Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 2013
124 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm

ISBN 978-80-224-1297-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 113-122
001401306
Obsah // Predhovor... 7 // Úvod... її // 1. Zastúpenie epileptických a neepileptických záchvatových stavov v našom súbore pacientov prijatých s diagnózou nejasných záchvatových stavov ... 13 // 2. Zhodnotenie významu natívneho interiktálneho EEG vyšetrenia a posúdenie prínosu rôznych modifikácií EEG vyšetrenia // po spánkovej deprivácii v diagnostike záchvatových stavov 31 // 3. Zastúpenie jednotlivých etiologických faktorov u pacientov po solitárnom epileptickom záchvate a u pacientov // s diagnózou epilepsie... 51 // 4. Význam GT a MR vyšetrenia mozgu v diagnostike solitárnych epileptických záchvatov a epilepsie ... 69 // 5. Nálezy ’K MRS u pacientov po solitárnom epileptickom záchvate a so sporadickými epileptickými záchvatmi generovanými // z temporálneho laloka... 75 // 6. Zhodnotenie klinickej typológie epileptických záchvatov, nálezov EEG a zobrazovacích metód u pacientov po solitárnom nevyprovokovanom epileptickom záchvate a u pacientov // so sporadickými epileptickými záchvatmi ... 85 // 7. Solitárny nevyprovokovaný epileptický záchvat - rizikové // faktory z pohľadu jeho rekurencie... 89 // 8. Head-up tilt test v diagnostike nejasných poruch vedomia 99 // ZÁVER ... Ill // Literatúra... 113 // Zoznam použitých skratiek ... 123

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC