Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
37 s., [10] s. : formuláře ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-560-0 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Pod názvem: Centrum Pyramida OU
Obsahuje bibliografické odkazy
001401305
Obsah // 1 Metodický rámec podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě...5 // 1.1 Obecné zásady...5 // 1.1.1 Základním principem aktivit OU k vyrovnávání podmínek pro SSP, je vědomí a // uznání, že:...5 // 1.1.2 Osobami se specifickými potřebami se rozumí uchazeči/studenti se zdravotním postižením...6 // 1.2 Registrace studentů se specifickými potřebami, evidence dokumentace...7 // 1.3 Přijímací řízení...8 // 1.4 Diagnostika a funkční diagnostika specifických potřeb...9 // 1.5 Vedoucí Centra Pyramida...10 // 1.6 Referent Centra Pyramida...10 // 1.7 Fakultní koordinátor...10 // 1.8 Osobní studijní plán...10 // 1.9 Registrace a zápis...11 // 1.10 Specifické vzdělávací potřeby v průběhu výuky...12 // 1.11 Hodnocení studia...13 // 1.12 Poplatky spojené se studiem...15 // 2 Přijímací řízení...16 // 2.1 Pokyny pro studijní oddělení, fakultní koordinátory a pracovníky CIT k zajištění // přijímacího řízení studentů se specifickými potřebami na OU...16 // 2.2 Popis činností mezi rozhodnutím o přijetí a zápisem ke studiu studentů se // specifickými potřebami...17 // 2.3 Informace pro přijaté studenty se specifickými potřebami...18 // 3 Asistenční služba poskytovaná Centrem Pyramida...20 // 3.1 Specifikace asistenční služby...20 // 3.2 Formy asistenční služby Centra Pyramida...20 // 3.2.1 Osobní asistence zahrnuje
především:...20 // 3.2.2 Studijní asistence zahrnuje především:...21 // 3.2.3 Orientace v prostoru...21 // 3.3 Organizace asistenční služby...22 // 3.4 Personální zajištění asistenční služby...22 // 4 Zapisovatelský a vizualizační servis...23 // 4.1 Obecná charakteristika služby...23 // 4.2 Specifikace zapisovatelského a vizualizačního servisu na OU...23 // 4.2.1 Poznámky z přednášek a tutoriálů...23 // 4.2.2 Přepis zvukové nahrávky...24 // 4.2.3 Zápis při mimořádných situacích dle specifických potřeb studenta...24 // 4.2.4 On-line záznam průběhu výuky...25 // 4.2.5 Znakovaná čeština...25 // 4.3 Poskytování zapisovatelského a vizualizačního servisu...25 // 4.4 Personální zajištění zapisovatelské služby...26 // 5 Tlumočnický servis...28 // 5.1 Specifikace služby...28 // 5.2 Zajištění tlumočnického servisu na OU...28 // 6 Služba individuální výuky...29 // 6.1 Specifikace služby individuální výuky...29 // 6.2 Poskytování služby individuální výuky...30 // 6.3 Žádost o individuální výuku...30 // 6.4 Organizace individuální výuky...30 // 6.5 Formy individuální výuky...30 // 7 Zpracování a zpřístupnění studijní literatury...31 // 7.1 Zpracovávání studijní literatury...31 // 7.2 Proces adaptace studijních materiálů na OU...31 // 7.3 Uložení a zpřístupňování adaptovaných studijních textů na OU...31 // 8 Speciálně pedagogické poradenství...33 // 8.1 Specifikace služby
speciálně pedagogického poradenství...33 // 8.2 Žádost o poskytnutí služby speciálně pedagogického poradenství...33 // 8.3 Evidence služeb speciálně pedagogického poradenství...33 // 8.4 Koordinace poradenských služeb (zajišťuje referent Centra Pyramida):...34 // 8.5 Kategorie nabízených služeb...34 // 9 Služba konzultanta - psychologa pro řešení obtížných situací při studiu...36 // 9.1 Specifikace služby konzultanta - psychologa...36 // 9.2 Žádost o poskytnutí služby konzultanta - psychologa...36 // 9.3 Evidence poskytování služeb konzultanta - psychologa...36 // 10 Pravidla pro odmítnutí poskytování podpůrných služeb...37 // Seznam příloh...38

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC