové šité 30 // 1.2.2 Fyzická média 37 // 1.3 Jádro Sítě \ 39 // 1.3.1 Přepínáni paketů 39 // 1.3.2 Přepínání okruhů 43 // 1.3.3 Síť sítí 46 // 1.4 Zpoždění, ztráta, a propustnost v sítích s přepínáním paketů 49 // 1.4.1 Přehled /požděni v sítích s přepínáním paketů 49 // 1.4.2 Zpožděni fronty a ztráta paketů 52 // 1.4.3 Zpožděni mezi koncovými uzly 54 // 1.4.4 Propustnost v počítačových sítích 55 // 1.5 Vrstvy protokolů a jejich modely služeb 58 // 1.5.1 Vrstvená architektura 58 // 1.5.2 Zapouzdřeni 62 // 1.6 Sítě pod útokem 64 // 1.7 Historie počítačových sítí a Internetu 67 // 1.7.1 Vývoj přepínání paketů: 1961-1972 67 // 1.7.2 Vlastnické sítě a propojení Internetu: 1972-1980 68 // Obiih // 1.7.3 Roziifeni sili: 1980-1990 69 // 1.7.4 Imerneiová exploze: Devadesátá léta 70 // 1.7.5 Novŕ
tisíciletí 71 // 1.8 Shrnutí 71 // KAPITOLA 2 // Aplikační vrstva 85 // 2.1 Principy síťových aplikací 86 // • 2.1.1 Architektury síťových aplikaci 8’ // 2.1.2 Komunikace mezi procesy 89 // 2.1.3 Transportní služby dostupné aplikacím 91 // 2.1.4 Transportní služby poskytované Internetem 93 // 2.1.5 Protokoly aplikační vrstvy 95 // 2.1.6 Siťové aplikace, zahrnuté v této knize 96 // 2.2 Web a HTTP 96 // 2.2.1 Obecný přehled protokolu HTTP 97 // 2.2.2 Dočasná a trvalá spojení 98 // 2.2.3 Formát zprávy HTTP 100 // 2.2.4 Interakce uživatele a serveru: Cookies 104 // 2.2.5 Webová mezipaméť 106 // 2.2.6 Podminéná metoda GET 109 // 2.3 Přenos souborů: FTP 110 // 2.3.1 FTP příkazy a odpovědi 111 // 2.4 Elektronická poita v Internetu 112 // 2.4.1 SMTP 113 // 2.4.2 Srovnáni s HTTP 115 // 2.4.3 Formáty poštovních zpráv 116 // 2.4.4 Protokoly pro přistup ? poště 116 // 2.5 DNS - internetová adresářová služba 120 // 2.5.1 Služby poskytované systémem DNS 120 // 2.5.2 Přehled funkce DNS 122 // 2.5.3 DNS záznamy a zprávy 126 // 2.6 Aplikace Peer-to-Peer 130 // 2.6.1 Distribuce souborů P2P 130 // 2.6.2 Distribuované hašovact tabulky (DHT) 135 // 2.7 Programování soketů: Vytváření síťových aplikací 139 // 2.7.1 Programováni soketů s UDP 140 // 2.7.2 Programováni soketů s TCP 143 // 2.8 Shrnutí 147 // KAPITOLA 3 // Transportní vrstva 159 // 3.1 Úvod a služby transportní vrstvy 160 // 3.1.1 Vztah mezi transportni
a síťovou vrstvou 160 // 3.1.2 Přehled transportní vrstvy na Internetu 162 // 3.2 Multiplexing a demultiplexing 164 // 3.3 Nespojovaný transport: UDP 169 // 3.3.1 Struktura segmentu UDP 171 // 3.3.2 Kontrolní součet UDP 172 // 3.4 Principy spolehlivého přenosu dat 173 // 3.4.1 Budováni protokolu pro spolehlivý- přenos dat 174 // 3.4.2 Proudové rotokoly pro spolehlivý přenos dat 181 // 3.4.3 Go-Back-N (GBN - Opakovaní s návratem) 183 // 3.4.4 Selektivní opakováni (Selective Repeat. SR) 187 // 3.5 Prenos orientovaný na spojení: TCP 192 // 3.5.1 TCP spojeni 192 // 3.5.2 Struktura TCP segmentu 194 // 3.5.3 Odhad obousměrné cesty (round-trip time. RTT) a timeout 198 // 3.5.4 Spolehlivý přenos dat 200 // 3.5.5 Řízeni datového toku 207 // 3.5.6 Správa TCP spojeni 208 // 3.6 Principy kontroly přetížení 213 // 3.6.1 Příčiny a náklady plynoucí ? přetiíeni 214 // 3.6.2 Přístupy ke kontrole přetiíeni 218 // 3.6.3 Přiklad kontroly přetiíeni pomoci šité: Kontrola přetiíeni ATM ABR 219 // 3.7 Kontrola přetížení TCP 221 // 3.7.1 Spravedlnost 228 // 3.8 Shrnutí 230 // KAPITOLA 4 // Síťová vrstva 247 // 4.1 Úvod 248 // 4.1.1 Předáván i a směrování 249 // 4.1.2 Modely sluíeb siťové vrstvy 251 // 4.2 Síté virtuálních okruhů a datagramů 253 // 4.2.1 Šité virtuálních okruhů 254 // 4.2.2 Datagramové sítě 256 // 4.2.3 Počátky VC a datagramových síti 258 // 4.3 Co je uvnitř routeru? 258 // 4.3.1 Vstupní zpracováni 260
// 4.3.2 Přepínáni 262 // 4.3.3 Zpracováni výstupu 263 // 4.3.4 Kdy se provádí razeni do fronty? 264 // 4.3.5 Řídicí úroveň směrování 267 // 4.4 Internet Protocol (IP): Předáváni a adresováni v Internetu 267 // 4.4.1 Formát datagramů 268 // 4.4.2 Adresování v protokolu IPv4 272 // 4.4.3 Internet Control Message Protocol (ICMP) 283 // 4.4.4 IPs-6 * 285 // 4.4.5 Stručný úvod do zabezpečeni IP 289 // 4.5 Směrovací algoritmy 290 // 4.5.1 Směrovací algoritmus podle stavu linky (Link-State, LS) 293 // 4.5.2 Směrovací algoritmus vektoru vzdálenost (Distance-Vector. DV) 296 // 4.5.3 Hierarchické směrování 302 // 4.6 Směrováni v Internetu 305 // 4.6.1 Směrováni mezi AS v Internetu: RIP 305 // 4.6.2 Vnitřní směrováni AS v Internetu: OSPF 308 // 4.6.3 Směrováni mezi AS: BGP 310 // 4.7 Skupinové a viesměrové vysílání 316 // 4.7.1 Viesměrové směrovací algoritmy 316 // 4.7.2 Multicast (skupinové vysíláni) 321 // 4.8 Shrnutí 327 // KAPITOLA S // Linková vrstva: // Linky, přístupové sítě a sítě LAN 343 // 5.1 Úvod do linkové vrstvy 344 // 5.1.1 Služby poskytované linkovou vrstvou 345 // 5.1.2 Kde je linková vrstva implementována? 346 // 5.2 Techniky detekce a korekce chyb 347 // 5.2.1 Kontrola parity 348 // ’ 5.2.2 Metody kontrolních soudů 350 // 5.2.3 Cyklická kontrola redundance (CRC) 351 // 5.3 Linky a protokoly pro vícenásobný prístup 352 // 5.3.1 Protokoly s délením kanálu 354 // 5.3.2 Protokoly s náhodným
přístupem 355 // 5.3.3 Protokoly se střídavým přístupem 362 // 5.3.4 DOCSIS: Ihc Link-Layer Protocol for Cable Internet Access (Protokol linkové // vrstvy pro kabelový přistup ? Internetu) 363 // 5.4 Přepínané lokální síté 364 // 5.4.1 Adresováni linkové vrstvy a protokol ARP 365 // 5.4.2 Ethernet 369 // 5.4.3 Přepínače linkové vrstvy 374 // 5.4.4 Virtuálni lokálni šité (VLAN) 378 // 5.5 Virtualizace linky: Síť jako linková vrstva 380 // 5.5.1 Multiprotocol label Switching (MPLS) 381 // 5.6 Síté datových center 383 // 5.7 Retrospektiva: Den v životě požadavku na webovou stránku 387 // 5.7.1 Začínáme: DHCP, UDP. IP a Ethernet 388 // 5.7.2 Stále začínáme: DNS a ARP 389 // 5.7.3 Stále začínáme: Vnitrní doménové směrování na serveru DNS 390 // 5.7.4 Interakce webového klienta a serveru: TCP a HTTP 390 // 5.8 Shrnutí 391 // KAPITOLA 6 // Bezdrátové a mobilní sítě 401 // 6.1 Úvod 402 // 6.2 Charakteristiky bezdrátových linek a sítí 406 // 6.2.1 Protokol CDM A 408 // 6.3 WiFi: Bezdrátové síté LAN 802.11 411 // 6.3.1 Architektura 802.11 411 // 6.3.2 Protokol MAC 802.11 414 // 6.3.3 Rámec IEEE 802. II 419 // 6.3.4 Mobilita v rámci stejné IP podšité 421 // 6.3.5 Pokročilé funkce 802.11 422 // 6.3.6 Osobní šité (Personal Area Networks): Bluetooth a ZigBee 423 // 6.4 Mobilní přístup ? Internetu 425 // 6.4.1 Přehled architektury mobilních síti 426 // Mobilní datové sítě 3G: Roziiřcní Internetu na mobilní
předplatitele 428 // 6.4.3 ? sítím 4G:LTE 429 // 6.5 Správa mobility: Principy 431 // 6.5.1 Adresováni 433 // 6.5.2 Směrování do mobilního uzlu 434 // 6.6 Mobilní IP 438 // 6.7 Správa mobility v mobilních sítích 441 // 6.7.1 Sméro4’áni hovorů na mobilní uživatele 442 // 6.7.2 Předáváni řízeni v sitich GSM 443 // 6.8 Bezdrátové síté a mobilita: Dopad na protokoly vyiší vrstvy 445 // 6.9 Shrnutí 447 // KAPITOLA 7 // Multimédia v počítačových sítích 455 // 7.1 Multimediální aplikace 456 // 7.1.1 Vlastnosti videa 456 // 7.1.2 Vlastnosti zvuku (audio) 457 // 7.1.3 Typy multimediálních síťových aplikaci 458 // 7.2 Streaming uloženého videa 460 // 7.2.1 UDP streaming 461 // 7.2.2 HTTP streaming 462 // 7.2.3 Adaptivní streaming a DASH 466 // 7.2.4 Síté pro distribuci obsahu 467 // 7.2.5 Připadové studie: Nctflix, YouTube a Kankan 471 // 7.3 Voice-over-IP 474 // 7.3.1 Limit)’ služby ncjlcpSi snahy protokolu IP 474 // 7.3.2 Odstranéni chvéni na strané příjemce pro přenos zvuku 476 // 7.3.3 Obnoveni po ztráté paketu 478 // 7.3.4 Případová studie: VoIP s programem Skypc 481 // 7.4 Protokoly aplikaci pro konverzaci v reálném čase 483 // 7.4.1 RTP 483 // 7.4.2 S1P 485 // 7.5 Síťová podpora multimédií 489 // 7.5.1 Dimenzováni siti se službou nejlepií snahy 491 // 7.5.2 Poskytováni vice tříd obsluhy 492 // 7.5.3 Architektura Diffserv 500 // Záruky Quality-of-Service (QoS) pro připojení: Rezervace zdrojů a přijeti
voláni 503 // 7.6 Shrnutí 506 // KAPITOLA 8 // Bezpečnost v počítačových sítích 517 // 8.1 Co je to síťová bezpečnost? 518 // 8.2 Principy kryptografie 520 // 8.2.1 Kryptografie se symetrickým klíčem 521 // 8.2.2 Šifrováni s veřejným klíčem 526 // 8.3 Integrita zpráv a digitální podpisy 530 // 8.3.1 Kryptografické haiovaci funkce 531 // 8.3.2 Ovéřovaci kód zprávy (Message Authentication Code) 532 // 8.3.3 Digitální podpisy 533 // 8.4 Ověřováni koncového bodu 538 // 8.4.1 Aulenti začni protokol ap 1.0 539 // 8.4.2 Autentizační protokol ap2.0 539 // 8.4.3 Autentizační protokol ???.? 540 // 8.4.4 Autentizační protokol ap3.1 541 // 8.4.5 Autentizační protokol ap4.0 541 // 8.5 Zabezpečeni e-mailu 542 // 8.5.1 Bezpečný e-mail 543 // 8.5.2 PGP 545 // 8.6 Zabezpečeni TCP spojeni: SSL 546 // 8.6.1 Celkový obraz 547 // 8.6.2 Jeilé úplnčjií obraz 550 // 8.7 Zabezpečení síťové vrstvy: Protokol IPsec a virtuálni privátní sítě 551 // 8.7.1 Protokol IPsec a virtuálni privátní sítí (VPN) 552 // 8.7.2 Protokoly AH a ESP 553 // 8.7.3 Bezpečnostní asociace 553 // 8.7.4 Datagram protokolu IPsec 554 // 8.7.5 IKE: Správa klíčů protokolu IPsec • 556 // 8.8 Zabezpečeni bezdrátových síti LAN 557 // * 8.8.1 Wired Equivalent Privacy (WEP) 558 // 8.8.2 IEEE 802.11i (WPA2) 559 // 8.9 Provozní bezpečnost: Firewally a systémy detekce průniku 561 // 8.9.1 Firewally 562 // 8.9.2 Systémy detekce průniku 567 // 8.10 Shrnutí 570
// KAPITOLA 9 // Správa sítě 581 // 9.1 Co je to vlastné správa sítě? 582 // 9.2 Infrastruktura pro správu sítě 585 // 9.3 Rámec pro správu internetových standardů 588 // 9.3.1 Struktura informací pro správu (Structure of Management Information. SMI): 589 // 9.3.2 Informační základna pro správu (Management Information Base, MIB) 591 // 9.3.3 Provozní a transportní mapování protokolu SNMP 593 // 9.3.4 Správa zabezpečení _ 596 // 9.4 ASN.l 598 // 9.5 Závěr - 600 // Webová stránka 605 // Rejstřík // 607
(OCoLC)890260002
cnb002446884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC