Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
455 : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0700-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000253193
Obsah // Summary...10 // Slovo úvodem...11 // Předmluva...12 // 1 Statistická data (Jan Hendl)...15 // 1.1 Úvod...16 // 1.2 Observační studie...17 // 1.3 Výběrové šetření...18 // 1.4 Experiment ...25 // 1.5 Proces měření...27 // 1.6 Kritické čtení zprávy o statistickém výzkumu...28 // 1.7 Závěr...29 // 1.8 Literatura ...31 // 2 Popisná statistická analýza (Jan Hendl)...33 // 2.1 Úvod...34 // 2.2 Tabulky ...36 // 2.3 Statistické grafy...41 // 2.4 Mapy...52 // 2.5 Číselné charakteristiky dat...57 // 2.6 Záludnosti procent a indexů...74 // 2.7 Závěr...78 // 2.8 Literatura ...78 // 3 Pravděpodobnost (Jan Hendl)...81 // 3.1 Úvod...82 // 3.2 Pravidla počtu pravděpodobnosti ...84 // 3.3 Simulace...87 // 3.4 Výpočty pravděpodobností a kombinatorický počet...89 // 3.5 Očekávaná hodnota...92 // 3.6 Bayesův vzorec...96 // 3.7 Subjektivní pravděpodobnosti...97 // 3.8 Omyly v pravděpodobnostním uvažování...99 // 3.9 Kontingenční tabulka... 101 // 3.10 Centrální limitní teorém... 104 // 3.11 Závěr... 105 // 3.12 Literatura ... 105 // 4 Statistická analýza - složitější postupy (Jan Hendl)... 107 // 4.1 Úvod... 108 // 4.2 Statistická inference... 108 // 4.3 Mnohonásobná regrese ...112 // 5 // 4.4 Mnohorozměrné statistické metody...115 // 4.5 Systematický přehled - meta-analýza...121 // 4.6 Big Data... 122 // 4.7 Závčr...131 // 4.8 Literatura ...132 // 5 Interpretace výsledků statistiky (Jaroslav Kalous) ... 133//
5.1 Úvod... 134 // 5.2 Hierarchie vědění a statistika ...134 // 5.3 Statistické zpracování dat a statistikulacc...135 // 5.4 Metody statistikulace ... 136 // 5.5 Tabulky a grafy...137 // 5.6 Interpretace...139 // 5.7 Závěr...140 // 5.8 Literatura...141 // 6 Česká státní statistika (Ondřej Šimpach)...143 // 6.1 Úvod... 144 // 6.2 Statistický úřad a jeho fungování ...145 // 6.3 Přístup к statistickým datům...148 // 6.4 Publikační činnost ČSÚ, odborné časopisy, zpravodajství a databáze . 154 // 6.5 Klasifikace, standardy a výkazy statistických dat...157 // 6.6 Informace o ČSÚ... 159 // 6.7 Závěr... 161 // 6.8 Literatura ...161 // 7 Evropská statistika (Ondřej Šimpach)...163 // 7.1 Úvod...164 // 7.2 Kde se nachází evropská data a jak je získat?...165 // 7.3 Příklad - vyhledávání statistických dat...170 // 7.4 Evropská data na Českém statistickém úřadě a další odkazy ...174 // 7.5 Závěr...177 // 7.6 Literatura... 177 // 8 Statistika obyvatelstva (Ondřej Šimpach) ...179 // 8.1 Úvod... ISO // 8.2 Demografická struktura obyvatelstva ...185 // 8.3 Tabulky života... 188 // 8.4 Plodnost a analýza plodnosti...197 // 8.5 Projekce obyvatelstva...198 // 8.6 Populační generace...201 // 8.7 Závěr...204 // 8.8 Literatura ...204 // 9 Statistika státu (Kamila Sluková)...207 // 9.1 Úvod...208 // 9.2 HDP aneb jak jej změřit ajak jej vyjádřit...208 // 6 // 9.3 Nezaměstnanost...214 // 9.4 Inflace...216 // 9.5 Závěr...221//
9.6 Literatura ...221 // 10 Datové archivy a otevřený přístup к datum v sociálních // vědách (Jindřich Krejčí) ...223 // 10.1 Úvod...224 // 10.2 Sekundární analýza...225 // 10.3 Otevřený přístup, sdílení dat a zdroje dat...226 // 10.4 Sociálněvčdní datové archivy...228 // 10.5 Příklady databází z mezinárodních výzkumů ...233 // 10.6 Závěr...237 // 10.7 Literatura ...238 // 11 Statistika v sociologii (Petr Soukup)...239 // 11.1 Úvod...240 // 11.2 Způsoby získávání dat v sociologii a jejich povaha...240 // 11.3 Exkurz o vybírání respondentů pro sociologická šetření...242 // 11.4 Ukázky využití jednodušších přístupů...243 // 11.5 Ukázky využití složitějších statistických přístupů v sociologii 247 // 11.6 Shrnutí...253 // 11.7 Literatura ...254 // 12 Statistika ve studiu mediální komunikace (Tomáš Trampota)...255 // 12.1 Úvod...256 // 12.2 Studium médií...256 // 12.3 Analýza mediálních organizací...257 // 12.4 Počítání mediálních obsahů...258 // 12.5 Statistické tvarování mediálních publik...261 // 12.6 Závěr...265 // 12.7 Literatura...265 // 13 Základní statistika ve školství (Lucie Severová) ...267 // 13.1 Úvod...268 // 13.2 Vzdělávání podle mezinárodní klasifikace...268 // 13.3 Vývoj počtu žáků, studentů a absolventů v ČR...272 // 13.4 Míry nezaměstnanosti - základní tendence...283 // 13.5 Big Data ve školství...284 // 13.6 Závěr...284 // 13.7 Literatura...285 //
14 Statistika ve školství: Eurostat, OECD, PISA, IEA (Josef Basi) ...287 // 14.1 Úvod...288 // 14.2 Přehled aplikací...288 // 14.3 Výzkumný projekt - PISA studie...295 // 14.4 Závěr...303 // 7 // 14.5 Literatura ...303 // 15 Statistika a zdraví (Jan Hendl)...305 // 15.1 Úvod...306 // 15.2 Zdraví - základní statistiky ...307 // 15.3 Výzkum péče o zdraví...310 // 15.4 Big Data ve zdravotnictví...320 // 15.5 Závěr...322 // 15.6 Literatura ...322 // 15.7 Příloha...323 // 16 Sport a statistika (Jan Hendl) ...325 // 16.1 Úvod...326 // 16.2 Sport - základní statistiky...328 // 16.3 Výzkum v oblasti sportu...334 // 16.4 Big Data ve sportu...339 // 16.5 Závěr...341 // 16.6 Literatura ...341 // 17 Statistické metody v kinantropologii a antropomotorice (Jiří Zháněl) . . . . 343 // 17.1 Úvod...344 // 17.2 Statistika v antropomotorice...346 // 17.3 Výzkumné aplikace v kinantropologii...351 // 17.4 Závěr...356 // 17.5 Literatura ...356 // 18 Statistika v epidemiologii (Marek Malý)...359 // 18.1 Úvod...360 // 18.2 Přehled aplikací...360 // 18.3 Výzkumný projekt v epidemiologii...371 // 18.4 Závěr...375 // 18.5 Literatura ...375 // 19 Statistické principy klinických studií (Zdeněk Valenta)...377 // 19.1 Úvod...378 // 19.2 Klinické pokusy ve světě a v České republice ...379 // 19.3 Charakteristiky klinické studie...381 // 19.4 Fáze klinické studie...384 // 19.5 Historický vývoj klinických studií...385 // 19.6 Etické a statistické principy randomizovaných klinických studií... 388 //
19.7 Význam kontrolní skupiny...392 // 19.8 Závěr...395 // 19.9 Literatura ...396 // 20 Statistika v biologii (Marek Brabec)...399 // 20.1 Úvod...400 // 20.2 Statistické a pravděpodobnostní modelování v biologii...400 // 20.3 Příklady aplikací statistiky v biologických vědách...401 // 8 // 20.4 Závěr...410 // 20.5 Literatura ...411 // 21 Statistika a kontrola procesů (Gejza Dohnal) ...413 // 21.1 Úvod...414 // 21.2 Statistická regulace procesů...415 // 21.3 Statistická přejímka...427 // 21.4 Závěr...432 // 21.5 Literatura ...433 // Doslov...434 // Přílohy...435 // Příloha A: Náhodná čísla...435 // Příloha B: Distribuční funkce standardizovaného normálního // rozdělení N(0; 1)...436 // Příloha C: Návrh kurzu statistiky pro učitele základních škol - NCTM . . . 437 Příloha D: Výňatek z amerických školních standardů Common core state // standards pro matematiku (2013)... 439 // Příloha E: Základní principy státní statistiky’...445 // Příloha F: Big Data a státní statistika...446 // Rejstřík...451 // 9
(OCoLC)904578824
cnb002626208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC