Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2013
489 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2276-9 (váz.)
Česko-anglický, anglicko-český slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000254028
Obsah // Předmluva...19 // 1 Ontologie: od filosofie ? umělé inteligenci...21 // Z Zdráha! // 1.1 Filosofická východiska, základní pojmy...21 // 1.2 Základní pojmy a definice...24 // 1.3 Konceptualizace...25 // 1.4 Jednoduchý model komunikace...26 // 1.5 Glosář a tezaurus...28 // 1.6 Ontologie...32 // 1.6.1 Jednoduchý příklad...34 // 1.7 Klasifikace ontologií podle principů modelování...36 // 1.8 V praxi využívané kategorie ontologií a vztahy mezi nimi...38 // 1.9 Mapování ontologií, základní ontologie a sémantické lexikony...40 // 1.9.1 WordNet...45 // 1.10 Metodiky pro návrh ontologií...46 // 1.10.1 Návrh ontologie podle L. Noyové a D. McGuinnessové...47 // 1.10.2 Metodika Methontology...50 // 1.10.2.1 Životní cyklus...50 // 1.10.2.2 Konceptualizace...52 // 1.10.3 Metodika DILIGENT...54 // 1.11 Jazyk, popis světů a reprezentace znalostí...56 // 1.11.1 Nutnost, možnost a metavlastnosti...58 // 1.12 Metodika pro analýzu ontologií - OntoClean...59 // 1.12.1 Rigidnost...59 // 1.12.2 Identita...60 // 1.12.3 Jednota...62 // 1.12.4 Příklad použití metodiky OntoClean...63 // 1.12.4.1 Krok 1. Posouzení metavlastnosti jednotlivých tříd...63 // 1.12.4.2 Krok 2. Rigidní třídy - vytvoření páteřní taxonomie...65 // 1.12.4.3 Krok 3. Ověření kritéria identity...65 // 1.12.4.4 Krok 4. Ověření kritéria jednoty...66 // 1.12.4.5 Krok 5. Ověření kritéria jednoty a antijednoty...67 // 1.12.4.6 Krok 6. Začlenění nerigidních tříd...67
// 1.13 Příklad: Ontologie CIDOC CRM...68 // 1.14 Formální reprezentace ontologií...71 // 1.14.1 Rámcové modely...73 // 1.14.2 Sémantické sítě...73 // 1.14.3 Konceptuálni grafy...74 // 1.14.4 Knowledge Interchange Format (KIF)...75 // 1.14.5 Ontolingua...75 // 10 // OBSAH // 1.14.6 DcskripČní logiky... // 1.14.7 Jazyky sémantického webu (RDF, RDFS, OWL) // 1.15 Příklady aplikací... // 1.16 Závčr 81 // Literatura... // 2 Ontologie a sémanticky web... // M. Obilko, O. Zamazal, V. Svátek // 2.1 Sémantický web... // 2.2 Reprezentace znalostí na sémantickém webu... // 2.2.1 Architektura sémantického webu... // 2.2.2 RDF - Resource Description Framework... // 2.2.3 RDFS-RDF Schema... // 2.2.4 OWL - Web Ontology Language... // 2.2.4.1 Třídy a individua... // 2.2.4.2 Objektové a datové vlastnosti... // 2.2.4.3 Modelování tříd... // 2.2.4.4 Vlastnosti pro anotování... // 2.2.4.5 Importování ontologií a předpoklad otevřeného světa // 2.2.4.6 Úrovně a profily jazyka OWL... // 2.2.5 Dotazovací jazyk SPARQL... // 2.2.6 Spojení s dokumenty na webu... // 2.3 Zpracování znalostí na sémantickém webu... // 2.3.1 Editory ontologií v jazyce OWL... // 2.3.1.1 Protégé... // 2.3.1.2 Ostatní editory... // 2.3.2 Strojové odvozováni... // 2.3.3 Vyhledávání a mapování ontologií... // 2.3.3.1 Metody a nástroje pro vyhledávání ontologií... // 2.3.3.2 Mapování a integrace ontologií... // 2.3.3.3 Aplikace mapování ontologií...
2.3.3.4 Metody mapování... // 2.3.3.5 Příklady systémů... ... // 2.3.3.6 Vyhodnocování výsledků mapování ontologií... // 2.3.3.7 Současné trendy v mapování ontologií... // 2.4 Praktické aplikace sémantického webu... // 2.4.1 Sociální sítě... // 2.4.2 Hesláře a tezaury... // 2.4.3 Kolaborativní publikování... // 2.4.4 Vývoj softwaru... // 2.4.5 Elektronické obchodování... // 2.4.6 Linked data... // 2.5 Závěr... // Literatura... // 85 // .85 // .86 // .86 // .88 // .92 // .95 // .98 // .99 // 101 // 102 // 103 // 104 // 105 // 106 // 107 // 108 108 109 111 112 112 // 113 // 114 // 114 // 115 // 115 // 116 117 .117 .117 .118 .118 .118 .120 .121 .123 // OBSAH 11 // 3 Ontologie a deskripční logiky...126 // P. Křemen // 3.1 Úvod...,.í...126 // 3.2 Deskripční logika/ÍLC...126 // 3.2.1 Syntax a sémantika jazyka/ÍZ.C...127 // 3.2.2 Inference, metody automatického dokazování...129 // 3.2.3 Tablové algoritmy...131 // 3.2.3.1 Grafy zúplnění...131 // 3.2.3.2 Tablový algoritmus pro jazyk ALC při prázdném TBoxu...131 // 3.2.3.3 Tablový algoritmus pro jazyk ALC v obecném prípadu...136 // 3.3 Expresivní deskripční logiky...138 // 3.4 Pokročilé inferenční procedury’...140 // 3.4.1 Vysvčtlování modelovacích chyb...140 // 3.4.1.1 Metody glass-box...141 // 3.4.1.2 Metody black-box...141 // 3.4.2 Dotazování v deskripčních logikách...144 // 3.4.2.1 Konjuktivní ABox dotazy...145 // 3.5 Deskripční logiky a pravidlové systémy...147
// 3.6 Závěrečné poznámky...147 // Literatura...148 // 4 Ontologické inženýrství na sémantickém webu...149 // V. Svátek, M. Vacura // 4.1 Úvod...149 // 4.2 „Vnitřní rozměr“ ontologického inženýrství - struktura a sémantika jazyka.. 150 // 4.2.1 Volba typů entit v jazyce OWL...150 // 4.2.2 Jmenné konvence pro názvy entit...152 // 4.2.3 Elementární struktury a inferenční efekty...154 // 4.2.4 Rozsáhlejší logicko-struktumí návrhové vzory...156 // 4.3 „Vnější rozměr“ ontologického inženýrství - přepoužití externích zdrojů.158 // 4.3.1 Jednoduché ontologie a slovníky...158 // 4.3.2 Obsahové návrhové vzory...158 // 4.4 Využívání ontologických vzorů jako systematická disciplína...160 // 4.4.1 Klasifikace vzorů...160 // 4.4.2 Příklad implementovaného vzoru...162 // 4.4.3 Metodika eXtreme Design...164 // 4.5 Diskuse a shrnutí...165 // Literatura...167 // 5 Aplikace ontologií v průmyslové výrobě...169 // P. Vrba, M. Obitko, V. Marik // 5.1 Úvod...169 // 5.2 Hledání ve strukturovaných datech...170 // 5.2.1 Popis domény...171 // 12 OBSAH // 5.2.1.1 Řídicí kód pro programovatelné automaty...171 // 5.2.1.2 Rozhraní člověk-stroj...172 // 5.2.2 Vyhledávání...?73 // 5.2.2.1 Architektura systému RoSS...174 // 5.2.2.2 Převod dat do formátu RDF/OWL...175 // 5.2.2.3 Hledáni pomoci jazyka SPARQL...175 // 5.2.2.4 Uživatelské rozhraní pro konstrukci dotazů...177 // 5.2.2.5 Shrnutí...180 // 5.3 Sémantika
v holonických a multiagentních průmyslových // řídicích systémech...181 // 5.3.1 Agentové technologie pro automatizaci...181 // 5.3.2 Doménové specifické ontologie...183 // 5.3.3 Obecné ontologie...185 // 5.4 Návrh obecné ontologie a multiagentní architektury pro automatizaci...186 // 5.4.1 Ontologie...186 // 5.4.2 Integrace ontologie v distribuovaném řídicím systému...188 // 5.5 Sémantické rozšíření agentního řídicího systému přepravy materiálu...190 // 5.5.1 Systém MAST...190 // 5.5.2 Případová studie - balicí linka na Univerzitě v Cambridgi...192 // 5.6 Závěr...194 // Literatura...196 // 6 Automatické sémantické anotování a extrakce informací...200 // M Labský, V. Svátek // 6.1 Využití extrakce informací a sémantického anotování...200 // 6.1.1 Úvod...200 // 6.1.2 Anotování a sémantika...201 // 6.1.3 Stručná typologie anotačních přístupů...202 // 6.1.3.1 Co je anotováno...202 // 6.1.3.2 Kdo anotuje...203 // 6.1.3.3 Čím se anotuje...203 // 6.1.3.4 O čem anotace vypovídá...204 // 6.1.3.5 Kde je anotace uložena...204 // 6.2 Scénáře pro ruční anotování...205 // 6.2.1 Sémantická tvorba dokumentů...205 // 6.2.2 Sekundární ruční anotace dokumentů...206 // 6.2.3 Ruční anotace trénovacích dat...207 // 6.3 Automatická extrakce informací: typy úloh a evaluace...208 // 6.3.1 Motivace...208 // 6.3.2 Kritéria pro členění úloh extrakce informaci...209 // 6.3.3 Měření úspěšnosti extrakce
informací...211 // 6.4 Přehled metod pro automatickou extrakci informací...213 // 6.4.1 Metody založené na ručně zadaných pravidlech...213 // 6.4.1.1 Extrakce informací založená na ontologiích...213 // OBSAH 13 // 6.4.1.2 Jazyky pro tvorbu extrakčních pravidel...214 // 6.4.2 Algoritmy strojového učení nevyžadující pravidelné formátování..214 // 6.4.2.1 Algoritmy dle reprezentace naučených znalostí // a principu fungování...214 // 6.4.2.2 Algoritmy dle typu zpracovávaných dat...215 // 6.4.2.3 Možné reprezentace dokumentu...216 // 6.4.3 Wrappery...217 // 6.4.3.1 Ručni tvorba wrappem...218 // 6.4.3.2 Supervizovanč trénované wrappery...218 // 6.4.3.3 Nesupervizovanč trénované wrappery...219 // 6.4.4 Aktivní učení...219 // 6.4.5 Bootstrapping...220 // 6.5 Vybrané metody pro extrakci informací...221 // 6.5.1 Extrakční ontologie...221 // 6.5.2 Transformační pravidla pro extrakci informací...225 // 6.5.2.1 Agoritmus LP2...225 // 6.5.2.2 Sémantické parsování pomocí transformačních pravidel...226 // 6.5.3 Grafické pravděpodobnostní modely...227 // 6.5.3.1 Skryté Markovovy modely...229 // 6.5.3.2 Markovovy modely s maximální entropií...236 // 6.5.3.3 Podmíněná náhodná pole - Conditional Random Fields...238 // 6.5.3.4 Jiné grafické modely...240 // 6.6 Využití extrakčních metod pro sémantizaci webu...240 // 6.7 Závěrečné poznámky... 242 // Literatura...244 // 7 Automatické uvažování...249 // J. Urban. J Vyskočil,
P. Štěpánek // 7.1 Co je automatické dokazováni vět...249 // 7.2 ? čemu je automatické dokazování vět...252 // 7.2.1 Použiti v rámci interaktivních dokazovačů...252 // 7.2.2 Tvorba a verifikace softwaru...252 // 7.2.3 Verifikace hardwaru...253 // 7.3 Potřebné pojmy z matematické logiky...254 // 7.4 Rezoluční automatické dokazování...256 // 7.4.1 Rezoluční metoda...256 // 7.4.2 Smyčka ANL...257 // 7.4.3 Faktorizace a další pravidla...261 // 7.4.4 Jazyk TPTP...262 // 7.4.5 Automatické řešení problému dokazovačem...264 // 7.4.6 Interpretace nalezeného automatického řešení problému...269 // 7.5 Metoda tableau...269 // 7.5.1 Pravidla tableau...270 // 7.5.2 Lean TAP...273 // 7.6 Kam dále?...277 // Literatura ...277 // 14 // OBSAH // 8 Modálni a temporální logiky...279 // O. Štěpánková, P. Štěpánek // 8.1 Úvod do modálni logiky...280 // 8.1.1 Sémantika modálni logiky...281 // 8.1.2 Validní formule modálni logiky...289 // 8.1.3 Axiomatický systém a jeho vlastnosti...290 // 8.1.4 Společná znalost (Common Knowledge)...294 // 8.2 Temporální logiky...296 // 8.2.1 Lineární temporální logika...297 // 8.2.2 Sémantika pro Lineární Temporální Logiku (LTL)...298 // 8.2.3 Dokazatelnost v LTL...302 // 8.3 Závěrečné poznámky...306 // Literatura...307 // 9 Využívání znalostí pro získávání znalostí...308 // F. Železný, J. Kléma // 9.1 Zaujetí algoritmu...309 // 9.2 Parametrické metody...312 // 9.2.1 Grafové
modely...314 // 9.2.2 Logické modely...316 // 9.2.3 Baycsovský přístup...316 // 9.3 Neparametrické metody...317 // 9.3.1 Syntax vzorů...318 // 9.3.2 Explicitní vyjádřeni apriorní znalosti...319 // 9.3.3 Volné zaujetí...320 // 9.4 Metaznalosti...320 // 9.5 Závěrečná poznámka...322 // Literatura...322 // 10 Adaptivní přístupy ? dobývání znalostí...325 // P. Berka // 10.1 Úvod 325 // 10.2 Strojové učení a dobývání znalosti...326 // 10.3 Vybrané adaptivní přístupy...330 // 10.3.1 Inkrementální učení...331 // 10.3.1.1 Rozhodovací stromy...331 // 10.3.1.2 Rozhodovací pravidla...332 // 10.3.1.3 Neuronové sítě...334 // 10.3.1.4 SVM...335 // 10.3.1.5 Učení založené na instancích...335 // 10.3.2 Integrování znalostí...336 // 10.3.3 Revize znalostí...337 // 10.3.3.1 Induktivní logické programování...337 // 10.3.3.2 Revize pravidel...338 // OBSAH // IS // 10.3.4 Posun konceptu...340 // 10.3.4.1 Učeni a zapomínáni...341 // 10.3.4.2 Koncepty závislé na kontextu...344 // 10.3.5 Analogie a adaptace...1...344 // 10.4 Závčr...345 // Literatura ...346 // 11 Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází...348 // J. Rauch // 11.1 Úvod...348 // 11.2 GUHA a asociační pravidla...349 // 11.2.1 Procedura ASSOC...350 // 11.2.2 Příklady aplikací procedury 4ft-Miner...352 // 11.2.2.1 Analytické otázky...356 // 11.2.2.2 Booleovské charakteristiky skupin atributů...358 // 11.2.2.3 Bool(Osobní charakteristiky, Télesné aktivity)
=>p.BascBool(Měření)...360 // 112.2.4 Bool(Osobní charakteristiky, Tělesné aktivity) // => p.Ba«Bool(Mčření)...363 // 11.2.2.5 Bool(Osobní charakteristiky. Tělesné aktivity) // = ?.??«???1( Rizika)...364 // 11.2.3 ASSOC a neúplná informace...365 // 11.2.4 ASSOC a analýza nákupního košíku...369 // 11.3 Systém LISp-Miner...371 // 11.3.1 GUHA Procedura SD4ft-Miner...372 // 11.3.2 Další GUHA procedury systému LISp-Miner...374 // 11.4 Observační kalkuly...377 // 11.4.1 Matematické základy automatické tvorby hypotéz...377 // 11.4.2 Observační kalkuly asociačních pravidel...378 // 11.4.3 Třídy 4ft-kvantifikátorú...380 // 11.4.4 Dedukční pravidla pro asociační pravidla...382 // 11.5 Související výzkum...383 // 11.5.1 Výzkumná témata...384 // 11.5.2 Projekt SEWEBAR...387 // Literatura...389 // 12 Taxonomie výpočetních modelů neuronových sítí: od subregulárních jazyků // ? superturingovským výpočtům...392 // J. Šíma // 12.1 Úvod...392 // 12.1.1 Výpočetní teorie neuronových sítí...392 // 12.1.2 Taxonomie formálních výpočetních modelů neuronových sítí...393 // 12.1.3 Perceptronové sítě...395 // 12.2 Jednotlivý perceptron...396 // 16 // OBSAH // 12.3 Dopředně sítě... // 12.3.1 Binární dopředně sítě... // 12.3.1.1 Výpočetní univerzalita... // 12.3.1.2 Polynomiální váhy... // 12.3.1.3 Omezený vstupní stupeň hradel... // 12.3.1.4 Polynomiální velikost a konstantní hloubka ... // 12.3.1.5 Symetrické
booleovské funkce... // 12.3.1.6 Aritmetické funkce... // 12.3.1.7 Celková délka propojení... // 12.3.2 Analogové dopředné sítě... // 12.3.2.1 Konstantní velikost... // 12.3.2.2 Polynomiální velikost... // 12.4 Rekurentní neuronové sítě... // 12.4.1 Konečné neuronové akceptory jazyků... // 12.4.2 Konečné asymetrické rekurentní sítě... // 12.4.2.1 Binám í sítě... // 12.4.2.2 Analogové sítě s racionálními váhami... // 12.4.2.3 Analogové sítě s reálnými váhami... // 12.4.2.4 Analogový šum... // 12.4.2.5 Problém zastavení... // 12.4.3 Konečné symetrické rekurentní sítě... // 12.4.3.1 Konvergence... // 12.4.3.2 Čas konvergence... // 12.4.3.3 Stabilní stavy... // 12.4.3.4 Problém minimální energie... // 12.4.3.5 Výpočetní síla... // 12.4.4 Nekonečné posloupnosti binárních rekurentních sítí // 12.5 Pravděpodobnostní neuronové sítě... // 12.5.1 Pravděpodobnostní dopředné sítě... // 12.5.2 Pravděpodobnostní rekurentní sítě... // 12.6 Spojitý čas... // 12.7 Závčr... // Příloha... // Literatura... // 397 // 397 // 398 398 // 398 // 399 // 400 // 401 // 401 // 402 // 402 // 403 // 403 // 404 // 405 // 405 // 406 .406 .407 .407 .407 .407 .408 .409 .409 .409 .410 .411 .411 .412 .413 .413 .414 .416 // 13 Moderní metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání // P. Somol J. Novovičová, P. Pudil // 13.1 Úvod 424 // 13.2 Redukce dimenzionality... // 13.2.1 Redukce dimenzionality podle charakteru
výsledných příznaků...425 // 13.2.2 Redukce dimenzionality podle cíle...425 // 13.3 Výběr podmnožiny příznaků...426 // 13.3.1 Volba metod výběru příznaků podle optimality...426 // 13.3.2 Volba metod výběru příznaků podle způsobu vyhodnocování kritéria... 427 // OBSAH // 17 // 13.3.3 Volba metod výbčru příznaků podle znalosti problému... // 13.4 Optimální vyhledávací metody... // 13.4.1 Základní pojmy a varianty algoritmu včtví a mezí... // 13.4.2 Nevýhody tradičních algoritmů včtví a mezí... // 13.4.3 Vylepšení „vylepšeného” algoritmu... // 13.4.4 Rychlý algoritmus včtví a mezí... // 13.4.5 Nové vlastnosti algoritmů využívajících predikce... // 13.4.5.1 Specifické vlastnosti rychlého algoritmu větví a mezí.. // 13.4.6 Experimenty s optimálním výběrem příznaků... // 13.4.6.1 Syntetické experimenty... // 13.4.6.2 Experimenty na reálných datech... // 13.4.7 Shrnutí optimálních metod... // 13.5 Suboptimální vyhledávací metody... // 13.5.1 Individuálně nejlepší příznaky... // 13.5.2 Sekvenční vyhledávání... // 13.5.3 Nejjednodušší sekvenční výběr... // 13.5.4 Sekvenční plovoucí vyhledávání... // 13.5.5 Další rozvoj principu plovoucího vyhledávání... // 13.5.6 Oscilační vyhledávání... // 13.5.7 Experimentální porovnání  -parametrizovaných metod... // 13.6 Optimalizace velikosti podmnožiny - dynamické oscilační vyhledávání // 13.6.1 Experimentální porovnání
/-optimalizujících metod... // 13.7 Hybridní algoritmy... // 13.8 VýbČr příznaků založený na modelu směsi hustot... // 13.8.1 Konečná směs hustot pravděpodobnosti... // 13.8.2 Modifikovaná konečná směs součinových komponent... // 13.8.3 Míry významnosti příznaků při užití směsového modelu... // 13.8.4 Odvození rozhodovacího pravidla a souhrn vlastností // směsového přístupu... // 13.8.5 Experiment na reálných datech... // 13.9 Problém přeučení a problém stability výbčru příznaků... // 13.9.1 Problém stability výběru příznaků... // 13.9.2 Vybrané míry stability výbčru příznaků... // 13.9.3 Experimenty s mírami stability... // 13.10 Shrnutí a další vývoj... // Literatura... // 427 // 428 // 429 // 430 // 431 434 438 // 438 // 439 439 441 // 443 // 444 // 445 // 445 // 446 // 447 // 448 448 451 // 453 // 454 // 455 // 457 // 458 458 460 // 460 // 461 // 461 // 462 462 // 465 // 466 468 // Česko-anglický slovník...472 // Anglicko-ěeský slovník...479 // Rejstřík...486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC