Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
135 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-646-1 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 125-131, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401303
Obsah // Úvod...5 // 1 Lingvistika a sociolingvistika...7 // 1.1 Sociolingvistika: kořeny a souvislosti...7 // 1.2 Jazykové jevy a sociální faktory...9 // 2 Jazyková kultura a její chápání...13 // 2.1 PLK a vědomé pěstění spisovného jazyka...13 // 2.2 Od norem ke kultivovanosti...14 // 2.2.1 Modelovost proti nemodelovosti...17 // 2.3 Spjatost jazyka a řeči...18 // 3 Kodifikace jako terminologický problém...23 // 3.1 K pojetí kodifikace...23 // 3.2 Kodifikace proti archaičnosti...24 // 3.2.1 Kodifikace a dobrovolnost...24 // 3.2.2 Zdroje a působení kodifikace...25 // 3.2.3 Kodifikace a úzus...30 // 3.3 Kodifikace a postoje uživatelů jazyka...32 // 3.4 Rysy reálné jazykové normy...33 // 4 Prolongované spory o jazykovou kulturu v českém prostředí...36 // 4.1 Jazyková kultura: pro a proti...36 // 4.2 Možnosti pojetí standardu a substandardu...38 // 5 Co je spisovnost a má spisovná čeština ještě oprávnění?...42 // 5.1 Tradiční pojetí a nové přístupy...42 // 5.2 Spisovná čeština a kodifikace...43 // 5.2.1 Povaha spisovného jazyka...44 // 5.2.2 Jazykový rozum a jazykový cit...44 // 5.2.3 Hovorová čeština a běžně mluvený jazyk...45 // 5.2.4 K situaci obecné češtiny...47 // 6 Kdy potřebujeme informace o jazykových jevech...49 // 6.1 Komunikační cíle jedince a jazykové poradenství...49 // 6.1.1 Zprostředkování poznatků v aktuální české jazykové situaci...51 // 6.1.2 Samostatný uživatel češtiny a korpusová
lingvistika...54 // 7 Od psanosti a mluvenosti ke komunikačním kódům dneška...57 // 7.1 Základní termíny v proudu času...57 // 7.1.1 Problematičnost odkazu PLK?...58 // 7.2 Spisovná čeština: fáze konstituování, diferencování a aktualizování...59 // 7.2.1 Mezi všestrannou aktualizovaností a neaktualizovaností...60 // 7.2.2 Diskuse o tom, jak mluvíme česky...61 // 7.2.3 Jazykový standard nově...63 // 7.2.4 Spisovná čeština: chránit ji, anebo odmítat?...65 // 8 Směry bádání: odlišnosti úhlu pohledu a různorodost terminologie...67 // 8.1 Pojetí svobody a nesvobodnosti ve vyjadřování...67 // 8.1.1 Sociolingvistické pojmosloví: bazilekt, mezolekt, akrolekt...68 // 8.1.2 Teoretická východiska lingvistiky po komunikačně-pragmatickém obratu 69 // 8.2 Problémy jazyka ve společnosti: boj o moc a vědeckou pravdu...70 // 9 Bohemistika a škola...74 // 9.1 Školní priority a čeština...74 // 9.2 O komunikaci ve školní výuce...76 // 9.3 O vztahu školy ke spisovnosti...78 // 9.4 O modernizaci ve výuce češtiny jako mateřštiny...80 // 10 Bohemistika a veřejnost...84 // 10.1 Postoje veřejnosti k jazyku, jejich rysy a ověřování...84 // 10.2 Dají se vymezit úkoly české institucionální lingvistiky?...86 // 10.2.1 Poradenství v rámci institucionální lingvistiky...87 // 10.2.2 Péče o jazyk a jazyková kultura v rámci institucionální lingvistiky...88 // 10.2.3 Organizace vědecké práce v rámci institucionální lingvistiky...91
// 10.2.4 Slovníkářství v rámci institucionální lingvistiky...92 // 10.2.5 Další náplň práce české institucionální lingvistiky...93 // 10.3 Mantinely a vodítka - příručky a slovníky...95 // 10.3.1 Elektronické mantinely...97 // 10.3.2 Knižní mantinely...99 // 10.3.3 Česko-slovenské slovníkové inspirace...104 // 11 Sociolingvistické mezníky a rozhraní...108 // 11.1 K prostupnosti variet a preferencím veřejnosti...:...108 // 11.2 Výslovnostní a hláskoslovná rozhraní...110 // 11.3 Mluvnická rozhraní...111 // 11.4 Rozhraní ve slovní zásobě...116 // 11.5 Jiná možná rozhraní...118 // 12 Závěry pro teorii a praxi...121 // Summary...123 // Literatura...125 // Seznam použitých zkratek...132 // Rejstřík...133
cnb002626665

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC