Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2012
2 sv. (252, 745 s.) : il. ; 24 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-85778-95-3 (sv. 1 ; ÚČL AV ČR ; brož.)
ISBN 978-80-7470-066-8 (sv. 1 ; Akropolis ; brož.) ISBN !978-80-7470-067-5 (chyb.)
ISBN 978-80-85778-96-0 (sv. 2 ; ÚČL AV ČR ; brož.)
ISBN 978-80-7470-067-5 (sv. 2 ; Akropolis ; brož.)
ISBN 978-80-85778-97-7 (soubor ; ÚČL AV ČR)
ISBN 978-80-7470-068-2 (soubor ; Akropolis)
Kritická hybridní edice ; sv. 1, 2
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografické odkazy
svazek I. 1894-1908 -- svazek II. 1909-1914
001401268
SVAZEK 1 :  Úvodem к prvnímu svazku Kritické hybridní edice / 9 Předmluva ke čtenářskému vydání díla Františka Gellnera / 11 // PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA! (1901) // Přetékající pohár / 17 Píseň dobrodruhova / 17 Přátelství duší / 18 Puberta / 18 // Pozdrav rodnému kraji / 19 Kázání Spartakova / 20 Reflexe / 22 // Na divou montaň zřel jsem se zápalem / 22 Vzduchoplavec / 23 Neděle / 24 Bezcestí / 25 // Po nás ať přijde potopa! / 25 // To je teď celá moudrost moje / 26 // Na sofa zeleném / 26 // Jako ty polní rostliny / 27 // Noc byla touhou přesycená / 27 // Demaskovaná láska / 28 // Perspektiva / 28 // Záchvat nervózní / 29 // Pro klid své duše / 29 // Píseň / 30 // Smuteční / 30 // Vzpomínka / 30 // Rusá láska / 31 // Chiméra / 32 // A přece zdráhám se / 32 // Miluju severní nebe / 33 // Sentimentální žádosti / 33 // Stísněnost / 34 // Blasfemie / 34 Elegie / 35 // Na dálném jihu snad / 35 Náhle se zachvěje má duše / 36 Epilog / 36 // RADOSTI ŽIVOTA (1903) // I. A nastává mi, tuším, vážná jízda... / 41 // II. Napsala mi psaní... / 42 // III. Pod Svatou Horou v Příbrami... / 43 // IV. Bláznění vjelo do párů... / 44 // V. Ožeň se, bratře, ožeň se, bratře... / 44 // VI. A nový den se hlásil kuropěním... / 45 // VII. Já jsem к tobě nepřišel... / 45 // VIII. A přijde den a růže vonět budou... / 47 // IX. Na dnešek měl jsem pěkný sen.,. / 47 // X. Buď Matka boží pomocná...
/ 49 // XI. Konečně zármutek všechen... / 50 // XII. Rum smutně pil pan řiditel... / 50 // XIII. Vzdušné mé vidiny, nádherná těla... / 51 // XIV. Drobky pod stůl hází nám osud... / 52 // XV. Závratná, tajemná věčnost je,.. / 52 // XVI. Rád věděl bych, proč právě nyní vzkvétá... / 53 // XVII. Což, páni spisovatelé... / 54 // XVIII. Už se mi к smrti protiví... / 55 // XIX. Od rána dřepěl jsem vesele... / 56 // XX. Konečně je to možná věc... / 57 // XXI. Nečekám nic od reforem... / 57 // XXII. Sobota myslím byla snad... / 58 // XXIII. A těla žen jsou rozkošná a sladká... / 59 // XXIV. Jednu věrnou duši potkal jsem v svém žití... / 59 // XXV. Když skutečnost mou nezlomila bytost... / 60 // XXVI. Jako kluk nejraděj ze všeho... / 61 // XXVII. Vlak do nádraží zvolna vjel... / 62 // XXVIII. Nic vyčítat ti nechci, moje milá... / 63 // XXIX. Jsem člověk nemravný a zanedbaný... / 64 // XXX. Všichni mi lhali, všichni mi lhali... / 65 // XXXI. V kavárně u stolku lecco se řekne... / 66 // XXXII. Ovál mne vlažný, lidumilný vítr... / 67 // XXXIII. Pomalu v revolver se ztrácí víra... / 68 // XXXIV. Lombroso muž je vzácné učenosti... / 68 // XXXV. Noc byla. Usnout nemoh jsem. To z míry... / 69 // 1894 // Na dluh / 75 // 1895 // Posluha na roh plakát lípá... / 79 Vzpomínky / 79 Dvojka / 82 // 1896 // Patnáct láhví koňaku / 87 Lucerna / 89 // J. W. Goethe: Pradlena / 92 J. W. Goethe: Rybář / 93 // 1897
// Slova / 97 1899 // H. Heine: Diana /101 1902 // Ať žije sociální demokracie! / 107 Píseň zhýralého jinocha / 108 Havířská / 109 // 1903 // V Typografické besedě /113 Vrchlický zase vydal knihu špatnou... /113 Dech budoucnosti /114 Nedělní rozjímání /115 // H. Heine: Slzavé údolí /119 // A. v. Chamisso: Modlitba vdovy / 120 // H. Heine: Z Lazara / 121 // 1904 // Francesco Farniente/ 125 Kuplet o ženské emancipaci / 127 Ponížení / 128 // J. W. Goethe: Čápovo zaměstnání / 130 J. W. Goethe: Legenda / 130 H. Heine: Tkalci /131 H. Heine: Enfant perdu / 132 // Dopis z Příbrami / 134 „Židovská otázka" / 135 // 1905 // A hudba hrála / 141 // j. W. Goethe: Pohřeb / 144 // Přístav manželství / 146 // 1906 // Jsem už týden v Paříži... / 175 Vystěhovalecká / 176 Vzpomínka / 176 // Koncentrace stran / 177 Řečkovice/ 178 Otec a syn / 178 Krádež / 179 // Rada dr, Chalupnému / 180 // Společenský pořádek / 182 Boj o volební právo / 184 O počestném člověku / 186 Rozmluvy se sklenicí / 187 Inzeráty / 188 Názvosloví / 188 Socialističtí proroci / 189 // 1907 // Antimilitaristická propaganda ve Francii / 195 // Pařížský dopis [I] / 196 // Pařížský dopis [2] / 197 // Francisco Ferrer / 199 // Pařížský dopis [3] / 201 // Pařížský dopis [4] / 203 // Vzpomínky z vojny / 205 // Pařížská korespondence [I] / 206 // Pařížská korespondence [2] / 209 // Pařížská korespondence [3] / 210 // Pařížská korespondence [4] / 213 //
Pařížská korespondence [5] / 214 // Pařížská korespondence [6] / 216 // Urážky veličenstva /217 // NEDATOVANÉ TEXTY (1894—1908) // Cítíval jsem se leckdy osamocen... / 223 // Ctěná redakce! / 223 // Čítáme stále v novinách... / 225 // Díváme-li se na trestnice... / 226 // jarní noc působí sic blahodárně... / 226 // Je to jen pouhá svévolnost... / 227 // Kočky mňoukaly na střeše... / 227 // Křížovou cestou poznání... / 228 // Nikdy jsem boha neobtěžoval... / 229 // O věrnosti a věčné lásce řečí... / 230 // Politické resumé / 230 // Předkové, ti všechny... /231 // Resumé / 232 // Taky mne vábila panenka... / 232 // Truchlivě sedí pan Karásek... / 233 // Tvé psaní bylo tak přívětivé... / 234 // Udělala mi panenka... / 234 // V měsíčním svitu kostelík se bělá... / 235 // Venku stále pršelo... / 235 // Volba / 237 // Za boha, krále, vlast v náruč spěj smrti!... / 237 // J. W. Goethe: Blízkost milencova / 239 T. Körner: Blízkost milenčina / 240 j. W. Goethe: Disticha / 241 // J. W. Goethe: Krásná noc / 241 // J. W. Goethe: Krejčovská udatnost / 242 // J. W. Goethe: Ovčák / 242 // H. Heine: Tragédie / 243 // Právní porada / 245 Také Tristium ex Ponto / 248 // Poznámka / 252
SVAZEK 2 :  NOVÉ VERŠE (1914/1919) / 9 // Můj hrad / 11 // Jarní piseň / 11 // U Labe / 12 // Mravoučná povídka o hodném a zlém hochu / 13 // V Paříži / 18 // Lokálka / 19 // Štědrovečerní / 20 // John Sambo / 21 // Na hradbách / 22 // Elegie / 22 // Švadlenka. / 23 // Psaní / 24 // Píseň jarního dne / 24 // Po letech / 25 // Pokoj s nábytkem / 26 // Procházka / 27 // Osobní / 28 // Krajina / 28 // Jarní slavnost / 29 // V ateliéru / 30 // Dobrák / 31 // Věčný plamen / 32 // Nálada tichých večeru / 32 // Touha / 33 // U vína / 34 // Přání / 35 // Dobrodruh / 36 // Pohár k zemi padá / 37 // Rozhovor / 37 // Balada / 38 // Loutky/ 39 // Poslední věci / 41 // Nepřítel / 41 // Babička Málková / 42 // K Alšově šedesátce / 44 // Vavřinec / 45 // Spletitost věcí / 49 // CESTA DO HOR A JINÉ POVÍDKY / 55 // Cesta do hor / 57 // Sebevrah Nečásek/ 61 // Otec / 64 // Můj společník z cest / 67 // Sport a zdraví / 71 // Konkurenti / 75 // Štika/81 // Miltiades, vítěz maratónský / 86 // Výhody nešťastné lásky / 89 // Marta / 93 Kalokagathia / 98 // Smysl života / 102 // Pan oflciál se žení / 107 // Katonova poslední četba / 112 // Závěť strýce Jindřicha / 116 // 1909 // O povýšenosti germánského kmene / 125 // O mlsném panu učiteli / 127 // Láska Adama Akrimowicze / 129 // Politický provinilec / 131 // Rozumná Karla / 133 // Idealism a materialism / 136 // 1910 // Kronika / 141 // Zpěv zahraničněpolitický / 142 // 1911 // Svatá aliance / 147 // Literární podpora / 148 // Slavnostní hra na uvítanou // nového místodržitele Království českého / 151 // 1415/ 153 // Bartoloměj Kandydásek // aneb Potíže politické jazykovědy / 154 // Setbius / 156 // Slovanský letopis / 162 // Z galerie revolucionářů / 163 // Červený a černý / 165 // Stát budoucnosti / 167 // Princezna / 168 // Jindy a nyní / 177 //
Osud / 178 // O velikých mužích a zvláště o jednom / 194 // Zahraniční zápletky / 196 // Muž s rostoucím srdcem / 198 // Postrkem/ 201 // Vojna a mír / 203 // Český sněm / 205 // Drahota / 206 // Zjevení / 207 // Poslední události / 209 // Z manévrů / 211 // Když jsme se tak sešli.,, / 211 // Dělnost lidového parlamentu / 213 // Přísaha / 215 // Politicko-vědecká úvaha / 221 // Státní nezbytnosti / 223 // Paragraf čtrnáctý / 224 // Válka / 226 // Bílé vločky padají tiše... / 227 // O hodném Antonínu / 228 // Čím dál tím ti horší stravu... / 232 // Inzerát / 235 // Volební úvahy nevoliče / 236 // §§ 222. a 9. / 238 // O vnitropolitické situaci / 240 // Politika pozitivní a politika katastrofální / 242 // Estét / 243 // Povídka s rodozpytem / 246 // O vědecké hodnotě umělecké tvorby / 248 // Čokoládový dort / 251 // Duch Plutarchův / 254 // 1912 // Lyžařský sport / 263 // Berlínské Vánoce / 265 // Don Juan / 266 // Chvála skromnosti / 325 // Poučné čtení čili Jak se to stalo I 325 // Líc a rub / 327 // Branné předlohy / 327 // Brněnské radniční hospodářství / 328 // Zlé dni I 329 // Smířlivá nálada / 330 // Záplava / 331 // Rekrutská/ 331 // Rakousko a Balkán / 332 // Hlavní činitelé rakouské zahraniční politiky / 333 // Pravdy / 334 // Mladočesko-klerikální pomoc bratřím na Balkáně / 335 // Konzul Prochaska / 336 // F. Mistral: Pastva / 339 // Pařížští apači / 341 // Sokrates pařížské chudiny / 344 // Zaviněná křída / 347 // Obchod mrtvolami / 350 // Vojtíšek jde zachraňovat lidstvo / 353 // Sociální a psychologický rozbor staromládenectví / 374 // Polokritické ocenění nudy / 379 // Výlet na Slovácko a do politiky / 382 // Politická kariéra Juliána Čtveráka / 386 // Staří a mladí / 389 // Božena Viková-Kunětická v Brně / 393 // Anarchista na vojně / 394 // Na vlastní obranu / 398 //
Jak se dělají básně / 402 // Potulný národ / 406 // O živých a mrtvých / 453 // Tichý život / 457 // Požehnání míru / 461 // Nadšení / 465 // Aleš ilustrátor / 469 // O německém pohostinství a o diplomatech / 473 // Maloměstská intrika / 477 // Vliv a zvyklosti středoevropských Židů / 481 // Jedlovský / 485 // Uzavřené území / 489 // 1913 // Bubeníček / 497 // Malý finanční plán / 498 // Turecko a velmoci / 500 // Nové i staré věci / 502 // Naši záložníci / 504 // Ke konfiskaci předešlého čísla Večerů / 505 // Klerikálního vůdce Mořice Hrubana práce pro národ / 505 // Stát jsme my! / 506 // Šamalíkova moudrost / 508 // Vzpoura monsignora Šrámka / 509 // Klerikální skutky milosrdenství / 511 // Za občanská práva kněží! / 512 // Volební pochod klerikálú / 513 // Klerikální práce / 515 // Pláč zklamané panny / 517 // Povolební vzdechy / 519 // Mrtvý mistr/ 521 // † Koudela † Vaca † Staroštík / 522 Spojenci / 524 // Kníže Thun a princ Lobkovic / 526 // Nových 60 000 / 527 // Rodinné city věrného spojence / 529 // Němečtí a čeští státníci / 530 // Ulice mladých rodin / 531 // Dědina/533 // Cestovatelé / 534 // Strašný sen pátera Šrámka u příležitosti kyjevského procesu / 536 // Besedy / 537 // Šťastná Albánie / 538 // Povodňový kandidát / 540 // Správní komise a česká delegace na říšské radě / 541 // Zbytečnou je všecka práce... / 543 // É. Verhaeren: Nuzáci / // 545 P.-J. de Béranger: Můj kabát / 546 // A. de Musset: Ztracený večer / 547 // A. Vacquerie: Od té doby... / 550 // A. de Musset: Smutek / 551 // J. de La Fontaine: Soudce / 552 // J. Richepin: Byli kdys... / 552 // Prezident republiky a politické strany / 555 // Kabarety / 559 // Drobnosti z oboru umělecké živnosti / 563 // Umělci a modely / 567 // Vzkříšení vlastenectví ve Francii / 571 // Syn majetných rodičů / 574 //
Starosta náboženské obce / 578 // Romantická filozofie / 582 // Kandidatura doktora Vídučky / 585 // Životní osudy / 590 // Sluha / 595 // Úspěch / 600 // Děti / 604 // Čestný dar / 609 // Hynek Rež / 613 // Studentská láska / 618 // Čestný soud / 623 // Tchyně / 627 // Dobyvatelé / 632 // Cesta okolo půl světa za 14 dní / 637 // Občanská povinnost / 642 // Miláčku / 647 // Přemysl Otakar a nevinná panna / 652 // Vzpomínka z ateliéru / 656 // Dobrá rodina / 661 // 1914 // Zima / 669 // Svoboda / 670 // J. S. Machar/ 671 // V zlých časech / 672 // Školská stávka v Brně / 673 // Rakouská ústavnost / 674 // Olomouc a Brno / 676 // Ke konfiskaci minulého čísla Večerů / 677 // Rakouský dvojí loket / 678 // Putování za zdravím / 679 // Bez českého sněmu žádná říšská rada! / 680 // Počátek sezony / 681 // Z domácí politiky / 683 // Vilém mbret / 684 // Z domova a odjinud / 686 // Vilém v Konopišti / 688 // Sokol do Brna / 690 // Průvodce Brnem / 692 // Lázeň / 694 // Milostná píseň / 695 // Náboženská vyznání / 696 // A. de Musset: Sbohem, Zuzko! / 698 // F. Mistral: Jihu / 699 // Z. M. Kuděj: Hostem u baťušky cara / 702 // Napoleon a Pius VII. / 702 // Dopis z Itálie / 705 // Dopis z Říma / 707 // NEDATOVANÉ TEXTY (1909—1914) // Bůh pomsty sedí nad mračny... / 713 // Na světě vše přicházívá... / 713 // Poslední rytíř / 714 // Bez příslušných buněk / 716 // Život a dílo Františka Gellnera / 721 // Komentář / 731

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC